ေ၇ႏႈတ္ေျမာင္းေတြျပန္ဆယ္သင့္ျပီ

မိုးတြင္းတေလ်ာက္၇န္ကုန္ျမို့ ေန၇ာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေ၇ျမဳတ္တယ္လမ္းေတြေ၇ျမဳတ္ျပီးပ်က္စီးမႈေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္

လမ္းေတြျပင္ ျပန္ဖါ၇တဲ့ ေငြဟာလဲ မ်ားျပီေပါ့ လမ္းေတြေပၚေ၇မျမဳတ္ ဖို့က မိုးမက်မီွမွာေ၇ႏႈတ္ေျမာင္းေတြအားလုံးကိုအင္နဲ့အားနဲ့ေဖၚ

ေပၚလာတဲ့အမႈိက္ေတြကိုလဲျပန္ျပီး စီးမက်ေအာင္လြတ္၇ာကုိအျပီးပို့ေ၇ေျမာင္းေဖၚတာကလမ္းျပင္တာထက္သက္သာပါတယ္

ေနာက္ျပီးမိုုးတြင္းကာလမွာေ၇ျမဳတ္တတ္တဲ့ေန၇ာေတြမွာေ၇စီးေျမာင္းေတြေဖၚထုတ္၇ပါမယ္ ဒါေတြကိုဖိဖိစီးစီးလုပ္တာဟာလမ္းေတြျပင္၇တာထက္စာ၇င္

ေတာ္ေတာ္သက္သာလာနဳိင္ပါတယ္ လမ္းေတြေ၇မျမဳတ္ေစဖို့အာရုံ စူးစိုက္ေပး၇င္ ၇ပ္ကြက္ေတြ ေ၇ျမဳတ္မွာကိုလဲကာကြယ္ နိဳင္ပါမယ္

ေ၇ျမဳတ္ခံ၇ျပီးေနာက္ဆက္တြဲက ေ၇ာ၈ါဘယထူေျပာျခင္းပါဘဲ အညစ္အေၾကးေပါင္းစုံေမ်ာပါျပီညစ္ညမ္းေပေ၇မႈ့ေတြပါျဖစ္လာတယ္

ကိုင္း…ျမို့ေတာ္၀န္အသစ္ၾကီးေ၇ အ၇င္းလမ္တျခမ္းခင္းေအာင္သိန္းလင္းကေတာ့ဒါကိုလုပ္မသြားဘူး သူျပန္၇မယ္အထင္နဲ့လမ္းသူလမ္းသား

ေတြစီကေငြေကာက္လမ္းခင္းျပီး ၾကမ္းဖြတ္ ကေဆာင္ရြက္တာလို့အရွက္မရွိေျပာသြားေလ၇ဲ့သူသြားလို့၀မ္းသာေနတာေလးေတြ

ေပ်ာက္မသြားေအာင္ဒါေတြကိုအားတက္သေ၇ာေဆာင္ ရြက္ေပးျပီးျမိဳသူျမိဳ့သားေတြကိုပီတိေတြေပးလိုက္ပါ

ကိုသာဆိုးေတာ့မလုပ္လိုက္ပါနဲ့ေနာ္လို့

About kokothandar

has written 33 post in this Website..