ရာသီဥတုအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္မ်ားဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ေရခ်ိဳရွားပါးလာမႈျပႆနာကို သိသိသာသာရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရခ်ိဳျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အေလးအနက္မထားၾကေသာ္လည္း ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္ျခင္းမရွိပါက အနာဂတ္ကာလေရခ်ိဳရွားပါးမႈကို ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ “အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာ ေရငန္ထိုးတာေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆုိေတာ့ အေပၚယံေရခ်ိဳအလႊာပါးလာေတာ့ ဖိအားနည္းသြားတယ္။ ဖိအားနည္းသြားတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္တည္း ေအာက္က ေရငန္အလႊာက အေပၚေရခ်ိဳကိုေဖာက္တယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ ေရငန္ထိုးတာေတြျဖစ္ေနတာပဲ။ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြမွာ ေရငန္ထိုးတယ္ဆိုေတာ့ ေရကန္ေတြဆီကိုလည္း အဲဒီေရငန္က ေျမေအာက္ကေန စိမ့္ၿပီးေရာက္သြားတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာရွိတဲ့ ေရကန္တခ်ိဳ႕ေရငန္ေဖာက္တယ္ဆိုတာ ဒီနည္းအတုိင္းပဲျဖစ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရကန္ေတြတူးတဲ့အခါ တစ္ခါတည္းအနက္ႀကီးတူးလုိ႔မရပါဘူး။ တစ္ခါတည္း အနက္ႀကီးတူးရင္ ေရငန္ေဖာက္တတ္တယ္။ နည္းနည္းခ်င္းတျဖည္းျဖည္းတူးရတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာ အေပၚယံေရခ်ိဳလႊာေတြ ပါးလာတယ္ဆိုတာ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္ဆံုး႐ႈံးေနမႈရဲ႕ သတိျပဳစရာအခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ေရခ်ိဳျမစ္ေခ်ာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔လုိသလို ပင္လယ္ေရငန္ေတြ၀င္မလာေအာင္ ေရငန္တား အေဆာက္အအံုေတြေဆာက္ဖုိ႔လိုပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူတုိ႔စြန္႔ပစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား၊ (ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္မ်ားအပါအ၀င္) စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမာၻေျမျပင္မွ တစ္ဆင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားကာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ညစ္ညမ္းေသာေရကို ေသာက္ျခင္းျဖင့္ လူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမာၻေပၚရွိ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ေက်ာ္သည္ ေရကုိမဆင္မျခင္သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္ခန္းလာေနေၾကာင္း၊ ၂၀၂၅ခုႏွစ္မတုိင္မီ ကမာၻ႔လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ ေရေကာင္းေရသန္႔အလံုအေလာက္မရရွိသည့္အႏၲရာယ္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ရက္ေန႔ထုတ္ 24/7 News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..