ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေရွ႔အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Kurt Campbell ၏ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစိုးရ၀န္ၾကီးေတာ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး မိမိသိလိုသည္မ်ားကို အဆိုပါ၀န္ၾကီးမ်ားအားေမးျမန္းခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးႏွင့္အတူလိုက္ပါသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး ယာယီတာ၀န္ခံ Mr. Larry M. Dinger က ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

မၾကာခင္ကမွ စစ္ရာထူးမ်ားမွ အနားယူသြားၾကသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီ/မညီ၊ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳႏုိင္/မျပဳႏုိင္ ေျမျမန္းရာ ေရြးေကာက္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက ပါတီတည္ေထာင္လိုသူမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား မပါ၀င္ရန္သာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ဘဲ Political Post သာျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုတ္စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒပုဒ္မ ၄၄၄(က) အရ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု အဆိုပါသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္သံတမန္၏ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ထားရွိေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္ရာတြင္ ၂၀၁၀ အတြင္းက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေအာင္ စီစဥ္ထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ မလိုအပ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..