ယေန႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ ရမ္းကားေနေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါ ေနာက္လိုက္ လူရမ္းကားတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္တို႔မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕မႈမ်ားျဖစ္ေနၾကရ၏။ တရားပြဲမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး စာေစာင္ တခ်ဳိ႕( ဓမၼရံသီႏွင့္ ဓမၼရတနာ စာေစာင္တို႔ ကဲ့သို႔)တြင္ လည္းေကာင္းတို႔ အေပါင္းအပါတစ္စု၏ အယူသာလ်င္ ဘုရားေဟာႏွင့္ ညီသည့္ ေထရ၀ါဒီေတြဟု တရားေသ ေလွနံဓါးထစ္ ယူထား မွတ္ထားၾကၿပီး အယူမတူသူမ်ားကို သေဘာထားေသးစြာျဖင့္ ပုတ္ခတ္ေဟာေျပာ၊ ေရးသား ေနၾကသည္တို႔ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ ဒါသည္ပင္ ေထရ၀ါဒီ တို႔၏ သာသနာ ျပဳျခင္း လား – – – – – ။

ကိုးကားေဟာေျပာသည့္ အ႒ကထာ (အဖြင့္က်မ္းမ်ား)ႏွင့္ ပါဠိ အဖြင့္အယူအဆ မတူကြဲျပားမႈတို႔အေပၚ သေဘာထားမႀကီးႏိုင္ၾကပဲ ကိုယ့္ ဖြင့္ဆိုတာမွအမွန္၊ ကိုယ့္အယူအဆမွ ဘုရားေဟာအစစ္ဟု  တသြင္သြင္ ေျပာၾကကာ အဖြင့္အယူအဆ မတူကြဲျပားသူတို႔ အေပၚမွာ ဖိအားေပးႏိွပ္ ကြပ္ စာေတြအတင္းျဖန္႔ေ၀သည့္ (ေမတၱာတံခြန္အသင္းကဲ့သို႔) စသည့္ ရမ္းကားသူမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကလည္း ေထရ၀ါဒီ တို႔၏ သာသနာျပဳျခင္း လား – – – – – ။ 

လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ မိမိအယူကုိပဲ ကိုးကြယ္ ေစခ်င္တာမို႔ အျခားကိုးကြယ္မႈေတြ အေပၚမွာ ႏွိပ္ကြပ္သည့္ အိမ္တြင္း အုန္းကို ျပႆနာ ရွာ၊ ႐ိုးရာနတ္ကိုးကြယ္မႈေတြက္ို ႏိွမ့္ခ်၊ ဘိုးေတာ္ေတြကို ရန္စကားေျပာ၊ ခရစ္ယာန္က ဘယ္လို၊ အစၥလာမ္က ဘယ္ပံုဆိုၿပီး အတင္း ေျပာၿပီးမွ မိမိအယူသာ အမွန္ဟု ဇြတ္အတင္းေဟာေျပာ၊ ေရးသားေနၾက သည့္ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း လုပ္ရပ္ေတြက လည္းပဲ ေထရ၀ါဒီ တို႔၏ သာသနာျပဳ ျခင္းလား – – – – – ။ 

နာမည္ႀကီး ဓမၼကထိကမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ( ဓမၼေစတီဦးေကာသလႅ၊ ဦးသုမဂၤလ၊ ေမတၱာရွင္ ဦးဇ၀န စသည့္) တုိ႔ကို သေဘာထားေသးစြာ အျပစ္ရွာ ေ၀ဖန္ၿပီး ကိုယ့္ကို လူစိတ္၀င္စားေအာင္လုပ္၊ ေထရ၀ါဒသာသနာတစ္ခုလံုးႏွင့္ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ကို ကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္ပါပဲနဲ႔ ေထရ၀ါဒစကားလံုး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုး၊ မစိုးရိမ္ဆိုတဲ့ေက်ာင္းႀကီးရဲ႕ အရိွန္အ၀ါကို ယူ တရားေဟာ ပလႅင္ေပၚ အတင္းတက္ၿပီး ေအာက္လမ္းနည္းနဲ႔ နာမည္ႀကီးေအာင္လုပ္ေနတဲ့ (မစိုးရိမ္စာသင္သား အမည္ခံ ဦးဣႆာမစၦရိယဘိလံသ စသည့္) ပုဂၢိဳလ္ ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြဟာလည္း ေထရ၀ါဒသာသနာျပဳတာေကာ ျဖစ္ရဲ႕လား။

စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ၊ ဦးေအးေမာင္ (ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ)စတဲ့ ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ သုေတသနျပဳ ေရးသားခ်က္ေတြအေပၚမွာ ကိုယ္ဉာဏ္မမွီလို႔ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ အေတြး မရွင္းတာနဲ႔ပဲ တစ္ဖတ္သတ္ပုတ္ခတ္ မဲမဲျမင္ရာ ရမ္းပစ္သလို ေရးသား ေနၾကတဲ့ အသိ္ဉာဏ္ေရာေထြးေနတဲ့ (ဦးေကာ၀ိဒ – ေယာ မဟုတ္တဲ့ ေရာ စသည့္  ) ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေရးသာမႈေတြကလည္း ေထရ၀ါဒကို ကိုယ္စားျပဳ တယ္လို႔ မွတ္ယူလို႔ ရမွာလား။

 မသူေတာ္ခ်င္းခ်င္း အသင္းေလြ႕ေလြ႕ ေပါင္းဖက္ေတြ႕ဆိုသလိုပဲ အိုစမာဘင္ လာဒင္လို အစြန္းေရာက္၀ါဒီေတြေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးရဟန္းေတြ အစုကြဲေအာင္ ရန္တိုက္ေပးေနေသာ၊ ဒကာအခ်င္းခ်င္းလည္းကြဲျပားေအာင္ သံဃေဘဒကကံ (သံဃာအစုကြဲေစတဲ့အလုပ္) ေတြကို ရဲရဲၾကီးကိုပဲ က်ဴးလြန္ရဲေနၾက ေသာ စာေစာင္မ်ားထဲက (အ)ဓမၼရံသီ စာေစာင္ဖန္တီးရွင္ ဦးေလးၿမိဳင္ ကဲ့သို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြရဲ႕ အပါယ္ေရာက္ေလာက္ေအာင္ ေလးလံလွသည့္ လုပ္ရပ္ ေတြကလည္း ေထရ၀ါဒ ဆိုတဲ့အမည္ကို ဘယ္လိုပဲ သံုးသံုး ေထရ၀ါဒီ တို႔၏ သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္ပါ့မလား – – – – – ။ 

 

လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ၾကတာနဲ႔  လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲၾကတဲဲ့ အေပၚမွာ သေဘာထားႀကီးၾကတာဟာ  အသိဉာဏ္ႀကီးေသာသူေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈပါပဲ။

ကိုယ္နဲ႔ မတူ ကိုယ့္ရန္သူဆိုတဲ့ သေဘာထားဆိုးတ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ရမ္းကားတဲ့ မယဥ္ေက်းမႈေတြပါ။

 

လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲၾကတဲ့အေပၚမွာ သေဘာထားႀကီးေပးၾကပါ။

မရမ္းကားၾကပါနဲ႔လို႔ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

 

စင္စစ္ေတာ့ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေထရ၀ါဒနာမည္ကို ဘယ္လိုပဲ သံုးသံုး ဗုဒၶဘာသာ တကယ့္ေထရ၀ါဒီတို႔ရဲ႕ သာသနာျပဳနည္း မဟုတ္ပါပဲ

အိုစမာဘင္လာဒင္ရဲ႕ အယ္လ္ကိုင္ဒါ မ်ားကဲ့သို႔ အစြန္းေရာက္ေထရ၀ါဒီတို႔ရဲ႕ အစြဲႀကီးတဲ့ ႐ူးသြပ္မႈသာလွ်င္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏  အစြန္းေရာက္ လမ္းစဥ္မ်ားအား အစြဲျဖဳတ္(အစြန္းခၽြတ္) ေပးၾကႏိုင္ေစရန္အတြက္ သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္  တကယ့္ေထရ၀ါဒီ  အို – – – သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို႔ – – – – –  – –  -။

 

( အိုးက႐ြဲ႕ေနလို႔  စေလာင္းကေလးက ႐ြဲ႕လိ္ုက္တာပါ။ အိုးေတြ ျပန္တည့္ႏိုင္ၾကေစဖို႔ စေလာင္းကေလးေစာင့္ေနပါတယ္။ )

About realman

has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF