• အမ်ိဳးသမီးမွာ လက္ႏွစ္ဖက္ရွိတယ္

ပိုးဖဲစလို ႏုေပ်ာ့ေနဖို႔ မဟုတ္

ဘ၀အေျခခံကို ခိုင္ၿမဲစြာဆုပ္ကိုင္ဖို႔။

  • အမ်ိဳးသမီးမွာ ေျခႏွစ္ဖက္ရွိတယ္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း ျမင့္ႏိုင္သမွ်ျမင့္ေအာင္တက္ဖို႔

တစ္ပါးသူအေပၚ မွီခိုဖို႔မဟုတ္။

  • အမ်ိဳးသမီးမွာ မ်က္လံုးအစံုရွိတယ္

အမ်ိဳးသားေတြကို ညိႈ႕ငင္ဆြဲေဆာင္ဖို႔မဟုတ္

ဘ၀အသစ္ေတြကို ရွာဖို႔

က်ယ္ျပန္႔တဲ့ကမာၻတစ္ခြင္ကို စူးစမ္းဖို႔။

  • အမ်ိဳးသမီးမွာ မယိမ္းမယိုင္တဲ့ ၿမဲခိုင္တဲ့

မီးရွူးတိုင္လို ႏွလံုးသားရွိတယ္

လူသားေတြကို ဖန္ဆင္းဖို႔

အင္အားေတြကို စုစည္းဖို႔။

  • အမ်ိဳးသမီးမွာ ဘ၀ရွိတယ္

ေပ်ာ္ပါးမႈရွာရာမွာ အသံုးေတာ္ခံဖို႔မဟုတ္

လြတ္ေျမာက္ျခင္းတန္ဖိုးကို သင္ယူဖို႔

အမွားေတြကို က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုစြာ ျပင္ဆင္ဖို႔။

  • ပန္းေတြမွာ ခၽြန္ျမတဲ့ဆူးေတြရွိတယ္

တပ္မက္သူေတြအတြက္ ပြင့္ဖို႔မဟုတ္

မဟာပထ၀ီေျမဆီအျဖစ္ အားျဖည့္ဖို႔

အစြမ္းကုန္ပြင့္လို႔။

 

(အမ်ိုးသမီးတိုင္းကို မဆိုလိုပါ။ လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။)

 

About Moe Z

has written 32 post in this Website..

Biography is nothing special but I'm special :P