ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပုိင္းရွိ ေဒသအမ်ားစုတြင္ ေမလ ဒုတိယရက္သတၱပတ္ေရာက္သည့္တုိင္ မိုးရြာသြန္းမႈမရွိသျဖင့္ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ေရတြင္းမ်ား၌ ခန္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအပူခ်ိန္ျပင္းထန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေမလ ဒုတိယပတ္ေရာက္သည့္တုိင္ မိုးရြာသြန္းမႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရေလ်ာ့နည္းကာ ေရကန္ႏွင့္ေရတြင္းမ်ားမွ ေရမ်ားေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ခန္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတုိ႔မွ ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက တည္ရွိခဲ့သည့္ အင္းေလးကန္တြင္လည္း ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကစ၍ ထူးကဲစြာေရေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားေတြ႕ႀကံဳေနရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားေသာက္ေရရရွိေရးအခက္ႀကံဳေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရသိရသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္းရွိ ကုန္းေျမရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရအတြက္ အဝီစိတြင္းမ်ား စမ္းသပ္တူးေဖာ္ၾကည့္ ေသးေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ ႏြံအိုင္ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထြက္လာၿပီးထြက္ လာေသာေရမွာလည္း သံုးစြဲ၍ မရေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္အဝီစိတြင္းတူးေဖာ္ခဲ့ေသာ ဟဲယာရြာမမွ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရရရွိေရးအတြက္အားထားရေသာ သာစည္ကန္ႏွင့္ နဒီကန္မ်ားလည္း ေရခန္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က မုတ္သံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းသို႔ ေမလ ၁၁ရက္မွ ၂၀ရက္အတြင္း ၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသို႔ ေမလ ၂၀ရက္ေနာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသသို႔ ေမလကုန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ဇြန္လ ဆန္းမ်ားတြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသည္။ သို႔ေသာ္ခန္႔မွန္းသည့္ အတိုင္းမိုးမရြာခဲ့ပါက က်န္းမာေရး၊ ေရခ်ိဳရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္ႏိုင္၍ ထုိ္အခ်က္ကို အထူးဂရုျပဳသင့္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ မိုးမွာခန္႔မွန္းသည္ ထက္ေနာက္က်ခဲ့ပါက ေရကိုစနစ္ကတက်သံုးစြဲရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရရရွိအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၏ စီမံခန္႔ခြဲရန္မွာလည္း အေရးပါေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္မွာ အပူဆံုးႏွစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ရာသီပူျပင္းျခင္းႏွင့္ မိုးေနာက္က်ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကေျပာသည္။ ရာသီဥတုပူျပင္းၿပီး ေျမေအာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႏိၵယ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ခံစားေနရေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..