တင္ၿပီးသားဆိုၿပန္ဖ်က္လိုက္ပါ ခင္ဗ်ာ။မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ပါ။

ေအာက္က address ေလးေတြကို gtalk မွာ add လုိက္ရင္ရျပီ။

ru2en@bot.talk.google.com (gtalk မွာခ်က္မယ့္လူမရွိလို ့ပ်င္းေနတဲ့ လူေတြအတြက္ပါ။ကိုယ္ေျပာတာကိုျပန္ေျပာပါတယ္။

en2mm5@mmgeeks.org (အဂၤလိပ္ကေနျမန္မာ)
en2mm8@mmgeeks.org (အဂၤလိပ္ကေနျမန္မာ)
fr2en@bot.talk.google.com (ျပင္သစ္ကေန
အဂၤလိပ္ကိုေျပာင္းေပးပါတယ္)
en2fr@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေန
ျပင္သစ္)
hi2en@bot.talk.google.com (ဟင္ဒီကေနအဂၤလိပ္)
en2hi@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဟင္ဒီ)
it2en@bot.talk.google.com (အီတလီကေနအဂၤလိပ္)
it2en@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနအီတလီ)
ja2en@bot.talk.google.com (ဂ်ပန္ကေနအဂၤလိပ္)
ko2en@bot.talk.google.com (ကိုရီးယားကေနအဂၤလိပ္)
en2ko@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနကိုရီးယား)
nl2en@bot.talk.google.com (နယ္သာလန္ကေနအဂၤလိပ္)
en2nl@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနနယ္သာလန္)
no2en@bot.talk.google.com (ေနာ္ေ၀းကေနအဂၤလိပ္)
en2no@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနေနာ္ေ၀း)
en2pt@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနေပါတူဂီ)
ar2en@bot.talk.google.com (အာေရဗ်ကေနအဂၤလိပ္)
en2ar@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနအာေရဗ်)
ro2en@bot.talk.google.com (ရိုေမးနီးယားကေနအဂၤလိပ္)
en2ro@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနရိုေမနီးယား)
ru2en@bot.talk.google.com (ရုရွားကေနအဂၤလိပ္)
en2ru@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနရုရွား)
sv2en@bot.talk.google.com (ဆြီဒင္ကေနအဂၤလိပ္)
en2sv@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဆြီဒင္)
zh2en@bot.talk.google.com (တရုတ္ကေနအဂၤလိပ္)
en2zh@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနတရုတ္)
zh-hant2en@bot.talk.google.com (ရိုးရာတရုတ္ကေနအဂၤလိပ္)
en2zh-hant@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနရိုးရာတရုတ္)
zh-hant2zh@bot.talk.google.com (ရုိးရာတရုတ္ကေနႏိုင္ငံတကာတရုတ္)
zh2zh-hant@bot.talk.google.com (ႏိုင္ငံတကာတရုတ္ကေနရိုးရာတရုတ္)
bg2en@bot.talk.google.com (ဘယ္ဂ်ီလယံကေနအဂၤလိပ္)
en2bg@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဘယ္ဂ်ီလယံ)
cs2en@bot.talk.google.com (ခ်က္စကိုလိုဗီးယားကေနအဂၤလိပ္)
en2cs@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနခ်က္)
en2da@bot.talk.google.com (ဒါလဲဘာလဲမသိဘူးဗ်သံုးဘူးဘူး)
de2en@bot.talk.google.com (ဂ်ာမန္ကေနအဂၤလိပ္)
en2de@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဂ်ာမန္)
de2fr@bot.talk.google.com (ဂ်ာမန္ကေနျပင္သစ္)
fr2de@bot.talk.google.com (ျပင္သစ္ကေနဂ်ာမန္)
el2en@bot.talk.google.com (ဂရိကေနအဂၤလိပ္)
en2el@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကေနဂရိ)
es2en@bot.talk.google.com (စပိန္ကေနအဂၤလိပ္)
en2es@bot.talk.google.com(အဂၤလိပ္ကေနစပိန္)
fi2en@bot.talk.google.com (ဖင္နစ္ရွ္ကေနအဂၤလိပ္)
en2fi@bot.talk.google.com (အဂၤလိပ္ကဖင္နစ္ရွ္)

About Mobile House

Mobile House has written 82 post in this Website..

Mobile House ဖုန္း ၿပဳၿပင္ေရး ႏွင္႔ အေရာင္း ဆိုင္ လမး္ ၃၀ ။ ၇၃ -၇၄ ၾကား ။ေဆးေက်ာင္း ေရွ႕ ။မန္းေလး ၿမိဳ႕