(၁) ေရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ၿမိဳ႕ (ၿမိဳ႕နယ္) မွတ္မိသမွ် ၃၈ ခု ရွိတယ္ (မ်ားတယ္လုိ႔ ေတာ့ မေျပာနဲ႔ေနာ္ .. အားအားရွိ စဥ္းစားၿပီး မွတ္ခဲ့တာေတြပါ)

(၂) အာမထိ လွ်ာမထိက ၄ ၿမိဳ႕ ရွိတယ္

(၃) တစ္ (တ) ပါတဲ့ ၿမိဳ႕ ၁၀ ၿမိဳ႕ရွိတယ္

(၄) သံုးပါတာ (၃) ခု

(၅) ေလး ပါတာ (၄)

About moethidasoe

moe thidasoe has written 34 post in this Website..