ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနနဲ႔ ကံကံ၏ အက်ဳိးကို နားလည္ၾကပါသည္။
ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းက်ဳိး ခံစားရၿပီး၊ မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းက်ဳိးခံစားရမည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ျမတ္ဘုရား ၀ိပါက္ေတာ္(၁၂) ပါးဆိုတာကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ၾကပါသည္။
ဘ၀တစ္ခုတြင္ ျမတ္စြာဘုရား သည္ လက္ေ၀ွ႔ သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မိမိက နိုင္ေနပါေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္ နာလံမထူနိုင္ေအာင္ဆိုျပီး တစ္ဖက္လူရဲ႔ ခါးကို ခ်ိဳး ခဲ့ပါသတဲ့။

အဲဒီ ၀ဋ္ေၾကြးက သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာဘ၀တြင္ ထိုကံ၏အက်ိဳးကို ၀ိပါက္အျဖစ္ ခါးနာတဲ့ ေ၀ဒနာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရသည္၊ဟု ဆိုပါသည္။

လက္၀ဲေတာ္ရံ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကုိယ္တိုင္ လည္း ခိုးသားငါးရာေယာင္ေဆာင္ၿပီး မိဘ ႏွစ္ပါးအား ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္၀ဲေတာ္ရံ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ဘ၀တြင္ ခိုးသားမ်ားရုိက္ႏွက္မႈကို ခံရကာ ၀ဋ္ေႀကြးဆပ္ရလွ်က္ ပရိနိဗၺါန္ျပဳရေလသည္။

ေလာဘ-ေဒါသမ်ားျဖင့္ အဟုတ္ထင္- အတည္ယူ ၿငိတြယ္ဆုပ္ကိုင္ကာ
ျပဳလုပ္ေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ား မဆံုးႏုိင္ေအာင္ရွိေနေလသည္။

မိမိျပဳသမွ်ကံမ်ား ဧကန္မခ် မိမိထံျပန္လာေလသည္။ တနည္း မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားအတြက္ ၀ဋ္ေႀကြးမ်ား ကုိ ေပးဆပ္ရမည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္တိုင္ပင္ မလြတ္ပါေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတိတ္ဘ၀၊ ယခုဘ၀ မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကံမ်ား ၀ဋ္ေႀကြးမ်ား အသၤေခ် (မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္) ရွိေလသည္။

ထိုကံေႀကြး၊ ၀ဋ္ေႀကြးမ်ားကို ေက်ေအာင္ ခႏၶာျဖင့္သာ ဆပ္ရပါက…ဆပ္လိုက္ ထပ္တင္လိုက္ႏွင့္ အဆံုးမရွိပါေခ်။

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ႀကီးမွ ခႏၶာျဖင့္သာ ၀ဋ္ေႀကြးမ်ားေပးဆပ္ရပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ စားခဲ့ေသာ ငါးေျခာက္ျပား ႀကီးမ်ား ဘ၀လည္း တခ်ိန္တြင္ ျပန္ေရာက္ကာ ျပန္လည္အစားခံရဦးမည္။ ဟု ေဟာၾကားထားေလသည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွလည္း အရုိးေတြ ေတာင္လိုပံုေအာင္ ခႏၶာျဖင့္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း အဆံုးမရွိႏိုင္ေသး ဟု ဆံုးမပါသည္။

ဒီလိုဆိုရင္ အဆိုပါ ၀ဋ္ေႀကြးမ်ားကို မည္သုိ႔ ေပးဆပ္ပါမွ ေက်ေအး ကုန္ခမ္းပါမည္နည္း။

အဆိုပါ ၀ဋ္ေႀကြးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေျပေစ ေၾကေစလိုပါက ”ငါ(သူ)ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ငါ(သူ)ခံရတယ္။ ငါ(သူ)မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ငါ(သူ)မေကာင္းတာခံရတယ္။” ဆိုေသာ ငါ(သူ) ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ ရႈေထာင့္ထက္ ပိုမို ေက်ာ္လြန္ကာ ေလးေလးနက္နက္ နားလည္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေဒသနာလာ ဘ၀၏အမွန္တရားျဖစ္ေသာ ၀ဋ္ေၾကြး သံုးပါး (၀ဋ္ သံုးပါး)အေၾကာင္း ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ …..
ငါ(သူ) ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ ရႈေထာင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ေသခ်ာစြာ နားလည္ဖို႔လုိအပ္ေပသည္။

အဆိုပါ ၀ဋ္သံုးပါး ကို ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မီသမွ် တင္ျပအပ္ပါသည္။
———————————————–

၀ဋ္သံုးပါး
(၀ဋ္ ဆိုသည္ ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ …) နားလည္ရပါမည္။

က) ကိေလသ၀ဋ္
ခ) ကမၼ၀ဋ္
ဂ) ၀ိပါက၀ဋ္

မွတ္ရန္။ ကိေလသ၀ဋ္ ႏွင့္ ကမၼ၀ဋ္ တို႔ေၾကာင့္ ……….. ၀ိပါက၀ဋ္ တို႔ မဆံုးႏိုင္ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေနသည္။

———————————————-

က) ကိေလသ၀ဋ္ (၃) ပါး
ရွိတယ္
ပါဠိလိုေတာ့ –

၁) အ၀ိဇၹာ ….. (တသမတ္တည္းေသာေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ အမွန္တရား-သစၥာတရား ကို မသိမႈ ၊ နားမလည္မႈ၊ နားလည္မႈအမွား၊ မွားေသာအယူအဆ၊ အထင္မွားမႈ)
၂) တဏွာ ……(ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ မႏွစ္သက္မႈ၊ ႀကိဳက္မႈ၊ မႀကိဳက္မႈ)
၃) ဥပါဒါန္ …… (စြဲလန္းမႈ၊ ၿငိတြယ္မႈ)

ျမန္မာလိုဆိုရင္.
ဆုပ္ကိုင္လို႔ မရတဲ့ ၊ အတည္ယူလို႔မရတဲ့ တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (ဒုကၡသစၥာ) အမွန္တရားပဲ တကယ္ျဖစ္ေနတာကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ မသိေသာၾကာင့္ (အ၀ိဇၹာေၾကာင့္) …………
ငါပဲ၊ သူတပါးပဲ၊ တစ္ခုခုပဲ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ပဲ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါပဲ၊ ေယာက္်ားပဲ၊ မိန္းမပဲ၊ ဟူ၍ လည္းေကာင္း တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ငါ၊ သူတပါး၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ပူတာ ေအးတာ၊ ဆင္းရဲတာ၊ ခ်မ္းသာတာ၊ တင္းတာ၊ ေလ်ာ့တာ၊ ေကာင္းတာ ဆိုးတာ ေတြကို တကယ္ျဖစ္ေနသည္ ဟူ၍ အထင္မွားကာ ..(ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ မႏွစ္သက္မႈ၊ ႀကိဳက္မႈ၊ မႀကိဳက္မႈ) တဏွာ …. (စြဲလန္းမႈ၊ ၿငိတြယ္မႈ)ဥပါဒါန္ တုိ႔ ျဖစ္ေပၚေလသည္။

————————————————–

ခ) ကမၼ၀ဋ္ (၂) ပါးရွိပါသည္။
ပါဠိ လိုေတာ့
၁) သခၤါရ
၂) ကမၼဘ၀

ျမန္မာလိုဆိုရင္-
အထက္ပါ ကိေလသ၀ဋ္ သုံးပါးေၾကာင့္ (၀ါ) ကိေလသာ၀ဋ္သံုးပါးႏွင့္အတူ ကမၼ၀ဋ္ (၂) ပါး ျဖစ္ေလသည္။

တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (ဒုကၡသစၥာ) သည္ ေရွ႕က ပ်က္စိးႏွင့္ခဲ့ၿပီးေသာ မရွိေတာ့သည္ ပ်က္စီးမႈခဲ့မႈအရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္လွ်က္
ငါပဲ၊ သူတပါးပဲ၊ တစ္ခုခုပဲ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ပဲ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါပဲ၊ ေယာက္်ားပဲ၊ မိန္းမပဲ၊ ဟူ၍ လည္းေကာင္း တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ငါ၊ သူတပါး၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ပူတာ ေအးတာ၊ ဆင္းရဲတာ၊ ခ်မ္းသာတာ၊ တင္းတာ၊ ေလ်ာ့တာ၊ ေကာင္းတာ၊ ဆိုးတာ ဟူ၍ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္

ထို ငါပဲ၊ သူတပါးပဲ၊ ရုပ္ပဲ၊ ေ၀ဒနာပဲ၊ စိတ္ပဲ၊ အေတြးပဲ၊ ပူပန္မႈပဲ၊ ေသာကစိတ္ပဲ၊ ဘာစိတ္ပဲ၊ ညာစိတ္ပဲ စသည္ျဖင့္
– အဟုတ္ထင္၊ အတည္ယူ ဆုပ္ကိုင္ေနမႈ ။…
– အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမႈ တို႔ ျဖစ္ေပၚေလသည္။
(တနည္း) ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံေတြျဖစ္ေစေလသည္။ …..ျဖစ္ေနေလသည္။
—————————————————ဂ) ၀ိပါက၀ဋ္ (၈)ပါး
ရွိပါသည္။
ပါဠိလိုေတာ့.
၁) ၀ိဥာဏ္ (သိမႈသေဘာ ေဆာင္သည့္ (၀ါ) သိမႈသေဘာကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ)
၂) နာမ္ရုပ္ (သိတတ္ေသာသေဘာ ႏွင့္ မသိတတ္ေသာသေဘာကိုေဆာင္သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ )
၃)သဠာယတန (မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ သေဘာကိုေဆာင္သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ)
၄) ဖႆ (မ်က္စိ+အဆင္း၊ နား+အသံ၊ ႏွာေခါင္း+အနံ႔၊ လွ်ာ+အရသာ၊ ကိုယ္+ေတြ႕ထိစရာ၊ စိတ္+ႀကံေတြးစရာ) စသည္ျဖင့္ တုိက္ဆိုင္မႈ
၅) ေ၀ဒနာ (ခံစားမႈ သေဘာကိုေဆာင္သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ)
၆) ဇာတိ (ျဖစ္ျခင္း ၊ ေမြးျခင္း၊ ဘ၀ျဖစ္ျခင္း သေဘာကိုေဆာင္သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ)
၇) ဇရာ (အိုျခင္း Decaying ရင့္ေရာ္ျခင္းသေဘာကိုေဆာင္သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ )
၈) မရဏ (ေသျခင္း၊ သေဘာကိုေဆာင္သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ ) တို႔ မဆံုးႏိုင္ျဖစ္ၾကရေလသည္။

——————-
အက်ဥ္းေျပာရင္…
ပူမႈ-ေအးမႈ (ေတေဇာဓါတ္)၊
မာမႈ၊ ေပ်ာ့မႈ ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ (ပထ၀ီဓါတ္)၊
လႈပ္မႈ၊ ၿငိမ္မႈ (၀ါေယာဓါတ္)၊
ယိုစီးမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ (အာေပါဓါတ္) ဟု
ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္လြန္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား။ (ရုပ္ ခႏၶာ တစ္ပါး)

ခံစားမႈ (ေ၀ဒနာ) လို႔ ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား။
မွတ္သားမႈ ၊ ပံုေဖာ္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္မႈ (သညာ) လို႔ ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား။
ေစ့ေဆာ္မႈ (သခၤါရ) လို႔ ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား။
သိမႈ (၀ိဥာဏ္) လို႔ ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား။ (နာမ္ ခႏၶာေလးပါး)

စုစုေပါင္း ခႏၶာငါးပါး (ဒုကၡသစၥာ) (တနည္းအားျဖင့္) တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈေတြ မဆံုးႏိုင္ ေအာင္ ထပ္တလဲလဲ ရေန – ျဖစ္ေနျခင္း ကို ၀ိပါက၀ဋ္ ျဖစ္ေနျခင္း ဟု ေခၚပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကမၼ၀ဋ္ ႏွစ္ပါး နဲ႔ ကိေလသ၀ဋ္ သံုးပါး ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေနပါက –
၀ိပါက ၀ဋ္ ရွစ္ပါး တို႔လည္း မဆံုးႏိုင္ေအာင္ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေနမည္။

ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ငါ၊ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကိေလသ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္ မ်ားခံေနရသည္ ေပးဆပ္ေနရသည့္ သေဘာမဟုတ္ဘဲ၊ ကိေလသ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္ ဟူေသာ တသမတ္တည္းေသာ ထပ္တလဲလဲေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ားသက္သက္သာ ျဖစ္ေနျခင္း ကို ………..ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ငါ၊ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ အေကာင္းအဆိုး၊ အနိမ့္ အျမင့္၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ၊ အပူ အေအး၊ တင္းမႈ ေလ်ာ့မႈ၊ အထင္ေသးစရာ အထင္ႀကီးစရာ၊ အမွား အမွန္ စသည္ျဖင့္ ထင္မွတ္မွားေနရေၾကာင္း နားလည္ လက္ခံ ယံုၾကည္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ေနႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ကိေလသ၀ဋ္ သံုး ပါး ႏွင့္ ကမၼ၀ဋ္ ႏွစ္ပါးကို သမုဒယသစၥာ ဟု ျဖစ္ပါသည္။
၀ိပါက၀ဋ္ရွစ္ပါးသည္ကား ဒုကၡသစၥာ ျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ႀကီး၊ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၊ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာမ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တို႔ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ဥာဏ္မီသေလာက္ ကိုးကားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
www.trueanswer.co.cc

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။