ဘယ္ေတာ့မွမေမ႕ႏိုင္ေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွ က်ႏု္ပ္တို႕သည္ မည္သည့္ခံစားခ်က္မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားရရွိခဲ႕ၾကပါသနည္း။
သံဃာေတာ္မ်ားအားရက္စက္စြာ သတ္ဖ်က္ခဲ႕ေသာ ထိုေရႊ၀ါေရာင္တာ္လွန္ေရး
ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ လြန္စြာမွ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲခဲ႕ရသည္ကိုေတာ့ မည္သူမွျငင္းႏိုင္မည္
မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ရက္စက္၍ကလိန္ကက်င့္ညဏ္မ်ားေသာ စစ္အစိုးရသည္ ၈ေလးလံုးျဖိဳခြဲခဲ႕ေသာနည္းအတိုင္းပင္ စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကိုရက္စက္၍
ညစ္ပတ္ေသာနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳကာ ျဖိဳခြဲခဲ႕ၾကသည္ဟု အက်ြႏု္ပ္ထင္မိပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုၾကားထဲတြင္
သံဃာအတုႏွင့္ လူအတု(စြမ္းအားရွင္မ်ား)မ်ားအားေစလႊတ္ပူးေပါင္းေစျခင္း။
ထိုသူမ်ားမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈကို ဆူပူမႈအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲ
သြားေစျခင္း။ေဒါသထြက္လာေအာင္ လႈံေဆာ္ေသြးထိုးေပးျခင္း။
ထိုလူအုပ္ၾကားထဲသို႕ အုတ္က်ိဳးကားတစ္စီးကို ေအာ္တိုမစ္တစ္
ေမာင္း၀င္လာေစျခင္း။
သံဃာအတုမ်ားဧ။္ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုမႈမ်ားျဖင့္ သံဃာထုအေပၚတြင္ ေဘးလူမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူေနၾကေသာရဲေဘာ္မ်ားကေသာ္လည္
ေကာင္း အၾကည္အညိဳပ်က္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေစျခင္း ။
ရဲေဘာ္မ်ားညာသံေပး၍ခ်ီတက္လာေသာအခါတြင္ ထိုအတုအေယာင္မ်ားက ဦးစြာ
ထြက္ေျပးျပျခင္းအားျဖင့္ အင္အားကို ျဖိဳကြဲေစျခင္း။
စသည့္သင္ခန္းစာမ်ားရသင့္သည္ဟု အက်ြႏု္ပ္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ စည္းလံုးစြာရွိေနေသာအခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္မ်ား၀င္ေရာက္ရန္ တြန္႕ဆုပ္ေနျခင္းကို
သတိထားမိၾကမည္ဟုထင္ပါသည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအား မေမ့ေသာအားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္ဧ။္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေရးသားအပ္ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ ငွက္ႀကီး ၇.၉.၂၀၁၁

About bigbird

has written 137 post in this Website..

bigbirdMG@gmail.com (မေမ႕မေလွ်ာ့ မေပါ႕မဆ ပဲ သတိအၿမဲထားဖို႕ ေမ႕ေနသူပါ)