ယခုႏွစ္ေႏြရာသီကာလအတြင္းရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရအခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရကန္အသစ္ႏွင့္ အဝီစိတြင္းအသစ္စုစုေပါင္း ၁၆၀ေက်ာ္ကို တူးေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ေရကန္အသစ္ ၅၇ကန္ႏွင့္ အဝီစိတြင္း အသစ္ ၁၁၀တို႔ကို တူးေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယခင္ရွိၿပီးသားေရကန္ေဟာင္း ၆၅ကန္ကို လည္း ျပဳျပင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းယခင္ေရတြင္းစုစုေပါင္း ၁၅တြင္ႏွင့္ ေရကန္စုစုေပါင္း (ေသာက္သံုးေရကန္ႏွင့္ သံုးေရကန္) ၃၀၉ ခုရွိၿပီးယင္းတို႔အနက္ေရတြင္း ၁၅တြင္းမွာ ေရရရွိေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ေရကန္ ၃၀၉ ခုတြင္ ၁၃၉ခုသာ အသံုးျပဳ၍ ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းေရကန္ ႏွင့္အဝီစိတြင္းအသစ္မ်ားတူးေဖာ္လ်က္ရွိရာတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိတူးေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရကန္ႏွင့္ အဝီစိတြင္းသစ္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကန္ေဟာင္းမ်ားျပဳျပင္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ရန္ကုန္တုိင္းဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနပိုင္ Back Hoe မ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳေပၚ၌ဂ်ိဳးၿဖဴေရသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မီးလာခ်ိန္ႏွင့္ ေရလာခ်ိန္မကိုက္၍ ေရတင္ရခက္ခဲျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ အျပင္၏ အနီးအနားရွိ ရြာေရကန္မ်ားမွာလည္း ခမ္းေျခာက္သည့္အတြက္ ေဝးလံသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္သယ္ယူအသံုးျပဳေနရေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..