ျပည္တြင္းရွိ နာမည္ရွိေစ်းကြက္ရ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ပံုတူကူးခ်၍ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကပန္းခ်ီေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေစ်းရွိ ပန္းခ်ီအေရာင္းဆိုင္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ၄င္းတို႔၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို ပံုတူကူးခ်ထားေသာ ပန္းခ်ီကား ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ နာမည္ရပန္းခ်ီဆရာအခ်ိဳမွ ျမန္မာ့ပန္းဆယ္မ်ိဳးမူပိုင္ခြင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထိုသို႔တိုင္ၾကားရာတြင္ စာျဖင့္ေရးသားေပးပို႔သည့္ တိုင္စာတစ္ေစာင္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ပန္းခ်ီဆရာ (၇)ဦးခန္႔မွ ကိုယ္တိုင္ႏႈတ္ျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။ အဆိုပါ ပုံတူကူးခ် ေရးဆြဲျခင္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ရၿပီးသား ပန္းခ်ီကားမ်ားကို အဓိကျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သိရၿပီး၊ ေရးဆြဲသူ၏ လက္မွတ္တစ္ခုသာ ေျပာင္းလဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ပန္းဆယ္မ်ိဳး မူပိုင္ခြင့္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ က္ိစၥမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးငါးခုခန္႔ရွိခဲ့သည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..