ယေန႔ ၂၁ ရာစု ေခတ္ တြင္ ေလာကီ အတတ္ပညာ စြမ္းပကား ၊ ေလာကီႀကီးပြားေၾကာင္းမ်ားအား အထင္ႀကီး ၿငိတြယ္ လြန္းရာမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တခ်ဳိ႕ သည္ မိမိမ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ဟူေသာ habitual perception ျဖင့္ သုေတသနလုပ္ထားေသာ လက္ခံႏုိင္ေသာ နားလည္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကိုသာ အဟုတ္ထင္ ဆုပ္ကုိင္ အထင္ႀကီးေလသည္။ ယေန႔ ၂၁ရာစု ေခတ္သစ္သိပၸံကလည္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အံဖြယ္သရဲမ်ားကို စြမ္းျပေလသည္။

ေခတ္သစ္သိပၸံ ကို အထင္ႀကီးသူတို႔ တနည္းအားျဖင့္ မိမိအာရံုခံ အဂၤါမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္မႈ normal perception, ေလာကီ ဦးေႏွာက္ ၊ ဗဟုသုတ ၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးသင့္စဥ္းစားႏုိင္မႈ ၊ brain reasoning တုိ႔အား အဟုတ္ထင္မွတ္ကာ… ထို႔ထက္လြန္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈ အျခင္းအရာ စသည္တို႔ကို မယံုၾကည္ႏုိင္ သံသယျဖစ္လာေလသည္။ မိမိအာရံုခံ အဂၤါမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္မႈ normal perception ထက္ လြန္ေျမာက္ေနေသာ ဘုရားေဟာေဒသနာမ်ားအားလည္း သံသယ၀င္လာေလသည္။
မိမိ လက္ေတြ႕မွ ယံုမယ္။ ငါက လက္ေတြ႕သမား ဆိုသူေတြ ေပၚေပါက္လာေလသည္။

တခ်ဳိ႕ တရားဓမၼကိုေလ့လာက်င့္ႀကံသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လိုရင္းေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ …ေလာကီ အတတ္ပညာမ်ားက မစြမ္းႏိုင္သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မနာလို၊ ၀န္တိုမႈ တို႔ လံုး၀အရွင္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ဟူသည့္ ေလာကုတၱရာ တရားမ်ားႏွင့္ ထိုတရားမ်ားကို အဆံုးတိုင္ သိနားလည္သြားသူ အရိယာသူေတာင္ေကာင္းမ်ားရွိသည္ကို ယံုဖို႔ေ၀းစြ ………မိမိအာရံုခံ အဂၤါမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္မႈ normal perception, ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသာ ေလာကီ သမုတိသစၥာ အမွန္တရားတခ်ဳိ႕ (ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀စသည္ျဖင့္) ကိုပင္ လက္မခံႏိုင္ ၊ မယံုၾကည္ႏိုင္ ျဖစ္လာေလသည္။ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ရွိသည္ကို လက္ခံလွ်င္ပင္ ေခတ္မမီွသူ၊ ေခတ္သစ္သိပၸံကို ဆန္႔က်င္သူ ပမာ ထင္မွတ္လာေလသည္။

ထိုအခါ မိမိအာရံုခံ အဂၤါမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္မႈ normal perception (သုိ႔) က်င့္ႀကံမႈမပါေသာ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ နားလည္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ လက္ခံလိုသည္ကတေၾကာင္း ၊ မိမိလက္ခံထားမႈအား (မိမိတစ္ဦးတည္း မိမိဘာသာရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လက္မခံႏုိင္ပဲ) မိမိအယူ မွန္ကန္ေနေၾကာင္း မိမိစိတ္လံုျခံဳမႈ ယံုၾကည္မႈအတြက္ reference အျဖစ္ ရယူလိုသည္ကတစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဟာတရားမ်ား သုတၱန္တစ္ခ်ဳိ႕မွ မိမိတို႔အယူကို ေထာက္ခံသည္ထင္ရေသာ စကားလံုးမ်ားကို လုိရာစြဲယူလွ်က္ မိမိတို႔အယူအဆသည္ ဗုဒၶအလိုက် ျဖစ္ေလဟန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျပသလို အမ်ားကိုလည္း၀ါဒျဖန္႔ေလသည္။
ထိုအခါ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားအား ေျပာင္းျပန္ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေလေတာ့သည္။

တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ယခု ဘ၀ စား၀တ္ေနေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလမ္းညႊန္ေသာ သုတၱန္ မ်ားေလာက္ကိုသာ ဘုရားဟာအျဖစ္ ယူလိုေတာ့သည္။

ဗုဒၶသည္ ေလာကီႀကီးပြားေရးေရာ၊ ေလာကုတၱရာ (ေလာကကိုေက်ာ္လြန္-လြန္ေျမာက္သည့္တရားေတာ္)မ်ားကို ေရာ သင္ၾက ျပသသြားခဲ့ေလသည္။ ေလာကီကုိ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ က်င့္ႀကံႏိုင္ခဲ့ေသာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ အတြင္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ေပၚထြန္းခဲ့ေလသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အာဂ်န္ခ်ား၊ အာဂ်န္မြန္တို႔အား အရိယာသူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ ထိုင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆိုလည္း လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၊ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ႀကီး၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၊ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ႀကီး စသည္ျဖင့္ အရိုးမွ ဓါတ္ေတာ္က်ျပကာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္ေသာတရားမ်ားကို နားလည္ေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားနားလည္ေစခ်င္သည့္အတုိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္သြားသူတို႔ ရွိခဲ့ေလသည္။ ရွိေနေလသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားသည္ ……မိမိအာရံုခံ အဂၤါမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္မႈ normal perception (သုိ႔) က်င့္ႀကံမႈမပါေသာ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ နားလည္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္သာ လမ္းဆံုးလွ်က္ ….ျမတ္စြာဘုရား နားလည္ေစခ်င္သည့္အတုိင္း မိမိတို႔ နားလည္ေနဘိအလား (အယူမွားကင္းစင္ေနၿပီ) ဟု ယူဆၿပီး….သမုတိသစၥာအမွန္တရားမ်ားမွ မိမိအသိဥာဏ္ႏွင့္ လုိက္မမွီေသာ အရာတခ်ဳိ႕ကို ပစ္ပယ္ရန္ႀကိဳးစားေလသည္။

ပစ္ပယ္ရာတြင္ မိမိဘာသာ မိမိစိတ္ထဲ ပစ္ပယ္ပါက အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ မိမိအသိဥာဏ္ျဖင့္ မိမိဘာသာ မိမိစိတ္ထဲ ပစ္ပယ္မႈမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား အလိုက်ျဖစ္ေလဟန္ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္ အခ်ဳိ႕မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလွ်က္ မိမိလိုရာကို ဆြဲၿပီး အမ်ားကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျပဳလုပ္ေလသည္။

ထင္ရွားေသာ သာဓက မွာ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ (သုိ႔) ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆျဖစ္သည္..

ဗုဒၶသည္
၁) သမုတိသစၥာ ႏွင့္
၂) ပရမတၱသစၥာ ဟူၿပီး အမွန္တရား ႏွစ္မ်ဳိးကို သင္ျပခဲ့သည္။

ထို ႏွစ္မ်ဳိးကို သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ မွန္မွန္ကန္ကန္ယူတတ္ရပါသည္ ။ သမုတိသစၥာ ရႈေထာင့္မွ ေျပာေနစဥ္တြင္ ပရမတ္ အျမင္ျဖင့္ ေျပာေသာစကားလံုးမ်ားကို စြဲယူၿပီး ေခ်ဖ်က္လို႔မရပါ။ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ႀကီးမွလည္း ပညတ္ ပရမတ္ ႏွစ္ခုစပ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိတတ္ရမည္ဟု သင္ျပပါသည္။

ပရမတ္ အလုိအားျဖင့္ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ ၊ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာ ခိုင္ေန ၿမဲေနေသာ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ သူ၊ ငါ၊ လူ၊ နတ္၊ တိရစၧာန္ ဘ၀ ဆိုတာ တကယ္မဟုတ္။ လ်င္ျမန္လြန္းစြာ တရစပ္ပ်က္စီးေနေသာ ရုပ္နာမ္စြမ္းအင္သဘာ၀မ်ားသာ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ငါပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ တကယ္မရွိသျဖင့္ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ ကို အရွိလုပ္ကာ ေျပာဆုိရေသာ ယခုဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ ၊ အတိတ္ဘ၀ ဆိုသည္မွာလည္း တကယ္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္မရွိေသာ တကယ္မဟုတ္ေသာ ငါ၊ သူတပါး၊ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ၿပီး ေျပာဆိုေနေသာ ‘သတၱ၀ါေသၿပီး ျဖစ္သေလာ ၊ မျဖစ္သေလာ ဟူေသာ အယူသည္” ဒိဌိ အယူျဖစ္ေၾကာင္း ပရမတ္သစၥာ အလုိ အားျဖင့္ ေဟာေျပာထားေလသည္။

ထုိသေဘာတရားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးရွင္းျပမႈမ်ားမွာထင္ရွားသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အဂၢိ၀စၧသုတ္၊ မာလုက်ပုတၱသုတ္၊ ယမကသုတ္၊ တျခား ဒိဌိျဖဳတ္သုတၱန္မ်ား ႏွင့္ အျခားသေဘာတရားတူသုတၱန္မ်ားကိုးကားကာ သူ၊ ငါ၊ လူ၊ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၊ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ဘ၀ ဆိုတာ တကယ္မဟုတ္။ (တရစပ္ ပ်က္စီးေနေသာ ရုပ္နာမ္စြမ္းအင္မ်ားသက္သက္) သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၊ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ၿပီး ေမးေသာေမးခြန္း ”ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါေသၿပီး ျဖစ္မျဖစ္ ” စေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ ေမးခြန္းကိုက မွားေနသည္ ဟူကာ ရွင္းျပလွ်က္ ငါစြဲ၊ သူစြဲ၊ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္စြဲ၊ ပစၥဳပၸါန္ဘ၀စြဲ၊ အတိတ္-အနာဂတ္ဘ၀စြဲ ၊ အခ်ိန္စြဲ ကို ျဖဳတ္တတ္ စြန္႔လႊတ္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးေလသည္။

(ယေန႔ သဂ်ီး ႏွင့္ ပစၥပါၸန္၀ါဒီမ်ား copy paste အမ်ားဆံုးဆြဲယူေလ့ရွိေသာသုတ္အမ်ားစု ၏ ဆိုလိုရင္းအမွန္ကို မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ေလသည္။)

သမုတိသစၥာ ရႈေထာင့္အားျဖင့္လည္း ဗုဒၶမွ ရွင္းလင္းစြာ ေဟာၾကားခဲ့ေလသည္။
သမုတိသစၥာ အားျဖင့္ ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဟူသည္ တကယ္ရွိေလသည္။ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ဘုရားအေလာင္းဘ၀ျဖင့္ ပါရမီျဖည့္က်င့္စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံခဲ့ပံု၊ ၅၅၀ နိပါတ္ေတာ္ ၊ ဇာတက စသည့္ သုတၱန္မ်ား တြင္ ဘုရားေဟာအထင္အရွားရွိေလသည္ ။

အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားလည္း ေထာက္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ား အထင္အရွားျဖစ္သည္။ သဲအင္းဂူဆရာေတာ္၊ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အတိတ္ဘ၀-ေရွးဘ၀မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာခဲ့မႈမ်ား လူသိမ်ားၾကေလသည္။ ယခုလက္ရွိ ေအာင္လံဆရာေတာ္ႀကီးသည္လည္း ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပႏုိင္စြမ္းရွိေလသည္။ ဖားေအာက္ ေတာရ ရိပ္သာတြင္လည္း အတိတ္ဘ၀ -ေရွးဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေထာက္အထားႏွင့္အတြ ျပန္ေျပာႏိုင္သူမ်ား မ်ားစြာရွိေလသည္။

သူ၊ ငါ၊ လူ၊ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၊ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ဘ၀၊ ယခုဘ၀၊ အတိတ္ဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ဟူသည္ ကို ဘယ္ရႈေထာင့္ကေန မိမိ ေျပာမွာလည္း ဆိုတာ နားလည္ရေပမည္။

သူ၊ ငါ၊ လူ၊ တစ္ဦးဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၊ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ ပစၥဳပၢါန္ဘ၀ကို အတည္ယူ အဟုတ္တကယ္ထင္ၿပီး ေျပာဆိုပါက အနာဂတ္ဘ၀ အတိတ္ဘ၀ သည္ တကယ္ဟုတ္ေနေပမည္။

ယခု ပစၥဳပၸါန္ဘ၀ကို အဟုတ္ထင္ အတည္ယူ အရွိယူက ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ကို ရွိသည္ ဟု ယူရေပမည္။ ယခု တစ္နာရီကို အရွိယူက ယခင္တစ္နာရီ ေနာက္တစ္နာရီ ကို အရွိယူရေပမည္။

သမုတိသစၥာ ကို မပယ္ရသလို… မတြယ္ေစရန္ အတြက္ လည္း နားလည္မႈအမွန္ကို တည္ေဆာက္-က်င့္ႀကံအားထုတ္ယူရေပသည္ ။ (တနည္းအားျဖင့္) တရစပ္ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈစြမ္အင္ရုပ္နာမ္မ်ား(အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ) တရား ကို သာ အတည္ယူၿပီး အတိတ္၊ ပစၥဳပၸါန္၊ အနာဂတ္ (အခ်ိန္စြဲ )ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ယခုဘ၀ အယူကို စြန္႔ ရေလသည္။

ဆိုလိုသည္ကေတာ့ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကို မရွိယူလိုေသာ္ ပစၥဳပၸါန္ကို လည္း မရွိယူရေလသည္…(က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖင့္သာ စြမ္းႏုိင္ေလသည္)

တခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္လိုရာဆြဲ ယူသူ ပစၥဳပၸါန္သမား ဆိုသူမ်ားသည္ သမုတိသစၥာ ထဲမွ ပစၥဳပၸါန္ဘ၀၊ အခ်ိန္ ကိုက်ေတာ့ အဟုတ္ထင္ အတည္ယူ အရွိယူကာ အနာဂတ္၊ အတိတ္ဘ၀ ကို ပယ္ရန္ႀကိဳးစားေလသည္။ …….မိမိဖာသာ ပယ္ျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း သမုတိသစၥာရႈေထာင့္မွ ေန၍ သမုတိသစၥာ ပစၥဳပၸါန္ဘ၀ကို ေတာ့ အတည္ယူ အရွိထင္ၿပီး……..ဘုရားေဟာ ပရမတ္ရႈေထာင့္မွ အျမင္ အတိတ္ဘ၀ ၊ ေနာက္ဘ၀ ၊ ယခုဘ၀ (အခ်ိန္စြဲ)ကို ျဖဳတ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ကိုးကားလွ်က္ ဘုရားကပဲ အတိတ္ဘ၀ ၊ ေနာက္ဘ၀ သမုတိသစၥာကို ပယ္ေလဟန္ လီဆည္ ေရးသားၾကကုန္သည္။

ပရမတ္ဥာဏ္အျမင္ ေပါက္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းမရွိပဲ …ပညတ္တရားကို ပယ္ဖို႔ႀကိဳးစားသူတို႔ အပယ္ေလးပါးဆိုတာ ရွိေနေလသည္ ။

သမုတိသစၥာအလုိအားျဖင့္ ပညတ္တရားမ်ား ေျပာေနခ်ိန္တြင္ ပရမတ္တရားကို ဆြဲယူၿပီး မိမိလိုရာစြဲေျပာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းေလးကို ေဖာက္သည္ခ်လိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ရုပ္၀ါဒေခတ္စားခ်ိန္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒရွိသူတစ္ဦးက မိမိအိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ဦး ေစတီတစ္ဆူဆီကို ဘုရားဖူးသြားမည္ဟု ဆုိရာ
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒရွိသူမွ – ေစတီဆိုသည္မွာ အုတ္ပံုႀကီးပင္ ျဖစ္ရာ…
ေစတီကို ရွိခိုးျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ အိမ္ေရွ႕က တုိက္ေဆာက္ရန္ပံုထားေသာ အုတ္ပံုကို ရွိခိုးျခင္း တူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေစတီကို ကားခ အခ်ိန္ကုန္ ခံၿပီး တကူးတက သြားမေနဘဲ မိမိအိမ္ေရွ႕အုတ္ပံုကိုပင္ ရွိခိုးလုိက္ဖို႔ ဆိုပါသည္။

ထိုအခါ ဘုရားဖူးသြားမည့္သူ ျပန္လည္ေျပာၾကားလိုက္ သည္ကား မင္းဇနီးလည္း မိန္းမ၊ မင္းႏွမလည္း မိန္းမ မိန္းမ ခ်င္း တူတူပဲဥစၥာ၊ မင္းႏွမကို မင္းျပန္ၿပီး ယူလို႔ ရသလား ဟူ၍ျဖစ္ေလသတည္း ။

မွတ္ခ်က္။ ။ယခုဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀ စသည့္ျဖင့္ ဘ၀ဆိုတာ ….ေတြ႕ႀကံဳဖို႕သက္သက္…..အသံုးခ်ဖို႔သက္သက္ ၊ အဟုတ္ထင္ ဆုပ္ကိုင္ဖို႔မဟုတ္ ….ပယ္ဖို႔လည္းမဟုတ္…တြယ္ဖို႔လည္းမဟုတ္။

သမုတိသစၥာ ပရမတ္သစၥာ ေရာေထြးကာ နားလည္မႈမွားပံုကုိ ရွင္းျပခ်က္ –

http://realenlightenment.multiply.com/journal/item/9/9

၂၁ ရာစု သိပၸံမွ သိပၸံ ဆိုသူမ်ားအတြက္ အတိတ္၊ အနာဂတ္ ဘ၀ ျဖစ္ေနပံု quantum physics အျမင္ျဖင့္ သိပၸံနည္းက် ရွင္းျပခ်က္။

မွတ္ခ်က္။
(ပစၥဳပၸါန္ကမၼ၀ါဒီမ်ား MG တြင္ ေနာက္ဆံုးက်ည္ဆံမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစား ကာကြယ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူႀကီးမင္းႏွစ္လံုးျပဴးအား စိတ္ပုတီးျဖင့္လဲလွယ္ျခင္းေဆာင္းပါးကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလုိက္ပါသည္။)

About True Answer

True Answer True Answer has written 60 post in this Website..

I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand. My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar. ခ်မ္းသာအစစ္ကို ရရွိ သိရွိ နားလည္ေရး ...မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားနည္း ( ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ကို သိရွိေရး တင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။