ပဲခူးတုိင္း ၊ ေ၀ါျမဳိ.နယ္တြင္ ေမလ (၅) ၇က္ေန. မွ စ၍  ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြာလွ်က္ရွိ သည္ ဟုသိရွိ၇ပါသည္။  ေ၀ါ ျမိဳနယ္ အေထြေထြ ေဆးရုံ သုိ. ေမလ (၅)ရက္မွ (၁၁) ရက္ေန.အထိ ေရာက္ိရွိလာေသာ လူနာ အေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသား (၄၂ ) ၊ အမ်ိဳးသမီး (၄၀ ) ေယာက္ တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သတင္း႒ာန မွ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

၄င္း တုိ႔ထဲမွ အမ်ိဳးသား(၃၀)ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၂၅)ဦးတို႕အား ေရာဂါသက္သာလာ၍ ေဆးရုံမွ ဆင္းခြင့္ ျပဳလုိက္ျပီး က်န္ရွိေသာ လူနာမ်ားအား ဆက္လက္ေဆးကုသမွဳ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္းေဖၚျပပါရွိပါသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာန ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မွ ကူးစက္ေရာဂါဆက္လက္ ျပန္႔ပြားမွုမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

By Country: Myanmar
By Source: Government of Myanmar
By Type: Press Releases

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..