ေနေရာင္ျခည္မွ ရရွိေသာ ဗိုက္တာမင္ (ဒီ)သည္ အမ်ိုးသားမ်ား၏ လိင္မွုဆိုင္ရာ အရည္ အေသြး အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္သျဖင့္ ပံုမွန္ ေနပူစာလံႈမႈမ်ိုး ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဩစႀတီးယားရွိ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။

ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဂရက္ဇီ ေဆးပညာ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဗိုက္တာမင္ (ဒီ)က အမ်ိုးသား မ်ား၏ အဖိုဟိုမုန္း ျဖစ္သည့္ Testosterone ကို လံႈေဆာ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ ၾကသည္။

ဗိုက္တာမင္ (ဒီ)ကို ငါးႀကီးဆီႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသားမ်ားမွလည္း ျဖည့္တင္းရရွိနိုင္သည္။ ေသြး (၁)မီလီလီတာတြင္ ဗိုက္တာမင္ ဒီ (၅၀)နာနို ဂရမ္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားစြာ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္မားေစသည့္ Testosterone ပမာဏ သာမန္ထက္ (၆၉) ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ယခု ေလ့လာမႈကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ ေနေရာင္ျခည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မွ အက္ဘရင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Testosterone သည္ သုက္ရည္ ထုတ္လႊတ္မႈ၊ လိင္အဂၤါဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈတို႔တြင္ အဓိက က်က် လိုအပ္ေနေသာ ဟိုမုန္းလည္း ျဖစ္သည္။ လူ၏အေရျပားသည္ ေနေရာင္ျခည္ရွိ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္မွ ဗိုက္တာမင္(ဒီ)ဓာတ္ကို လက္ခံရယူၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ ေနပူစာလံႈေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနနွင့္ Testosterone ေလ်ာ့နည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ပန္းေသ၊ ပန္းညွိုးျခင္း ကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေထာက္ခံေျပာဆိုလိုက္သည္။

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..