သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေျပာျပသျဖင့္ သိခဲ႔ရေသာ ၾကက္ေတာအေၾကာင္းကို မိေကာင္းဖခင္ မိန္းကေလးမ်ား သတိထားေရွာင္ရွားႏိုင္ေစဘို႔  သတိေပးပါရေစ။ ရွစ္မိုင္ ဘက္မွ လွည္းတန္းဘက္သို႔ ကားျဖင့္လာၿပီဆိုပါစို႔။ ေက်ာင္းေကြ႔မွတ္တိုင္မွစ၍ ညာဘက္လမ္းပလက္ေဖါင္းေပၚသို႔ အမွတ္တမဲ႔ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ မိန္းမငယ္တခ်ိဳ႕ ကားေစာင့္ေနဟန္ျဖင့္ တစ္ခုခုကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကပါလိမ္႔မည္။ တခ်ိဳ႕  ကိုယ္ပိုင္ကားေလးမ်ား ရပ္သြားပါက ထိုမိန္းမငယ္မ်ား အုပ္စုလိုက္ ကားေဘးသို႔ အေျပးသြားၾကပါလိမ္႔မည္။ စကားနည္းနည္းေျပာၾကၿပီး တခ်ိဳ႔ ကားေပၚပါသြားပါလိမ္႔မည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေသြးသားေရာင္းစားေသာ မိန္းမမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိန္းမေကာင္းေလးမ်ား ကားေစာင့္ေနသည္ကိုပင္ မေကာင္းေသာမိန္းမထင္၍ ေခၚေတာ တစ္သိန္းအားျဖင့္ ကား ေပၚမွ ေယာကၤ်ားမ်ားက ၾကည့္သြားၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ထိုေနရာကို ၾကက္ေတာ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးဘို႔ လိုၿပီထင္ပါသည္။ တံတားျဖဴမွတ္တိုင္ ႏွင့္ မွတ္တိုင္အေက်ာ္မွ တံတားေလးေပၚတြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာကို ၾကက္ေတာဟုေခၚပါသည္။ မိေကာင္းဖခင္ မိန္းကေလးမ်ား သတိထားမိေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..