ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ယခုေႏြေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အဆိုပါေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ေဒသမ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီမံညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာ ရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ေမ(၁၀)ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းသနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္စက္ကုန္းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ကန္သာယာရပ္ကြက္၊ ငါးခ်ဥ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ သီတာေအးရပ္ကြက္၊ ရြာသစ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ကန္ကုန္း(၄)ရပ္ကြက္၊ ဘူတာပိုင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ ေရႊက်ီးပင္ကြက္သသစ္မ်ားရွိ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သံဃာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ား၊ ေရအလွဴရွင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေစ်းအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္း၍ လီတာ ၂၀ ၀င္ေရသန္႔ဘူးမ်ား၊ ေရစည္မ်ား၊ ေရသယ္ကားမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ အလားတူ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္မင္းရြာ၊ ေရႊကီ်းပင္၊ ရစ္ကန္ေလး၊ ကမာနတ္၊ ရစ္ကန္ႀကီး၊ ကုလားေခ်ာင္းႀကီး၊ မင္းရြာႏွင့္ ကမာစဲေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားအား ေစတနာရွင္ျပည္သူႏွင့္ ေရအလွဴရွင္အဖြဲ႔တို႔မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၂စီးျဖင့္ ေရပံုးမ်ားတင္ေဆာင္၍ ေသာက္သံုးေရမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ေသာက္သံုးေရရွားပါးလ်က္ရွိသည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ရွမ္းရြာႀကီးေက်းရြာ၊ ေပေခ်ာင္ေက်းရြာ၊ စီတီးေက်းရြာႏွင့္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ က်ားေခါင္းေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ါၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ပုဂံေက်းရြာ၊ တေနာ္ေက်းရြာႏွင့္ က်ံဳရဲ႕ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း ေရဂါလန္၁၆၀၀ ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေသာက္သံုးေရမ်ားပုိ႔ေဆာင္ လွဴဒါန္းျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလားတူ ပဲခူးတိုင္း သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ခ်ားလွ်ားကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ခ်ားလွ်ားကုန္းရြာ၊ ဖလံကုန္းရြာႏွင့္ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာအုပ္စုမအူကန္ရြာေန ျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ယူ၍ ေသာက္သံုးေရမ်ား ေန႔စဥ္ပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ေ၀ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ၁၃ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..