တပည့္ေတာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက သိခ်င္တာေလးေတြရွိပါတယ္ဘုရား။ နည္းနည္းေလး ႀကီးေတာ့လည္း စာအုပ္ေတြထဲမွာ ရွာဖတ္ေပမယ့္ နားမလည္ႏိုင္ဘူး ဘုရား။ လူတစ္ေယာက္က ေသခါနီးမွာ သူလုပ္ဖူးတဲ့ ေကာင္းမႈေတြကို ျမင္ေယာင္ျပီး ေသသြားရင္ ေကာင္းရာသုဂတိ လားတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ဘုရား။ ဒါဆို သူလုပ္ခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈေတြကေရာ ဘယ္ေတာ့မွ ခံရမွာလည္းဘုရား။

ဒီေမးခြန္းေလးကလည္း သိသလုိလုိနဲ႔ ေယာင္း၀ါး၀ါးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အလြန္အင္မတန္ ေသခ်ာက်နစြာ သိထားသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လူသားေတြရဲ႕ ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ဆုိင္လုိ႔ပါ။ ဦးဇင္းကုိယ္တုိင္ေတာင္ ငယ္ငယ္က ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၀ါးတားတား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ခု ေနာက္ပုိင္းက်မွ စာအုပ္ေတြဖတ္၊ ဉာဏ္မီွသေလာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကည့္မွ အေတာ္အတန္ နားလည္လာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူသားအားလံုး သိရွိနားလည္ထားၾကရန္အတြက္ ဦးဇင္းဉာဏ္မွီသေလာက္ ေရးသားတင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ဘ၀ကုိလုိခ်င္တပ္မက္တဲ့ ေလာဘတဏွာရွိေနသမွ် ဘ၀ကုန္ဆံုးရာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိသိၿပီး ဘ၀တစ္ဖန္ မျဖစ္လာေအာင္ အားမထုတ္ထားေသးသမွ် တစ္ဘ၀မွတစ္ဘ၀သုိ႔ ကူးေျပာင္းျဖစ္ေနၾကရအုန္းမွာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဘ၀ဆုိတာ ဒီဘ၀ေသရင္ ေနာက္ဘ၀မျဖစ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ အယူရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိအယူရွိသူမ်ားသည္ လူ၀င္စားမ်ားကုိ မျမင္မၾကားဘူး၍လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတရား အက်ိဳးတရားတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနသည္ကုိလည္းေကာင္း ေသခ်ာက်နစြာ နားမလည္ထားေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။

လူတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ သတၱ၀ါတစ္ဦးဟာ ဘ၀တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါမွာ ေသခါနီးကာလတြင္ ကံ၊ ကမၼနိမိတ္၊ ဂတိနိမိတ္ (၃)မ်ိဳးတုိ႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပၚကာ ေနာက္ဘ၀သစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္ဟာ အင္မတန္ျမန္တာေၾကာင့္ အဲဒီနိမိတ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ သီးသန္႔ေစာင့္ဆုိင္းေပးေနခ်ိန္ရယ္လုိ႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ကားတုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓါးထုိးခံရ၍ လည္းေကာင္း၊ ဗံုးမွန္၍လည္းေကာင္း ခ်က္ခ်င္းေသႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားေသာ္မွလည္း ထုိနိမိတ္(၃)မ်ိဳးတြင္ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

စိတ္ရဲ႕လ်င္ျမန္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ေနရာကုိျဖစ္ေစ အာရံုျပဳ၍ ရႏုိင္ပါတယ္။ နီးတဲ့ေနရာလည္း ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏုိင္သလုိ ေ၀းတဲ့ေနရာကုိလည္း ခ်က္ျခင္းေရာက္ႏုိင္တာသည္ စိတ္ရဲ႕လ်င္ျမန္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘ၀မွ တစ္ဘ၀ေျပာင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆုိတာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာရွိတဲ့ ရုပ္တရားနာမ္တရားေတြ ပ်က္ကာ ဘ၀သစ္ကုိ ရုပ္သစ္စိတ္သစ္ သြားျဖစ္တာပါ။ ရုပ္တရားနာမ္တရားေတြဟာ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ အၿမဲလုပ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ယခုဘ၀ရုပ္နာမ္ေတြ ပ်က္ၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ဘ၀သစ္ကူးကာ ရုပ္နာမ္သစ္ေတြ ခ်က္ျခင္းတန္းျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလုိ ရုပ္နာမ္သစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ သူသီးသန္႔ခ်ည္း ျဖစ္တာမဟုတ္ဘဲ အရင္ဘ၀ေဟာင္းက ပ်က္သြားခဲ့တဲ့ရုပ္နာမ္ေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ျဖစ္လာၾကတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘ၀သစ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ရုပ္သစ္နာမ္သစ္ခ်ည္း ျဖစ္တာမဟုတ္သလုိ ဘ၀ေဟာင္းက ရုပ္နာမ္ေတြ ပါလာတာလည္း မဟုတ္ပါ။

ဥပမာ-ေက်ာက္လိႈင္ဂူထဲမွာ ေအာ္လုိက္တဲ့အခါ မိမိေအာ္သံသည္ နံရံကုိရုိက္ခတ္ကာ အသံတစ္ခုျပန္လည္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒီေပၚလာတဲ့အသံသည္ မိမိရဲ႕အသံလားဆုိ မိမိအသံလဲမဟုတ္သလုိ မိမိရဲ႕မူရင္းအသံနဲ႔ကင္း၍လည္း အဲဒီအသံျဖစ္မလာပါဘူး။ အဲဒီလုိပဲ သတၱ၀ါတစ္ဦးသည္ ယခုဘ၀ေသလြန္ၿပီး ရုပ္နာမ္တရားမ်ား ခ်ဳပ္သြားသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘ၀သစ္မွာ ဆက္တုိက္ရုပ္နာမ္သစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရုပ္နာမ္တရားမ်ားသည္ ဘ၀ေဟာင္းက ရုပ္နာမ္တရားလည္း မဟုတ္သလုိ ဘ၀ေဟာင္းက ရုပ္နာမ္တရားနဲ႔လည္း ကင္းၿပီး ျဖစ္လာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ဘ၀ေဟာင္းက ရုပ္နာမ္တရားေၾကာင့္ အခုဘ၀သစ္မွာ ရုပ္နာမ္သစ္ဟာ ျဖစ္လာရျခင္းပါ။ တကယ္လုိ႔မိမိက ရုပ္နာမ္တရားေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ဘ၀ေတြကုိ လုိခ်င္တဲ့အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာစတဲ့ ကိေလသာမ်ားအား ပယ္သတ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရုပ္နာမ္သစ္ေတြ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

တစ္ခ်ိဳ႕က လူတစ္ေယာက္ေသရင္ (၇)ရက္မကၽြတ္ဘဲနဲ႔ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနေသးတယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိေနႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကလည္း တစ္ခုခုဆြဲေသသြားၿပီး ၿပိတၱာျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ သာဓုေခၚရန္ ေစာင့္ေနတတ္ပါတယ္။ အရင္ဘ၀က ေသခါနီးကာလမွာ တစ္ခုခုကုိစြဲၿပီးေသသြားသူမ်ားသည္ ၿပိတၱာဘံုသုိ႔ ေရာက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈရွိေသာ္လည္း အစြဲလမ္းျဖင့္ ေသသြားရျခင္းေၾကာင့္ ၿပိတၱာဘံု၌ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ခံစားေနရတာပါ။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိ၏ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေကာင္းမႈလုပ္ၿပီး အမွ်ေ၀လွ်င္ သူတုိ႔သည္ သာဓုေခၚကာမွ်ျဖင့္ အရင္ဘ၀ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ နတ္ဘံုသုိ႔ ေရာက္သြားပါတယ္။ ေကာင္းမႈလည္းမရွိဘဲနဲ႔ ေသသြားၿပီး ၿပိတၱာဘံုျဖစ္ရင္ေတာ့ သာဓုေခၚရံုျဖင့္ ဘ၀ေျပာင္းမသြားႏုိင္ပါ။ အစားအစာ အ၀တ္အစား ေနစရာမ်ား ျပည့္စံုရံုသာ ရရွိပါလိမ့္မယ္။

လူတစ္ေယာက္ေသၿပီးလွ်င္ မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္၌လည္းေကာင္း၊ မိမိအိမ္ေပၚေနရာမ်ား၌ လည္းေကာင္း ေသသြားသူ၏ အတၱ၀ိညာဥ္ေလးသည္ (၇)ရက္ေနသည္ဟု ယူဆသူမ်ားသည္ မိမိခႏၶာကုိယ္ ထဲမွာ အတၱဆုိတဲ့ ၀ိညာဥ္ေကာင္ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆေနၾကတဲ့သူေတြရဲ႕ တျခားေသာအတၱ၀ါဒဘာသာမ်ား၏ အယူသာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူတုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အနတၱ၀ါဒျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အရာမွ် ၿမဲၿမံတည္ရွိေနတယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ဒီေလာက္လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ျဖစ္ေနေသာ ရုပ္တရားနာမ္တရားေတြသာရွိတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထဲမွာ ဘယ္လုိလုပ္အတၱေကာင္က ရွိေနႏုိင္ပါ့မလဲေလ။

http://www.sanninaymin.com/

About ဆန္နီေနမင္း

has written 64 post in this Website..

sanninaymin@gmail.com http://www.sanninaymin.com/ ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။