ဆုိင္ကလုံး နာဂစ္ ျဖစ္ပြာျပီး (၂)ႏွစ္ခန္ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ ျပီးေသာ္လည္း ယခဳ အခါ ဧရာ၀တီတုိင္း ျမစ္၀က်ြန္းေပၚေဒသတြင္ လူေပါင္း  (၁၈၀၀၀၀)ေက်ာ္ေသာက္သုံးေရရွားပါးမွုမ်ား ၾကဳ့ေတြေနရ ေၾကာင္း UN မွ ေျပာေရး ဆုိခြင္ရိွသူ ကုိေအး၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းေဒသ မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ US $ 6.48 millon ခန္. ရရွိေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ၊ေသာက္သုံးေရး ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ US $ 16.16 millon ခန္.လုိအပ္လွ်က္ရွိေသးေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္ေၾကာင္. ပ်က္ဆီခဲ့ေသာ ျမစ္၀က်ြန္းေပၚေဒသ ရွိ ေရကန္ေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမွု မ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း သန္စင္ေသာေရ ရရွိရန္ ခက္ခဲလွ်က္ရွိေနပါသည္။

UN ဧ။္စစ္တမ္းမ်ားအရ  ျမစ္၀က်ြန္းေပၚေဒသ တြင္ လူေပါင္း (180000) ခန္.သည္ ေသာက္သဳံးေရ ပ်က္လတ္မွုမ်ာ းႏွင္. ၾကဳံေတြ့ေနရျပီး  လူေပါင္း (100000)ခန္. အတြက္ေနအိမ္မ်ာ လုိအပ္လွ်က္ရွိေသးေၾကာင္း သိရွရပါသည္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..