ႏုိင္ငံျခားသား ႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား ထိမ္းျမား လက္ထပ္ ေပးျခင္း ကိစၥကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ တရားေရး ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ၀န္ထမ္း မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ယခင္ ကတည္းက ထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တရားေရး ၀န္ထမ္း ႏွင့္ ဥပေဒ ၀န္ထမ္း မ်ားအား တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ထပ္မံ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ ဥပေဒ ၀န္ထမ္းေတြ အျပင္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ၀င္ ေတြကိုလဲ သက္ဆုိင္ရာက ထပ္မံ ညႊန္ၾကား ထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ တရား၀င္ လည္ပတ္ အလုပ္ လုပ္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေတြနဲ႔ အညီ ေနထုိင္ျခင္း မရွိရင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး (အေရးေပၚ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒ အရ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးႏုိင္ ပါတယ္” ဟု တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန႕ ထပ္မံ ေျပာသည္။ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသြးေဆာင္ကာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ႏွင့္ လက္ထပ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓာတ္ ကင္းမဲ့သည့္ လူပြဲစားမ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ကာ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပ ႏုိင္ငံအ သီးသီးမွ ၀င္ေရာက္လာ ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ လူပြဲစား မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ ေနၾကေၾကာင္း Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

http://www.htwd.info/2010/05/13052010.html

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..