မိဘေကာင္းတုိင္းကုိသင္ေတြ႕ ဖူးလိမ့္မည္။ ျမင္ဖူးလိမ့္မည္။ သုိ႕ေပမယ့္ သင္၏အျမင္တြင္ မိဘတုိင္း သာသမီးေတြအေပၚအလြန္ေကာင္းလ ိမ့္မည္ဟုထင္ပါသလား..။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးေသာ မိသားစုတစ္စုအေၾကာင္းကုိေျ ပာခ်င္ပါသည္။ ထုိမိသားစုသည္ သားသမီးကုိးေယာက္ရွိသည္။
သားသမီးတစ္ဦးခ်င္းဆီ၏ ပညာေရးမ်ားသည္ သာမာန္ဖတ္တတ္ ေရးတတ္ ေသစာ ရွင္စာေရးတတ္ရင္ေတာ္ၿပီ ဟု အတုိင္းအတာထားေသာ မိဘမ်ားျဖစ္သည္။ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားသည္ သားသမီးေတြကုိ ဆက္ဆံရာတြင္ ေဘးမွၾကည့္လွ်င္ သားသမီးအရင္းမွ ဟုတ္ပါေလစ ဟု ေတြးမိၾကမည္ထင္ပါသည္။

ထုိမိသားစုႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မိဘမ်ား၏ လုိက္ေလွ်ာမႈမ်ားကုိ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ရသည္။ ထုိမိသားစု၏ ထမင္း၀ုိင္းကုိ တုိက္ဆုိင္ၿပီး ေရာက္သြားဖူးသည္။ သူတုိ႕၏ အေမႏွင့္အေဖက ထမင္းတစ္၀ုိ္င္း သားသမီးကုိးေယာက္တစ္၀ုိင္း သီးျခားခြဲစားၾကသည္။ ေနာက္ၿပီး ထမင္းစားရာတြင္ ဟင္းမ်ားသည္ တစ္မိသားစုတည္းအတူတူမဟုတ္ပ ါ။ အေမႏွင့္အေဖကတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿ ပီး၊ သားသမီးေတြကတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည ္။ အေမျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္ဦးစီးအတြက္ဟုဆုိ က ခ်က္ထားေသာဟင္းမ်ားကုိ မည္သည့္သားသမီးမွမတုိ႕မထိရ ။ ေယာင္မွားၿပီး စားမိသည္ဆုိက ျပင္းထန္ေသာရုိက္ခ်က္ေတြကု ိ လွိမ့္ေနေအာင္ခံရေတာ့သည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ သားသမီးမ်ားကုိ ဟင္းေကာင္းခ်က္ေကၽြးသနည္းေ တာ့ျဖင့္မသိ။ 
 
သားသမီးေတြကုိ စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ထားခ်င္ သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း နည္းမွားေနသေယာင္။ သူ႕တုိ႕၏သားသမီးမ်ားကုိခ်က ္ေကၽြးေနေသာအခ်ိန္တြင္လည္း ေစတနာပါခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္သည္လား ေ၀ခြဲမရပါ။ ငါးပိရည္ႀကိဳသည္ ေန႕တုိင္းမပါမျဖစ္ ဟင္းလ်ာျဖစ္လုိ႕ေနသည္။ ဟင္းတစ္ခါခ်က္လွ်င္ သားေတြ သမီးေတြအတြင္ဆုိက ဆားေတြကုတ္ထည့္ ၊ အရည္က်ဲက်ဲ အရသာမရွိႏွင့္ စားရသည့္သားသမီးေတြ ခံတြင္းမွေတြ႕ရဲ႕လားဟု တစ္ခါမွ်မေမး။ စားလွ်င္စား မစားရင္ ဗုိက္ေမွာက္အိပ္ရန္သာရွိသည ္။

ထုိမိသားစုႏွင့္စာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘမ်ားကုိပုိၿပီး အေလးထားခ်စ္ခင္လာစၿမဲပင္။ မည္သည့္အစားအစာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေသာအခါမွ်  မည္သူ႕အတြက္ ဆုိၿပီး ခ်န္ထားသည္မရွိ။ အားလုံးေသာ သားသမီးအေတြသည္ တန္းတူသာပင္။

ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ က်ပန္းအလုပ္အျပင္ အိမ္ဗာဟီရအလုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အရက္ခ်က္ျခင္း၊ ၀က္စာေကၽြးျခင္း၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ ၊ ၀က္စာရိတ္ စသျဖင့္ ကေလးပီပီ ကစားရေသာအခ်ိန္ေတြသည္ သူ႕တုိ႕၏ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားသာျဖ စ္ခဲ့သည္။ အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ပင္ ေစခုိင္းေသာအလုပ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္၏ အိမ္တြင္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားထက္ႀကီးေလးသည္မ်ာ းလည္းပါသည္။ ေက်ာင္းေနရန္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ေငြကုိလည္း ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား တြင္ ပန္းရံ၊ ထင္းတုိက္၊ သဲတုိက္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ စသျဖင့္ သားသမီးေတြအားလုံး အအားေနသူတစ္ေယာက္မွမရွိေစရ ရွာရမည္။ အလုပ္မလုပ္လွ်င္ ေက်ာင္းမတက္ရဟုဆုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ပင္ သူတုိ႕ေတြသည္ ပညာေရးဖက္တြင္ထြန္းေပါက္ရန ္ အားေလွ်ာ့သြားသည္ဟုထင္ပါသည ္။

သည္လုိဆုိေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားကုိ အတုိင္းမသိ ေက်းဇူးေတြတင္ေနမိျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႕၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မညည္းမျငဴျဖည့္ဆည္းေပးသည္က ို ၀မ္းသာရပါ၏။ ပညာေရးကုိ ဦးစားေပးရမည္ဟု မည္သည့္အလုပ္မွ်မခုိင္းရက္ သည့္ အေမႏွင့္အေဖ၏ ခ်စ္ျခင္းသည္ မည္သုိ႕ေသာအရာႏွင့္လဲရမည္န ည္း။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြသ ည္ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႕အဖုိ႕ေတာ့ ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္မ်ားသာပင္..။

အရြယ္ေရာက္လာေသာအခ်ိန္တြင္ လည္း  သားသမီးမ်ားကုိ ဆင္ႏုိင္ပါလွ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သလုိထားသည္။ သူတုိ႕ပါသာ သူတုိ႕ရွာၿပီး၀တ္လိမ့္မည္ဆ ုိၿပီးျပစ္ထားသည္။ ေက်ာင္းေနစဥ္အရြယ္ကတည္းက မိဘထံမွေပးဖူးသည္မရိွိေသာ မုန္႕ဖုိးသည္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္တုိင္ တစ္္ဆုိတစ္ခါမွ် ရဖူးသည္ဟု မထင္ပါ။ ေက်ာင္းေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံ းလုံး ကၽြန္ေတာ္သည္သာလွ်င္ ထုိေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဆုိးသူေကာင္းဖက္ စားအတူ သြားအတူ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႕တုိ႕တေတြ၏ အားက်ေသာအၾကည့္ေတြကုိ လက္ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႕ဆုိလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္ရေသာမုန္႕ဖုိးမ်ာ းသည္ ထုိေမာင္ႏွမမ်ား၏ အာဟာရျဖစ္သြားသည္ကုိ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ေနမိသည္မွာမ ဆန္းပါ။ စားခ်င္တုိင္းမစားရ သြားခ်င္တုိင္းမသြားရ ကစားခ်င္တုိင္း မကစားရေသာ ထုိေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာ သနားမိပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ မိသားစုလုိက္အိမ္ေျပာင္းသြ ားသည့္ေနာက္ပိုင္း မေတြ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကားသိေနရပါသည္။ မိဘျဖစ္သူမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကုိ ကုိယ္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္ဟုဆုိကာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိေျပ ာင္းသြားေၾကာင္း၊ အိမ္ဌားေနရေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းၿပီးေအာင္တစ္ေယာက္မ ွမေနရေၾကာင္း၊ ကုိယ္ကုိကုိယ္ရွာစားေနရေၾက ာင္း၊ ထြက္သြားကတည္းက ေငြကုိတစ္ခါသာ ပုိ႕လာဖူးေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေက်ာင္းတစ္တ န္းတည္း တက္ခဲ့ဖူးသူမွာ ေျပာျပပါသည္။ သူတုိ႕၏ အေၾကာင္းကုိၾကားရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္၏ စိတ္ထဲတြင္ မည္သုိ႕ေသာေ၀ဒနာေတြ ကိန္း၀ပ္သြားမွန္းမသိေတာ့ပ ါ..။

အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္သလုိျဖစ္ဟု ထားရက္ပါသနည္း။ ကၽြန္ေတာ့္ကေတာ့ျဖင့္ မိဘမ်ားကုိ ေက်းဇူးေတြအလီလီတင္ေနမိျပန ္ပါသည္။ သင္တုိ႕ေရာ မိမိ၏မိဘမ်ားအေပၚမျငိဳျငင္ ၾကပါႏွင့္ဟု ေစတနာစကားပါးလုိက္ပါသည္။ မိမိအေပၚတြင္ ေမြးစမွ ယေန႕အထိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္မ် ားကုိ အၿမဲအမွတ္ရေစခ်င္ပါသည္။ တစ္ခုခုေၾကာင့္ မိဘမ်ားကုိ စိတ္ခုေနရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းမိမိစိတ္ကုိျပင္ၾ ကေစလုိသည္။ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ဦးမကၾကဴးသ ည့္ ေက်းဇူးႀကီးလွမိႏွင့္ဘ ဟုေသာဆုိရုိးစကားေလးကုိ ႏွလုံးသြင္းၾကေစလုိပါသည္…။မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မိဘကေတာ့ မိဘပင္ ။ မျပစ္မွားမိဖုိ႕အေရးႀကီးပါ သည္..။သင္တုိ႕ေရာ မိမိတုိ႕၏ မိဘမ်ားအေပၚ မည္သုိ႕ေသာအျမင္မ်ား ျမင္ၾကည့္ဖူးပါသနည္း..။ ေကာင္းသည္လား ၊ ဆုိးသည္လား…. စိတ္ကိုျဖင့္ ျဖဴျဖဴစင္စင္ထားၿပီး ျမင္ၾကည့္ၾကေစလုိပါသည္..။

About ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္)

ေသာ္ဇင္ (လြိဳင္ေကာ္) has written 192 post in this Website..

ရင္ဘတ္နဲ႕ခံစားၿပီးေရးတဲ့ စာေတြ တင္ျပပါရေစခင္ဗ်ား