သက္တမ္းရင့္ကားမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ကာ ကားသစ္မ်ားႏွင့္အစားထိုးမည္။

…လဲလႇယ္ရာတြင္ သတ္မႇတ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကားေဟာင္းမ်ားကို ယာဥ္မႇတ္ပံုတင္စာအုပ္ႏႇင့္ အတူ သတ္မႇတ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ ေမာင္းႏႇင္ပို႔ေဆာင္အပ္ႏႇံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္အပ္ႏႇံသည့္ ကားေဟာင္းမ်ားကို သံရည္ႀကိဳစက္ သို႔ပို႔ေဆာင္ဖ်က္ဆီးမည္ဟု သိရသည္။…..

မည္သူမွ် ကိုယ္ဆႏၵႏွင့္ လာေရာက္အပ္ႏွံမည္မထင္ပါ။ တန္ဘိုးနိမ့္ကားမ်ားသည္ လူလတ္တန္းစားမ်ား၀ယ္စီးျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သိန္းရာေက်ာ္တန္ေသာကားတစီးကို အပ္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ထဲမွသိန္းတရာ က်ပ္မွာ သုညက်ပ္သို႔ေရာက္သြားေပမည္။ လူလတ္တန္းစားမ်ားမွာ ကားကို အပ္ျပီးလွ်င္ ေနာက္တစီး ထပ္၀ယ္ႏိုင္မည္မထင္ပါ။ ဤသတင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးနိမ့္ကားမ်ား ၀ယ္ယူမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားျပီး  ေစ်းက်သြာလိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။

သင္တို႔၏ လက္ထဲတြင္ေရာတန္ဖိုးနဲကားမ်ား ရွိပါသလား?။ သြားအပ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသလား ?။

ဥပမာ-ခ်မ္းသာေသာအိမ္မွ သူေဌးတဦးသည္ သူ၀တ္ထားေသာပုဆိုး အနည္းငယ္မွ် ေပါက္သြားလွ်င္ စြန္႔ပစ္ ေပးပစ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူ၀တ္ဆင္ထားေသာပုဆိုး၏ တန္ဘိုးမွာ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ တန္ဘိုးႏွင့္စာလွ်င္ လစ္လွ်ဴရႈ၍ ရေသာ ပမာဏျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပုဆိုးေပါက္ကို သူေဌးတဦးအေနျဖင့္၀တ္ဆင္ မည္ဆိုပါက သူေဌးဂုဏ္က်ျခင္း လူအျမင္မတင့္တယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္သူေဌးကမွ်ပုဆိုးေပါက္ကို၀တ္ဆင္သည္ကိုမျမင္ဖူးပါ။

ဆင္းရဲသားတဦးသည္ မည္မွ်ပင္ ပုဆိုးေပါက္ၾကီးေစကာမူ ဖာေထး၀တ္ၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပုဆိုးတစ္ထည္၏ တန္ဘိုး သည္ၾကီးမားေသာေၾကာင့္ တန္ဘိုးကုန္ဆံုးသည္အထိ အဖာတရာျဖင့္ ဖာေထး၀တ္ဆင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စားေရးသည္ အဓိကအေရးၾကီးျပီး  ပုဆိုးတစ္ထည္ထပ္၀ယ္ရန္ ေငြအပိုမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လူအျမင္မတင့္တယ္ျခင္းဆိုသည္ကိုလည္း ဂရုမစိုက္ႏိုင္ပဲ ပုဆိုး၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေသာ အရွက္လံုေရးကို သာအဓိက ထားျပီးတန္ဘိုးကုန္သည္အထိ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကထိုကဲ့သို႔ထုတ္ျပန္ရျခင္း ကားသစ္မ်ားပါမစ္သစ္ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ ကားဂ်မ္းမ်ားပိုဆိုးမလာေစရန္ရည္ရြယ္သည္ဟုထင္မိပါသည္။ ကားဂ်မ္းမ်ာျဖစ္ရျခင္း သည္ ကားေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္တခ်က္ကိုလည္း ယူဆပံုရပါသည္။

ကားဂ်မ္းမ်ားျဖစ္ရျခင္းကို က်ေနာ္ဥာဏ္မီွသေလာက္စဥ္းစားမိတာေတြကေတာ့-

၁။အဓိကကေတာ့ သြားလာသည့္ယာဥ္ အေရအတြက္မ်ားျပီးလမ္းက်ဥ္းေနျခင္း။

၂။လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ဦရာလူက လုသြားေနျခင္း လမ္ဆံုမ်ားတြင္ လမ္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ကားမ်ားပါပိတ္ကုန္ျခင္း။

၃။ဆိုင္ကယ္မ်ားစီးခြင့္မရွိျခင္း။

၄။လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း။(မိုးမ်ားျခင္း)။

၅။ကုန္တင္ကားမ်ားကုန္ေလွ်ာ့တင္ျခင္း။

၆။ဘုရင့္ေနာင္၀န္းအတြင္းလမ္းအမ်ားစု တလမ္းေမာင္းျဖစ္ေနျခင္း။

၁ အခ်က္ကေတာ့ျပင္ဖို႔ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ၂အခ်က္ကေတာ့ ယာဥ္ထိမ္းရဲေတြနဲ႔ေျဖရွုင္းႏိုင္ပါတယ္။

၃။ဆိုင္ကယ္မ်ားဟာကားဂ်မ္းကိုတဖက္တလမ္းက သက္သာေစတဲ့လို႔ျမင္ပါတယ္။ ကားဂ်မ္းျဖစ္မဲ့ေန၇ာေတြကိုသြားၾကမယ္ဆိုရင္ဆိုင္ကယ္ကို ဦးစားေပးသံုးလာၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္းဆိုင္ကယ္ေတြေၾကာင့္ကားဂ်မ္းပိုျဖစ္မယ္ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကားဂ်မ္းျဖစ္တဲ့ေနရာအမ်ားစုမွာ ဆိုင္ကယ္ဟာ ၾကားထဲကေန၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဆီကုန္သက္သာေစျပီး စရိပ္ကိုလဲသက္သာေစပါတယ္။ ဗီယက္နာမ္ႏိုင္ငံမွာ ဆို ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ ကုန္ေတြကို မတန္တဆ တင္တာေတြကိုေတာင္ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိပါ။

၄။ လမ္းမ်ားပ်က္စီးတဲ့အတြက္ ကားမ်ားဟာ အလြန္ပဲေႏွးေကြးစြာ ေမာင္းရပါတယ္။ သာမာန္အခိ်န္မွာ မသိသာေပမဲ့ ကားဂ်မ္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီႏွစ္မိုးမ်ားေသာေၾကာင့္ကားလမ္းေတြပိုပ်က္ပါတယ္။ မိုးမ်ားတာနဲ႔ ကားလမ္းပ်က္တာ ဘယ္လိုမ်ားပတ္သက္မႈရွိပါသလဲ။ မိုးမ်ားေသာေၾကာင့္ဂိ်ဳင့္ခြက္မ်ားမွ ေရမ်ားသည္အျမဲျပည့္ေနတတ္ျပီး ေအာက္ခံေျမသားကို ေရတေျဖးေျဖးစိမ့္၀င္သြားေသာအခါ

ေျမေပ်ာ႔သြားျပီး လမ္းမ်ားပိုပ်က္သည္ဟုျမင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လမ္းပ်က္သက္သာေစရန္ ပ်က္ေနေသာလမ္းမ်ားမွဂိ်ဳင့္မ်ားကို ခဲက်ိဳးႏွင့္ ႏႈံးသဲမ်ားျဖင့္အရင္ဆံုးျဖည့္ျပီး ေရမ၀ပ္ေစရန္ အျမန္ေရကို တြန္းထုတ္ထား၇န္လိုသည္ဟုထင္ပါသည္။ သို႔မွသာ လမ္းပ်က္သက္သာမည္ထင္မိပါသည္။ ေအာက္ခံေျမသား အမာခံလည္းပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။ ကတၱရာလမ္းခင္းရသည္မွာ ၾကာေသာေၾကာင့္  ေစာင့္ေနလွ်င္ ေရွ႕ကပ်က္ ေနာက္ကျပင္၍မဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိုးတြင္းျဖစ္၍ ကတၱလမ္း၏ ခံႏုိင္ရည္ႏွင့္ အရည္အေသြးမွာလည္း က်ဆင္းႏိုင္ပါသည္။

၆။ဘုရင့္ေနာင္၀န္းအတြင္း ခေရလမ္း ၊ ေအာင္သေျပလမ္း စေသာလမ္းမ်ားမွာ တလမ္းေမာင္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ကုိယ္လိုရာသြားႏိုင္ဖို႔ ေကြ႕ပတ္ေနရသျဖင့္ ဆီပိုကုန္ျခင္း အခ်ိန္ပိုအနည္းငယ္ပုိၾကာျခင္း လမ္းေၾကာရွည္ျခင္း ကိုျဖစ္ေစသည္ဟုထင္ပါသည္။ ယာဥ္သြားယာဥ္လာမ်ားေသာ ခေရလမ္းႏွင့္ ေ၇တမာလမ္းကိုသာ တလမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ျပီး က်န္လမ္းမ်ားကို ၂လမ္းေမာင္းသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ကိုယ္လိုရာသို႔ လမ္းတိုတိုျဖင့္ သြားႏိုင့္ျပီး  ကားဂ်မ္းကို တဖက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟုထင္ပါသည္။

 

….အကယ္၍ ကားပိုင္ရႇင္မႇ ၄င္းပိုင္ယာဥ္အား ျပဳျပင္ထား၍ မပယ္ဖ်က္လိုပါက ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏႇစ္လဲသက္တမ္းတိုးရာ၌ ယာဥ္စစ္ေဆးသည့္အခါ အႏၲရာယ္ရႇိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိပါက အစားထုိးလဲလႇယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။….

ကိုယ္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္လဲလွယ္ႏို္င္တယ္ဆိုတာေလးကေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ဒီသတင္းဦးတဲ့သူေတြကေတာ့ မသိေသးတဲ့သူေတြကို ေစ်းေလွ်ာ့ျပီး ဦးေအာင္ေငြေပၚေလွ်ာေစ်းနဲ႔ အတင္းထိုးေရာင္းမွာကို ျမင္ေယာင္ပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လာမဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္း သိန္းတရာေက်ာ္မွ တန္ဖိုးမဲ့အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးမဲ့မျဖစ္ခင္ေစ်းေတြထိုးက်သြားမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို သိသူမ်ားေလေလ ေစ်းပိုက်ေလေလျဖစ္လာမယ္ထင္ပါတယ္။ သိသူနည္းေသးရင္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းပဲက်ပါဦးမယ္။ အကယ္၍ လဲေပးတဲ့ပါမစ္ဟာ သိန္းရာေက်ာ္တန္ရင္ေတာ့ သူတို႔အရင္းျပန္ရႏုိင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္သက္ရွည္ဘိုးဘြားမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ဂုဏ္ယူေနၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကား၀ပ္ေရွာ့ပညာရွင္မ်ားအစြမ္းေၾကာင့္ သက္ရွည္ကားမ်ား ရွိေနသည္ကို ၾကံဖန္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ :)

 

ေအာက္မွာ မူရင္း ELEVEN MEDIA GROUP မွသတင္းေလးပါ။

http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10106:2011-09-10-12-30-10&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

About nature

has written 52 post in this Website..

THAKHIN CJ #3262011 (5/5/16)