အိပ္စက္ျခင္းသည္သက္ရွိမ်ားအတြက္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္းသည္
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ဘဝ၏သံုးပံုတစ္ပံုကိုအိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ကုန္ဆံုးၾကသည္။ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္
မ်ားသည္ အိပ္စက္မႈကိုလူႀကီးမ်ား၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားထက္ပိုမိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ အိပ္စက္ျခင္း၊ႏိုးထ
ျခင္းသံသရာသည္ကိုယ္တြင္းပိုင္း ဇီဝနာရီကထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး၊ ၎သည္ေန႔၊ ညသံသရာႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္း
ျဖစ္ေပၚသည္။ အိပ္စက္ျခင္းသည္ခႏၶာကိုယ္ကိုအားအင္ျပည့္ေစၿပီး၊ညပိုင္းတြင္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ပါ
ကလန္းဆန္းမႈကိုေပးစြမ္းသည္။ သို႔ေသာ္အိပ္စက္မႈကိုမျပဳဘဲေနပါက အာ႐ံုစုစည္းႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္း၊
စိတ္မၾကည္မလင္ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္အာ႐ံုေျခာက္ခ်ားျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚသည္။ အိပ္စက္ျခင္းသည္ ၾကြက္
သားမ်ားအတြက္အားအင္စုစည္းေပးၿပီး၊ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို အနားေပး အပန္းေျပေစၿပီး ေနာက္
တစ္ေန႔အတြက္ခႏၶာကိုယ္ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည္။ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မတ္လ ၂၇ ရက္
ေန႔ထုတ္္7Day Newsဂ်ာနယ္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..