ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာမွ မသိေသာ၊ တစ္ခါဖူးမွ် မႀကံဳဆံုခဲ့ဖူးေသာ Restaurant Field အတြင္းသို႔ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါ၏။

(၁)

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံသည္ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူတစ္သိုက္အား ေအးခ်မ္းျခင္းနိမိတ္ျဖင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရႏွဳတ္ေျမာင္းမ်ား မရွိသည့္အေလ်ာက္ ေရတစ္ေဖြးေဖြးျဖင့္ ဆီးႀကိဳေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ လာေရာက္ႀကိဳဆိုေသာ ကားေပၚတြင္မူ မိန္းကေလး(၃)ေယာက္၊ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ေယာက်ာ္းေလး(၉)ေယာက္တို႕သည္ကား လမ္းေဘး၀ဲယာမွ သြားလာေနၾကေသာ ကားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အတြန္႕တြန္႕ အတက္တက္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ေငးေမာရင္းျဖင့္ လိုက္ပါလာၾကသည္။ စုစုေပါင္း ၁၇ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ေအာင္ ေလယာဥ္စီးနင္းလာရေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳသစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမွ် ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သည္ဟု မခံစားမိၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာမူကား ယခင္ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယွဥ္ကာ ၾကည့္ၾကည့္ေသာအခါ အလြန္တရာမွပင္ ေျခာက္ေသြ႕သည္ဟု ခံစားမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူတစ္သုိက္မွာ ရံုးခ်ဳပ္ရွိ ယာယီေနထိုင္ရာ အခန္းတြင္ေနထိုင္ရင္း အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္ရမည့္ရက္ကို ရွမ္းမီးလွဳံျခင္း၊ ကုန္တိုက္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေငးေမာျခင္း၊ ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ ပန္းၿခံသို႕သြားကာ စုေပါင္းေပ်ာ္ပါးျခင္းျဖင့္ တစ္ပါတ္ခန္႕ကုန္ဆံုးေသာအခါ မိမိသြားရမည့္ေနရာမ်ားကို သိရေလၿပီျဖစ္သည္။ HR Greeting တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ရသည့္သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေတာ္ေလးပင္ မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို လွ်ာရွည္စြာ ေမးမိသည့္အတြက္ပင္ျဖစ္မည္ေလာ၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိဖူးသည့္အတြက္ေပေလာမသိ ဆိုင္မ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းသာ မဲဇာသို႔ ပို႕ျခင္းခံရေလ၏။ လိုင္းကားမရွိ၊ Shopping Mall မရွိ၊ အပန္းေျဖစရာပန္းၿခံမရွိ၊ ေတာ္ရံုလူပင္မရွိသည့္ အေ၀းတစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေလၿပီး က်န္သူမ်ားမွာမူကား အနည္းဆံုး ၂ေယာက္ခန္႕မွ်ျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရေလသည္။ ယခင္တစ္ႀကိမ္ႀကံဳခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း အမွတ္သည္းေျခမရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေလ၏။

(၂)

KFC မွာမူကား တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနအထားျဖင့္ ဆိုင္ခြဲေပါင္း (၈၇)ဆိုင္ရွိေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ကိုင္ရာ Company မွ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခား Brand မ်ားမွာမူ Pizza Hut, Hardees, Taco Bell, TGI Friday အစရွိသည့္ ဆိုင္ခြဲမ်ားကိုပါ ထပ္မံေပါင္းထည့္လိုက္လ်င္မူ ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေလသည္။ ေယာက်ာ္းေလးအမ်ားစုကိုမူကား Table Serve မရွိသည့္ KFC မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ မိန္းကေလး အမ်ားစုကိုမူကား Pizza Hut မ်ားသို႕လည္းေကာင္း အသီးသီးပို႕ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာတို႔ ထံုးစံအတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေခၚအေျပာ မရွိၾကေတာ့ေပ။ တစ္ဦးတည္းေန ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔မွာမူကား ဆိုဖြယ္ရာပင္ မရွိေလၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုင္ေဆာင္သည့္ Mobile မွာ Alarm Tone မွတစ္ပါး မည္သည့္အခါမွ် Call Ringtone မည္ျခင္းကိုမၾကားရေတာ့ေပ။ တစ္နည္းလည္း ေကာင္းပါ၏။ အလုပ္တြင္ အာရံုႏွစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေလသည္။

KFC ကို Grade (၃)မ်ဳိးခြဲထားသည္။ Food Court, Drive Thru မပါသည့္ ဆိုင္ႏွင့္ Drive Thru ပါ ပါသည့္ ဆိုင္ႀကီးတို႔ျဖစ္သည့္အနက္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ကိုင္ရသည့္ဆိုင္သည္ကား ဆိုင္ႀကီးအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆိုင္ဆိုလို႔ ဒီတစ္ဆိုင္ပဲရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ အေတာ္ပင္ ေရာင္းအားေကာင္းေလသည္။ စစျခင္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းသည္ပဲဆိုရမည္ေလာ၊ အေျခခံက စတင္သည္ဟု ဆိုရမည္ေလာမသိ ေတာက္တိုမယ္ရဘ၀ျဖင့္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိုက္တိုပေဂးစံျဖင့္လည္းေကာင္း စတင္ရေလသည္။ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ ၉ နာရီသာျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သိမ္းရာတြင္ ၁၀ နာရီေက်ာ္ခန္႕မွ ၿပီးသည္။ ထူးဆန္း၊ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာကား အလုပ္သို႕ေရာက္ရွိလ်င္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Clock In လုပ္ရေသာ္လည္း ျပန္ခ်ိန္တြင္မူ (ယခုကဲ့သို႕ ႏွစ္အေတာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္) တစ္ခါဖူးမွ် Clock Out လုပ္ရန္မလိုေပ။ လစာထြက္လာလွ်င္မူကား ၉ နာရီႏွင့္သာ တြက္ရွင္းေပးထားသည္ကို မေက်မနပ္ႏွင့္ပင္ လက္ခံရသည္။ အဘယ္သူကို အေဖေခၚရမည္မသိ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ထီးရိပ္၊ နန္းရိပ္ေၾကာင့္ သူတို႔ျပဳသမွ် ႏုရသည္မွာ ဒီတစ္ႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္သည့္အတြက္ မည္သို႔မွ် မေျပာလိုေတာ့ေပ။

(၃)

ဆိုင္တြင္ Kitchen အတြင္းတြင္ Station ၃ ခုရွိသည္။ Breading Station (ၾကက္ေၾကာ္ျခင္း)၊ Sandwich Station ႏွင့္ Delivery Station တို႔ျဖစ္သည္။ ၾကက္ေၾကာ္သည့္ေနရာကား ဂ်ဳံမွဳန္႕မ်ား၊ ဆီမ်ားျဖင့္ အေတာ္ေလး ေပႀကံသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ Sandwich Station မွာကား ေပႀကံျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးကြဲေပါင္းမ်ားစြာေသာ Sandwich မ်ားကို ကံစမ္းမဲႏွဳိက္ရသည့္အလား Order က်သမွ်ကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီလုပ္ရသျဖင့္ ဆိုင္းဆရာတစ္ဦးႏွင့္ပင္ တူသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္။ အျပင္ဘက္တြင္ Dine-In, Drive Thru, Delivery တို႔မွ လာသမွ်တို႕ကို လစ္ဟင္းျခင္းမရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ အာရံုတစ္ျခားသို႔ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ေတာ္ေတာ္ခက္ေပလိမ့္မည္။ Standard Service မွာ Dine-In, Drive Thru အတြက္ ၁ မိနစ္၊ Delivery အတြက္ ၅ မိနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေတာ္ေလးပင္ ပင္ပန္းလွေသာ Fast Food ဆိုင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအခါမွပင္ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္သြားေလေတာ့၏။

မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား စတင္ခဲ့ၿပီးသည့္အေလ်ာက္ ဆံုးေအာင္ ဆက္ေလွ်ာက္ရေပေတာ့မည္။

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..

   Send article as PDF