ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ တစညပါတီတို႔ကို က်န္ပါတီမ်ားက အဓိကၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္းပါတီအခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက “အစိုးရဘက္က ေျပာင္းလာတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက ၿပိဳင္ရမယ့္ပါတီျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ ဦးေစာေမာင္ေခ်ာကလည္း “ တစညနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒီႏွစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အဓိက ၿပိဳင္ရဖို႔ရွိပါတယ္” ဟုဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီသည္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲလက္က်န္ပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၉ရက္က ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ယင္းပါတီသည္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅၀ေက်ာ္ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၀ေနရာရခဲ့ေသာ ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေမ ၈ရက္ထိ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၃၁ခုရွိၿပီး ၂၇ပါတီမွာပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရၿပီး ပါတီမွာ ေလးပါတီရွိၿပီး ယင္းတြင္ တစညပါတီလည္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..