(ရီစတတ္လုပ္ရန္လို  Need to restart) နည္းလမ္း

နည္းလမ္း(1) Start Menu ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစဖို႔….

Start ကိုႏွိပ္ပါ။ Run box ကိုဖြင့္ပါ။ Regedit လို႔ရိုက္ပါ။ (Registry editor ကိုဆိုလိုတာပါ။)

ဘယ္ဘက္ panel မွာ “HEYCURRENT USER” ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ အဲဒီထဲ ကမွ “control panel” ကို
ထပ္ေရြးပါ။ “Control panel” ထဲကမွ Desktop ကို ေရြးပါ။ ညာဘက္အကြက္မွာ ေပၚလာတဲ့
“Menushowdelay” ကိုု Right click ႏွိပ္ပါ။ Modify ကိုေရြးၿပီး Value ကို “0″ ထားပါ။ ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ Restart ျပန္လုပ္ပါ။

နည္းလမ္း (2)

Memory ပိုမို အလုပ္လုပ္ေစႏိုင္ဖို႔

– XP ရဲ့ default မွာ memory ေရရွည္ အသံုးခံႏိုင္ေအာင္နဲ့႔ တျခား လိုအပ္တဲ့ စနစ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာေတြကို ေမာင္းႏွင္ဖို႔ စီမံထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ့္အတြက္ အသံုးမ၀င္ပါဘူး။ ရွိရင္းစြဲ memory ကိုပဲ လွည့္ကြက္တစ္ခု
အေနနဲ႔ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။

– Start > Run > Regedit အဆင့္ဆင့္သြားပါ။

– Registry panel ရဲ့ ဘယ္ဘက္မွာ “HKEYLOCALMACHINE” ကို click ႏွိပ္ပါ။

– “System” ကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။

– “Current control set” ကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။

– “control” ကို ကလစ္နွိပ္ပါ။

– “Session Manager” ကို ႏွိပ္ပါ။

– “Memory Managment” ကိုကလစ္နွိပ္ပါ။ ညာဘက္ panel မွာ ရွိတဲ့ “Disable pasing
executive” ကို Double Click နဲ႕ ဖြင့္ပါ။

– Large System Cache ကိုလည္း double click နဲ႕ ဖြင့္ပါ။

– Decimal value ကို “1″ ေျပာင္းေပးပါ။

– Restart ျပန္လုပ္ပါ။ Memory Performance ပိုျပီး ေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မယ္။

နည္းလမ္း (3)

1. Start—- > Run —- > Type regedit

2. HKEY_CURR ENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။

3. Internet Settings သို႔ေရာက္လွ်င္ ညာျခမ္းသို႔ သတိျပဳၾကည့္ပါ။

4. MaxConnec tionsPerS erver ႏွင့္ MaxConnec tionsPer1_0Server.

(စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကိုရွာပါ)

5. ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး MaxConnec tionsPerS erver ကိုေရြးပါ။

right click —> Modify ကိုေရြးပါ။ Decimal ကိုေရြးပါ။ တန္ဖိုးကို 6 ရုိက္ပါ။

6. ဒုတိယ MaxConnec tionsPer1 _0Server ကိုလည္း အဆင့္ 5 မွ

ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ပံုစံတူလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။

ပိတ္ပါ။ Internet Explore ကိုစမ္းၾကည့္ပါ။

အဆင့္ 4 မွ စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကိုမေတြ႔ရွိပါက ေအာက္ပါအတိုင္းလုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

1. Internet Settings ၏ ညာျခမ္းတြင္ အျဖဴေရာင္ဧရိယာတြင္ right click — > New
—-> DWORD Value ကိုေရြးပါ။

2. MaxConnec tionsPer1_0Server ရုိက္ပါ။ right click —- > New Value —— >
Modify ကိုေရြးပါ။

3. Decimal ကိုေရြးၿပီး တန္ဖိုးကို 6 ရုိက္ပါ။

1. Internet Settings ၏ ညာျခမ္းတြင္ အျဖဴေရာင္ဧရိယာတြင္ right click — > New
—-> DWORD Value ကိုေရြးပါ။

2. MaxConnec tionsPerS erver ရုိက္ပါ။ right click —- > New Value —— >
Modify ကိုေရြးပါ။

3. Decimal ကိုေရြးၿပီး တန္ဖိုးကို 6 ရုိက္ပါ။

ပိတ္ပါ။ Internet Explore ကိုစမ္းၾကည့္ပါ။

 

နည္းလမ္း(4)

၁) Start မွ Run ကုိ ဖြင့္ပါ။

၂) system.ini ကုိ ႐ုိက္ဖြင့္ပါ။ ေအာက္ပါပံုအတုိင္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

၃) ေအာက္ဆံုးတြင္ ယခု page buffer=100000kbps load=100000kbps Download=100000kbps
save=100000kbps back=100000kb စာသားကုိ Copy ကူးထည့္လုိက္ပါ။

၄) ၿပီးလွ်င္ Save လုပ္ၿပီး စက္ကုိ Restart လုပ္လုိက္ပါ။ စက္ပုိမုိ ျမန္ဆန္လာမည္ကုိ
သိရွိလာပါလိမ့္မယ္။

အရင္ဆုံး start ၿမန္ေအာင္လုပ္နည္းကုိ ေဆြးေႏြးပါ႔မယ္….။

နည္းလမ္း(5)  ထုံးစံအတုိင္း start Run (or) win + R ကုိ သြားလုိက္ပါ…။

Run Box တြင္ regedit ကုိရုိက္ထည္႔ၿပီး ok ေပးလုိက္ပါ.။

ေပၚလာတဲ႔ Register Editor Box မွာ ေအာက္မွာေရးးထားတဲ႔ အတုိင္း

အဆင္႔ဆင္႔သြားလုိက္ပါ…။

HKEY_LOCAL_MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Control
>> Session Manager >>Memory Management >> Prefetchparameters

ဆုိတာကုိdouble click ေပးလုိက္ပါ..။

ေဘးက Box ထဲမွာ EnablePrefetcher ဆုိတာကိုလုိက္ရွာၿပီး right click >>
Modify >> Value data မွာ 3 ေနရာမွာ 5 လုိ႔ေျပာင္းၿပီး ok ေပးလုိက္ပါ ..။ဒါဆုိရင္
start ျမန္ေအာင္ လုပ္နည္းၿပီးပါၿပီ…။

ေနာက္တစ္ခု Shutdown ျမန္ေအာင္လုပ္နည္းကို ေဆြးေႏြးပါမယ္.. ။

အရင္ဆုံး အေပၚက အတုိင္းပဲ start Run (or) win + R ကုိ သြားလုိက္ပါ…။

Run Box တြင္ regedit ကုိရုိက္ထည္႔ ok ေပးၿပီး

ေအာက္မွာ ေရးထားတဲ႔ အတုိင္း အစဥ္လုိက္လုပ္ၾကည္႔ပါ…။

HKEY_CURRENT_USER>> Control Panel >> Desktop ထိေရာက္ေအာင္သြားပါ..

ေဘးက Box မွာ AutoEndTasks ဆုိတာကိုရွာၿပီး Value data မွာ 1 ေျပာင္းေပးလုိက္

HungAppTimeout နဲ႔ WaitToKillAppTimeout ႏွစ္ခုလုံးကို 1000 လုိ႔ေျပာင္းေပးလုိက္ပါ..။

အရမ္းၾကီးျမန္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ကုိယ္စိတ္ၾကဳိက္ ေျပာင္းၾကည္႔ေပါ႔ က်ေနာ္ကေတာ႔
1000 လုိ႔ပဲေျပာင္းထားပါတယ္..။နွစ္ခုလုံး လုပ္ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို
restart ခ်လုိက္ပါခင္ဗ်ာ…။

 

နည္းလမ္း(6)

၁။start>run>regedit

၂။ HKEY_CURRENT_USER\Software\Mcft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

၃။ညာဘက္pane မွာ right click>new>DEWORD valueကိုေရြးပါ…သူ ့ကို double
click     ေလးေခါက္လိုက္ျပီး value ကိုေတာ့ 1 ေပးလိုက္ပါ….

၄။registry editor ကိုပိတ္ျပီး restart ခ်ပါ…ဒါဆို Recent Documents History ကို
disable ေပးျခင္း ျပီးပါျပီ…

 

နည္းလမ္း(7)

Virusရွိခဲ ့ရင္ delete လုပ္နည္းကိုပါေျပာျပေပးပါမယ္။

C:/window folder ကို antivirus နဲ႕ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ.. ရွိတယ္ဆိုရင္ virus name

ကိုမွတ္ထားပါရွင္းလင္းဖို႕အတြက္

Run–>regedit—->HKEY_CURRENT_USER–>Software–>Microsoft–>

Window–>CurrentVersion–>Policies–>Explorer

ညာဘက္က box ထဲမွာ..ခုနက မွတ္ထားတဲ့ virus name ကိုရွာၿပီး delete လုပ္လိုက္ပါ ။

 

(8)မသံုးတဲ့ ပရိုဂရမ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ပါ။

– Start > Run

– “msconfig” လို႔ရို္က္ပါ။

– “System configuration Utility” box ေပၚလာပါမယ္။

– ညာဘက္ အစြန္းဆံုးမွာ “Start up tab” ဆိုတာ ရွိပါတယ္။

– ကိုယ့္အတြက္ အသံုးမ၀င္တဲ့ program ေတြရဲ ႔ ေရွ ႔ မွာ အမွန္ျခစ္

အမွတ္ အသား လုပ္ထားခဲ့ရင္ျပန္ၿပီး “uncheck” လုပ္ေပးပါ။

– Restart နဲ႔ ျပန္စပါ။

(9)start>>run>>msconfigSystemconfiguration dialog box

Strat up(tab)>> disable all (click)

 

(10)strat>>run>>regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
(double click)

(rightside)>>>>>Startup Delay (double click)>> Value= 40000
(instead of 4800000)

About thit min

thit min has written 94 post in this Website..