အလြမ္းမ်ား ေျပမလား လို႔ ..
ေနပူက်ဲတဲ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကည့္တယ္ ။
ဓာတ္ဆားရည္ ေသာက္ၾကည့္တယ္ ။
ယပ္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ခတ္ၾကည့္တယ္ ။
မ်က္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ခတ္ၾကည့္တယ္ ။
ဓာတ္ဆားရည္ေသာက္ျပီး ယပ္ေတာင္ခတ္ၾကည့္တယ္ ။
မ်က္ေတာင္ခတ္ရင္း ေနပူက်ဲတဲ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ၾကည့္တယ္ ။
အဲကြန္းမဖြင့္တဲ့ ကားကို ၂၀၀ ေပးျပီး စီးၾကည့္တယ္ ။
ဘယ္စီးစီး ၂၀၀ ဆိုေတာ့လည္း
ယပ္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ျပီး အဲကြန္းမဖြင့္တဲ့ကားကို
မ်က္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ စီးၾကည့္တယ္ ။
ယပ္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ျပီး ေရးထားတဲ့ ကဗ်ာ ။
ဖတ္လိုက္ရတဲ့လူတိုင္းက မ်က္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ လို႔ ။
ယပ္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း မ်က္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္သူေတြ
ဖ်တ္လို႔ ၊ ခတ္လို႔ ။
ဖ်က္လို႔ ၊ ခက္လို႔ ။
ဖ်က္ဖို႔မလြယ္ဘူး ။ ခက္လို႔ မလြယ္ဘူး ။
အင္တာနက္ဆိုင္ထဲ ယပ္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း
ခ်က္ၾက ၊ ျပဳၾက ။
အင္တာနက္ဆိုင္ထဲ မ်က္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း
ဖ်က္ၾက ၊ ျပဳၾက ။
အပူလိႈင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူေတြ
ယပ္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း
သံုးရက္တစ္ခါ ေရခ်ိဳးၾက ။
မ်က္ေတာင္တဖ်တ္ဖ်တ္ခတ္ရင္း ဘံုဘိုင္ေခါင္းကို
ေမွ်ာ္လင့္တၾကီး ထိုင္ၾကည့္ၾက ။
မီးစက္သံ တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ရဲ ႔
အေငြ ႔အသက္ကို ရွဴရင္း
ယပ္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ခတ္
မ်က္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ခတ္ ။

ဆူးခက္မင္း

About suekhatmin

ဆူးခက္ မင္း has written 6 post in this Website..

ကဗ်ာစားသံုးမႈ လြန္ကဲေနပါသျဖင့္ ကဗ်ာဆိပ္တက္ေနသူတစ္ဦး