ႏြားေက်ာင္းသားတေယာက္ကသူ ့ႏြားေတြေရာင္းရန္ေစ်းကိုလာခဲ့ပါတယ္…..ေစ်း ၄ ေစ်းမွာသြားေရာင္းပါမယ္….
ပထမေစ်း အ၀င္ဂိတ္မွာ အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္….ေစ်းထဲေရာက္ေတာ့သူ ့မွာပါတဲ့ႏြားရဲ ့တ၀က္တိတိေရာင္းခဲ့ရတယ္….
ေရာင္းျပီးအထြက္ဂိတ္မွာလည္း အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
ဒုတိယေစ်း မွာလည္းအ၀င္ဂိတ္မွာ အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
ေစ်းထဲေရာက္ေတာ့သူ ့မွာပါတဲ့ႏြားရဲ ့တ၀က္တိတိေရာင္းခဲ့ရတယ္….
ေရာင္းျပီးအထြက္ဂိတ္မွာလည္း အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
တတိယေစ်း မွာလည္းအ၀င္ဂိတ္မွာ အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
ေစ်းထဲေရာက္ေတာ့သူ ့မွာပါတဲ့ႏြားရဲ ့တ၀က္တိတိေရာင္းခဲ့ရတယ္….
ေရာင္းျပီးအထြက္ဂိတ္မွာလည္း အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
ေနာက္ဆံုးေစ်း မွာလည္းအ၀င္ဂိတ္မွာ အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
ေစ်းထဲေရာက္ေတာ့သူ ့မွာပါတဲ့ႏြားရဲ ့တ၀က္တိတိေရာင္းခဲ့ရတယ္….
ေရာင္းျပီးအထြက္ဂိတ္မွာလည္း အခြန္အျဇစ္ႏြား ၁ ေကာင္ေပးရပါတယ္…
ေရာင္းျပီးအျပန္ ႏြားေက်ာင္းသား မွာႏြား ၁ ေကာင္က်န္ျပီးက်န္တဲ့ ႏြားကိုစီျပီျပန္လာခဲ့ပါတယ္…
ေမးခြန္းကေတာ့ ႏြားေက်ာင္းသားေလးမွာ ေရာင္းဖို ့ ႏြားဘယ္ေလာက္ ယူလာခဲ့ပါသလဲ…..

About yenaung84

ye naung has written 7 post in this Website..