ကႏၱာရ၏ နံနက္ခင္းေနကား ပူေလာင္လွပါဘိ။ ယေန႕မွ ႀကိဳ/ပို႔ကားမရွိသျဖင့္ ေနပူက်ဲက်ဲတြင္ ဆယ္မိနစ္ခန္႕လမ္းေလွ်ာက္ရံုမွ်ျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေကအက္(ဖ္)စီ (ကန္တပ္ကီ ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္) သို႕ ေခၽြးတစ္လံုးလံုးျဖင့္ အေဖာ္မပါ တစ္ေယာက္တည္းေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ခပ္သုတ္သုတ္ လွမ္းခဲ့မိေလသည္။ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ VZO မွတစ္ဆင့္ စကားေဖာင္ဖြဲ႕ေနသည္မွာ အလုပ္ခ်ိန္တိုင္မွကြန္ပ်ဴတာေရွ႕မွ ခြာမိသျဖင့္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အလိုအေလ်ာက္ပင္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိစၥမရွိပါ.. အၿမဲတမ္းေနာက္က်ေနတတ္သျဖင့္ ထူးၿပီး ဆန္းမလာေတာ့ပါ။

ဆိုင္သို႔အေရာက္တြင္ India ဖြားအမ်ဳိးသား Jeejish မွ ေမွ်ာ္လင့္တစ္ႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆိုင္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ရသည္မွာ သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ဦးသာျဖစ္သည့္အတြက္ သူတစ္ေယာက္တည္း ဆိုင္ထဲသို႕၀င္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ဆိုင္ရွိတံခါးမ်ား ပြင့္ေန/မေနကို လိုက္လံ စစ္ေဆးရသည္။ ဆိုင္မွာ မွန္မ်ားျဖင့္သာ အမ်ားအားျဖင့္ကာရံထားေသာ္လည္း မည္သည့္အခါမွ် မွန္မ်ားကြဲေနျခင္းမရွိေပ။ အျပင္ဘက္တြင္ထားခဲ့ေသာ စားပြဲ/ ကုလားထိုင္မ်ားမွာလည္း ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးျခင္းမရွိေပ။ ေမြးဖြားရာ မိခင္ႏိုင္ငံသို႕သာ ထိုႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေခၚသြားမည္ဆိုလွ်င္ ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု မဆီမဆိုင္ ေတြးမိေလသည္။ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ဆိုင္အမ်ားစုမွာ သံပန္းတစ္ထပ္၊ သံယင္းလိပ္တစ္ထပ္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ကာရံထားရသည္ေပမလား။ ထိုင္ခံု/စားပြဲမ်ားကို အျပင္မွာ ထားခဲ့လ်င္ေတာ့ျဖင့္လ်င္ ဆိုဖြယ္ရာမရွိၿပီျဖစ္သည္။ ေတြးၾကည့္ရံုျဖင့္ သိမည္ထင္ပါ၏။

ဆိုင္တြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဦးစြာပထမ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Clock In လုပ္ရေလသည္။ ဘယ္ေသာအခါမွ Clock Out မလုပ္ရသည့္ ထူးေပ့၊ ဆန္းေပ့ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးျဖစ္၏။ ေရာက္ကာစက မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ Clock Out လုပ္မိေသာ ကၽြန္ေတာ္မွာ ကြန္ပ်ဳတာ Error သာ ေတြ႕ရသည္။ ထိုမွ် ေကာင္းပါေပ၏။ ထို႕ေနာက္တြင္မေတာ့ မန္ေနဂ်ာရံုးခန္းအတြင္းရွိ မီးခံေသတၱာ ပံုပ်က္/ မပ်က္ စစ္ေဆးရသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္မွ မီးဖြင့္၊ စက္မ်ားအားဖြင့္၊ Tray မ်ားအားေနသားတက်စီစဥ္ရသည္။ ၾကက္ေၾကာ္မ်ားထားသိုရာ Cabinet မ်ားကို ဖြင့္ရသည္။ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ Dry Cabinet ႏွင့္ Moist Cabinet တို႕ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္ရာ Fryer မ်ားကို ဖြင့္ရသည္။ ထို႕ေနာက္တြင္မွ ၾကက္ေၾကာ္မ်ား ျပသရာ Display ကို စတင္ဖြင့္ရသည္။ လုပ္စရာမ်ားကား မ်ားျပားလွပါဘိ။ သို႕ေသာ္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ လုပ္ေနက်ေပမလား။ ဆက္လက္ လုပ္ရေပမည္။ ထို႕ေနာက္တြင္မွ စက္မ်ားအား Filter Paper မ်ားလဲ၊ ဆီသန္႕စင္သည့္ ဓာတုပစၥည္း Magnasoil ထည့္၊ ဆီမ်ားကို ၁၅ မိနစ္ခန္႕ လွည့္လည္ေစရသည္။ ၿပီးမွ ဆီမ်ားကို ေၾကာ္စက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရသည္။ ဆီမ်ား လွည့္လည္ေနစဥ္အတြင္း ၾကက္မ်ား ဂ်ဳံႏွင့္နယ္သည့္ေနရာ(Breading Station) ကို ေနသားတစ္က်တပ္ဆင္၊ ဂ်ဳံမွဳန္႕မ်ားကို သန္႕စင္(Filtering) လုပ္ရသည္။ ၿပီးသည့္အခါ Chiller အတြင္းမွ ၾကက္သားမ်ားကို Freezer အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ရသည္။ ထိုအခါတြင္မေတာ့ ဆိုင္သို႕လာေရာက္ပို႕ေဆာင္သည့္ ေပါင္မုန္႕(bread) မ်ားႏွင့္ ၾကက္သားအစိမ္းမ်ားလည္း ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေပါင္မုန္႕မ်ားမွာ Sandwich အမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ဳိးကြဲေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္။ အလ်ားလိုက္၊ အ၀ိုင္းလိုက္၊ အရွည္လိုက္စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးလက္ခံၿပီးေသာအခါ ၾကက္သားအစိမ္းမ်ားလည္း ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဒီေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလ်င္ ၾကက္တစ္ေကာင္ကို ၉ ပိုင္းသာ သံုးပါသည္။ ရင္အုပ္(၂)ျခမ္း၊ ေက်ာရိုး၊ ေပါင္ရင္း(၂)ျခမ္း၊ ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္၊ ေပါင္ ႏွစ္ဖက္ တို႔ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္အပိုင္းမ်ားကို မသံုးပါ။ ၄င္းအပိုင္းမ်ားကိုသာ ခုတ္ထစ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး တစ္ထုပ္လ်င္ ၁၈ ခု (ၾကက္ ၂ ေကာင္) ႏွုန္းျဖင့္ ပို႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားသည္။ မူလ (Original)ႏွင့္ အစပ္ ( Spicy ) တို႔ျဖစ္သည္။ တစ္ျခားမ်ဳိးကြဲမ်ား (Sandwich)လုပ္ရာတြင္ သံုးသည္မ်ားမွာ ၾကက္သားေျမာင္း၊ Zinger ႏွင့္ Fillet တို႔ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္မူ ၾကက္သား အစပ္မွာတစ္ရက္လွ်င္ (၆၀)ေကာင္ခန္႕ႏွင့္ မူလ(အခ်ိဳ)မ်ားမွာမူ (၂၀)ေကာင္ခန္႕သာျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးလက္ခံၿပီးေသာအခါ ၾကက္ေၾကာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ရၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည္မွာ ေန႔စဥ္နံနက္ (၁၀း၀၀) တြင္ျဖစ္သည့္အတြက္ နံနက္ ၉း၃၀ တြင္ စတင္ ေၾကာ္ရသည္။

ၾကက္ေၾကာ္ရာတြင္ အစပ္ေၾကာ္ရန္အတြက္ Open Fryer ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိေၾကာ္ရန္အတြက္ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေပါင္းခံေပးသည့္ စက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေၾကာ္ရသည္။ ၾကက္ေၾကာ္ရာတြင္ ၾကက္ေၾကာ္သည့္ ဇကာတစ္ခုလွ်င္ ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ႏွဴန္း(၁၈ ခု)ျဖင့္ ေၾကာ္ရသည္။ စက္မ်ားကိုလည္း ၾကက္ေခါင္းအေရအတြက္ (per head)ျဖင့္ တြက္ထားသည္။ ၄ ေခါင္း၊ ၆ ေခါင္း၊ ၈ ေခါင္း ေၾကာ္စက္စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္မွာ ၁၃၅ ံF တြင္ ၁၄ မိနစ္ ေၾကာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီအတြင္း ျမဳပ္သည္အထိ ႏွစ္ထားၿပီးမွ မိမိ ေၾကာ္သည့္ အေရအတြက္အတိုင္း နံပါတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး ေၾကာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။(ဒီေနရာတြင္ ၾကက္နယ္ပံု၊ ျပင္ဆင္ပံုကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။) ထို႕ေနာက္တြင္မေတာ့ ၾကက္မ်ားကို ျပသရာ Display တြင္ထားၿပီး အခ်ိန္ေရးသားရပါသည္။ ေၾကာ္ၿပီးၾကက္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ မိနစ္ ၉၀ သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုၾကက္မ်ားကို အပူခ်ိန္ ၁၃၅ ေပးထားသည့္ေနရာတြင္ထားရသည္။ အစပ္မ်ားကို ေရေႏြးေငြ႕မပါသည့္ Dry Display တြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳမ်ားကို ေရေႏြးေငြ႕ေပးထားသည့္ Moist Display တြင္လည္းေကာင္း ထားသိုရပါသည္။ သက္တမ္းကုန္လြန္လ်င္ေတာ့မူ လႊင့္ပစ္ရံုသာရွိပါေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေၾကာ္ဆရာမ်ားမွာ ျပင္ပမွ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီေအာင္ ျဖည့္စြမ္းေပးရရံုမွ်မက ပိုလွ်ံျခင္းမရွိေစရန္လည္း ဂရုျပဳရသည္။ ၾကက္ ႏွစ္ေကာင္ ေၾကာ္စာတန္ဖိုးမွာကား ျမန္မာေငြအားျဖင့္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ တန္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္မူကား ၾကက္တစ္ေကာင္တည္းပင္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္တန္သည့္အတြက္ ယခုႏိုင္ငံတြင္ အေတာ္ေလးပင္ ေစ်းႀကီးသည္ဟု တြက္မိသည္။ တစ္ခ်ိန္က ႀကံစည္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာျပည္ျပန္ကာ ၾကက္ေၾကာ္ဆိုင္ဖြင့္လ်င္ ေကာင္းေလမလားဟူသည့္အေတြးကား ေ၀းလြန္းလွေပစြ။ ၾကက္ေခါင္းလုပ္စားသည္မွ ေကာင္းေလစြ (၏ကား စကားခ်ပ္)။

ေၾကာ္ေနရသည္မွာ တစ္ခ်ိန္လံုးမဟုတ္ေပ။ တစ္ခါေၾကာ္လ်င္ အစပ္ ၆ ေခါင္းခန္႕၊ အခ်ိဳ ၄ ေခါင္းခန္႕ ေၾကာ္လွ်င္ လံုေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္တြင္မေတာ့ ၾကက္နယ္သည့္ ဂ်ဳံမွဳန္႕မ်ားအား သန္႕စင္ေစရန္အတြက္ (filtering) လုပ္ရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စက္မ်ားတြင္ ေပႀကံေနသည့္ ဂ်ဳံမွဳန္႕မ်ား၊ ၾကက္နယ္သည့္ စားပြဲအား သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၾကက္ေၾကာ္ႏွင့္ တြဲဖက္စားသံုးရသည့္ အသီးအရြက္မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ (coleslaw) မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာခြက္(Container) အသီးသီးသို႔ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္အား ေရေဆးေၾကာျခင္း အစရွိသည္တို႔ကိုလုပ္ရသည္။ ထိုသို႔လုပ္ၿပီးေနာက္ ေရမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေစရန္အတြက္ Tissue မ်ားျဖင့္ လိုက္လံသုတ္ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္တုန္းက ဆိုင္မ်ားတြင္ လက္ႏွီးစုပ္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံသုတ္ေပးသည္ကို ၿမိန္ေရလ်က္ေရ စားေသာက္ခဲ့မိသည္မ်ားကို ယခုမွ ရြံမိသလိုလိုျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကေတာ့ ဘာမွ မေတြးမိခဲ့ေပ။ မ်က္စိအျမင္တြင္ သန္႕စင္လ်င္ပင္ လံုေလာက္ေပၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ျဖင့္ပင္ တစ္ေနကုန္ ၾကက္ေၾကာ္ျခင္း၊ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးသည့္အခါ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ပင္ ေရာက္ေပၿပီျဖစ္သည္။ မျပန္ခင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အလိုတြင္မွ တစ္ေန႕စာ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းျပဳရသည္။ နံနက္ခင္းတြင္မေတာ့ Sandwich တစ္ခုျဖင့္ တင္းတိမ္ခဲ့ရေပသည္။ ညေနတြင္မွ ၀၀လင္လင္စားသံုးရေတာ့သည္။ ၾကက္ေပါင္ရင္းႏွစ္ခု၊ ၾကက္ေပါင္တစ္ေခ်ာင္း၊ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္၊ Mash Potato၊ ၾကက္သြန္ျဖဴအႏွစ္၊ Coleslaw တစ္ခြက္၊ Pepsi တစ္ခြက္ျဖင့္ ျဖစ္သလိုသာ စားသံုးရသည္။ တစ္ရက္စာအတြက္ ထိုမွ်ျဖင့္ပင္ လံုေလာက္ေပသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဘီယာစက္ရံုတြင္ ဗိုက္ဆာတိုင္း ဘီယာေသာက္ခဲ့သည္ကို အမွတ္ရမိေပေသးျပန္ေတာ့သည္။

မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္းမွ နာရီလက္တံ ၅ နာရီတိတိသို႔ ညႊန္ျပသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အိမ္ျပန္ရန္အသင့္ ျဖစ္ေနေလၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္ ခ်စ္စရာအၿပံဳးေလးျဖင့္ ဆီးႀကိဳေနမည့္ ၾကင္သူသက္ထား မရွိေသာ္ျငား စိတ္မပါတစ္ပါ၊ မေရးတတ္ေရးတတ္ျဖင့္ Gmail မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ထားမည့္ စာကို ဖတ္လြန္းလိုလွေပၿပီ၊ Facebook တြင္ အဘယ္မွ်ေသာ Notification မ်ားတက္ေနၿပီ၊ ရြာထဲတြင္ မည္သည့္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနေလၿပီ အစရွိသည္တို႔ကို ဖတ္လြန္းလိုလွေပၿပီ။

အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေျခလွမ္းမ်ားကား သြက္လက္၊ လန္းဆန္းလြန္းလွေပစြ။ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ကြန္ပ်ဴတာကို ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ဦးစြာ ပထမ စာ၊ ထို႔ေနာက္တြင္မွ Facebook၊ ထို႕ေနာက္တြင္မွ ရြာထဲသို႔ စိတ္လိုလက္ရ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရွဳရေလေတာ့သည္။ ေႏြးေထြးလြန္းလွေပစြ။ ေရေျမရပ္ျခားတြင္ မိသားစုေလးကို ေန႕စဥ္ျပန္ဆံုေတြ႕ရသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းလြန္းလွေပ၏။ လြမ္းဆြတ္ျခင္းမ်ား ေဘးဖယ္ထားခဲ့လ်င္ေပါ့……….။

(စိုင္း ကြမ္းေခး)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..