ဒီေန႕ မနက္ေစာေစာ inbox ထဲကို၀င္ေနတဲ့ သတင္းတပုဒ္ကို share လိုက္ျပန္တယ္ေနာ္ ။ ေရးတဲ့လူကေတာ့ ခ်စ္စံ၀င္းပါတဲ့ ။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္ ရွာေဖြခဲ့သူ အေမရိကန္လူမ်ဳိး ဂ်င္ဘလန္ Jim Blunt ဆိုသူ၏ ေခါင္းေလာင္းႀကီးရွာေဖြခဲ့မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါ

သည္။
ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို မိမိလက္ႏွင့္ ထိမိကိုင္မိဘူးပါသည္ဟု ပထမဆံုး ေျပာသူသည္ ဦးႀကိဳင္ (အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ CN T 801875) ျဖစ္၍ ဒုတိယေတြ႕ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသူက ကိုေအာင္ေက်ာ္ (အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ KMT 118533) ျဖစ္ၿပီး တတိယေျမာက္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို သူေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသူကား မစၥတာဂ်င္ဘလန္႔ ျဖစ္ပါ၏။
ဂ်င္ဘလန႔္က သူသည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ရွာေဖြမႈေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ေရေအာက္သို႔ သူကိုယ္တိုင္ (၁၁၅)ႀကိမ္ ဆင္းၿပီး ေရငုပ္ရွာေဖြခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဂ်င္ဘလန္႔သည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး ရွာေဖြေရးအတြက္ က်ဳိက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ႀကီးသို႔ အဓိဌာန္ခရီး ႏွစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့သူဟု ဆိုပါ၏။ သူသည္ေခါင္း ေလာင္းႀကီးရွာေဖြေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနစဥ္
သက္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီး အေၾကာင္းကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြး ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ားကိုလည္း ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ တဆင့္ နာၾကားခဲ့ရသည္။ ေရငုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အေဆာင္အေယာင္၊ လက္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ေဆာင္ၿပီးမွ ေရငုပ္သည္ဟု ဆိုပါ၏။
ဂ်င္ဘလန္သည္ ေဒါပံုေရျပင္တြင္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ေရငုပ္ရွာေဖြၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ အေနာက္တိုင္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဂ်င္ဘလန႔္၏ ေရးသားမႈေၾကာင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကမွာသာမက တစ္ကမၻာလံုးကပါ ဓမၼေစတီမင္းေခါင္း ေလာင္းႀကီးအား စိတ္ဝင္စားလာခဲ့၏။ “
ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္အရွည္ၾကာဆံုး လူ႔သမိုင္း၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္မႈ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ လူသားတို႔ စိတ္ဝင္တစားရွိခဲ့ေသာ အရာမွာခရစ္ေတာ္၏ ညစာစားပြဲမွ ေန၍ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သိဒၶိဝင္ပန္းကန္ျပား Holy Grail ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သိဒၶိဝင္ ပုဂံျပားသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ လက္စလက္န ရွာေဖြ၍ မရေသးသျဖင့္ လူတို႔သည္ သိဒၶိဝင္ပုဂံျပားအေပၚ တမ္းတတ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾက၏။
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါေသာ္လည္း သိဒၶိဝင္ပန္းကန္ျပား အေပၚလူတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ေလွ်ာ့က်ျခင္းမရွိ အစဥ္တစိုက္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾက၏။
ယင္းသိဒၶိဝင္ပုဂံျပားႏွင့္မျခား အေနာက္ဥေရာပမွာသာမက ၾကားရသူတိုင္း စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေသာ အရာသည္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်င္ဘလန႔္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း ႀကီးရွာေဖြေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူ ႏိုင္ငံျခား သားျဖစ္ၿပီး သူသည္ စတင္းဖိုဒ္တကၠသုိလ္တြင္ ကမၻာေျမႀကီး ဆြဲအားေၾကာင့္ ေရလိႈင္းမ်ား၊ ဒီေရအတက္အက်အေၾကာင္းကို ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သူ သုေတသနသမား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၿဂိဳဟ္တု ေထာက္လွမ္းေရးပညာကုိ (၃၅)ႏွစ္တိုင္ လက္ ေတြ႕
ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သူလည္း ျဖစ္၏။ သူသည္ ေဟာလီးဝုဒ္ သုေတသန႒ါနႏွင့္ တိုးတက္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတြင္ အသင္းဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ေျမျပင္ကို အာကာသမွ လည္းေကာင္း၊ ေရထုေျမထုေအာက္ေျခကို ေကာင္းကင္ယံမွ လည္းေကာင္း စူးစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ ၿဂိဳဟ္တုအပါအဝင္ ပစၥည္းမ်ားစြာကို တီထြင္ခဲ့သူဟုဆိုပါ၏။
ဂ်င္ဘလန္႔သည္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ရွာေဖြမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာလည္း ရွိပါသည္။
ဂ်င္ဘလန္႔က သူသည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို သူ႔လက္ႏွင့္ အေသအခ်ာ ထိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါ၏။ သူ႔ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား လက္ႏွင့္ထိခဲ့သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အားလည္း အသိေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါ၏။ ဂ်င္ဘလန႔္ တြက္ခ်က္မႈအရ ေခါင္းေလာင္ႀကီး၏ အရြယ္အစား အတိုင္းအတာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေလသည္။
၁။ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အေလးခ်ိန္သည္ (၂၂၉.၅) တန္ရွိသည္။
၂။ ေခါင္းေလာင္းထုထည္သည္ (၉၂၄.၆)ကုဗေပရွိသည္။
၃။ ေခါင္းေလာင္း၏ ဆလင္ဒါထု (၁၆၉.၅၆) ကုဗေပ
၄။ ဆလင္ဒါ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္အတြင္းသားကုဗေပ (၆၈၅.ဝ၄) ကုဗေပ
၅။ ဆလင္ဒါ ေၾကးသတၲဳ၏ အျပည့္ထုထည္ (၁၅၂၆.ဝ၄) ကုဗေပ
၆။ ေခါင္းေလာင္းအခ်င္း (၈.၉) ေပ
၇။ ေခါင္းေလာင္း နံရံအထူ (၁၈.၆) လက္မ
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိသူတစ္ဦးက ပထမဆံုးအႀကိမ္ သိပၸံနည္းက် တြက္ခ်က္ေၾကညာမႈျဖစ္ပါသည္။
ဂ်င္ဘလန႔္သည္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာဇဝင္သမုိင္းလာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာ ဆိုခ်က္၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ဒ႑ာရီ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားပါမက်န္ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ ကုန္စင္ကို ေရးသားကာ သူသည္ ေဒါပံုေရျပင္တြင္႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုလႈပ္ရွားမႈ ပံုမ်ား၊ VHS ေအာက္စက္လို စက္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး၊ DVD
႐ုပ္သံအခ်ပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားႏွင့္တစ္ဖံု ကူးယူ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၌ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရာ ဂ်င္ဘလန္႔၏ ျဖန္႔ခ်ိမႈသည္ အလြန္မွအေရာင္းသြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။
ဂ်င္ဘလန႔္က ပင္လယ္ျပင္ေအာက္က ေခါင္းေလာင္းႀကီးအေၾကာင္း စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေဝ၍ ဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ကူးျပသမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Website တစ္ခုတင္ရန္လည္း စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။
ဂ်င္ဘလန္လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္သမွ်ကို ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားသူတို႔လည္း စိတ္ဝင္တစားရွိလာၾက၏။ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ေဟာလိဝုဒ္မင္းသားႀကီး ရစ္ခ်တ္ဂီယာ Richard Gere လည္းပါဝင္၏။ ရစ္ခ်က္ဂီယာသည္ ဂ်ိန္းဘြန္းမင္းသား ေရွာင္ကြန္နရီတို႔ႏွင့္အတူ တြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူ မင္းသားတစ္လက္ျဖစ္ၿပီး An Officer and the gentleman, Pretty woman, First knight စေသာ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္
သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မင္းသားျဖစ္သည္။ ရစ္ခ်က္ဂီယာ သည္ Pretty Woman တြင္ မင္းသမီးေခ်ာ ဂ်ဴလီယာေရာဘတ္ႏွင့္ တြဲသ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး First Knight တြင္ ဂ်ဴလီယာအိုမန္ႏွင့္ တြဲဖက္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။
မင္းသားႀကီး ရစ္ခ်က္ဂီယာက ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ဆယ္ယူမည္ဆိုပါက ဘယ္ေလာက္ပဲကုန္ကုန္ သူအကုန္အက် ခံႏိုင္မည့္သူ ျဖစ္ပါ၏။ ရစ္ခ်က္ဂီယာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာဂစ္တိုက္စဥ္က အလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္သည္။ ရစ္ခ်က္ဂီယာသည္ မူလက ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို အေလးအနက္ ယံုၾကည္သက္ဝင္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္၏။
ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းႀကီး သတင္း ထိုကဲ့သို႔ ျပန္႔ပြားလာသည့္ အတြက္ ဂ်င္ဘလန္အား ေက်းဇူးတင္စရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်င္ဘလန႔္သည္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းသတင္းမ်ားကို သူဟာသူ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေဝရာမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၄.၂)သန္း ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ထပ္ စာအုပ္ေရးသားျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးျပသျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတင္ျခင္း စသည္တို႔မွလည္း ရႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမ်ား
ရွိေနပါ၏။
ဤသတင္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွကား တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရခဲ့ပါ။ ေရွးေဟာင္းေဒသနယ္ေျမမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ခြင့္မရွိ။ ခြင့္ျပဳထားေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ဝင္ေရာက္လိုပါက သတ္မွတ္ဝင္ေၾကးေပးၿပီးမွ ဝင္ရတာျဖစ္ပါ၏။ ဂ်င္ဘလန္႔သည္ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိၿပီး ဓမၼေစတီမင္းႀကီး ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး
သတင္းသည္ သိဒၶိဝင္ ပန္းကန္ျပားတစ္မွ် စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာရေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ဝင္ေငြမရဘဲ ဂ်င္ဘလန႔္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄.၂)သန္း ရရွိသြားျခင္းအတြက္ ဝမ္းသာရမွာလား၊ ဝမ္းနည္းရမွာလား ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မသိႏုိင္ေတာ့ၿပီတကား။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!