“မသိေသးသူမ်ားအတြက္သာရည္ရြယ္ပါသည္။”

ေကာင္းကင္ဘံု ကိန္းဂဏန္းလို႕ေခၚတဲ့ ‘1.618’ ဟာ ေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးကို တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အခ်ိဳးအစားပါ။

အဲ့ဒီ ‘1.618’ ရဲ႕ တန္ဖိုးကို ဖီ (PHI) လို႕ေခၚတယ္။ ကမာၻေလာကႀကီးကို ဖန္ဆင္းတဲ့ ဗိသုကာႀကီးဟာ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာ၀တၳဳတိုင္းကို ‘1.618’ ဆိုတဲ့ သခ်ာၤဂဏန္းနဲ႕ အခ်ိဳးက် တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။

ႀကိဳက္တဲ့ ထင္းရွဴးသီးတစ္လံုးကို ေကာက္ယူလိုက္ပါ။ ထင္းရွဴးသီးရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ အေၾကးခြံပံုသဏၭန္ အရြက္ေတြ အဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္စက္၀ိုင္းပံု ရစ္ေခြေနတာ ေတြ႕ဖူးတယ္ မဟုတ္လား။ အေပၚအရစ္မွာ ရွိတဲ့ အရြက္အေရအတြက္ကို ေအာက္အရစ္မွာ ရွိတဲ့ အရြက္အေရအတြက္နဲ႕ စားရင္ 1.618 ရတယ္။

ျခင္ ၊ ယင္ေကာင္ ၊ ပုရြက္ဆိတ္ စတဲ့ ႀကိဳက္ရာ အင္းဆက္ တစ္ေကာင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကို တြက္ၾကည့္ပါ။ ဦးေခါင္းပိုင္းနဲ႔ ရင္အုပ္ပိုင္းကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ရင္ 1.618 ရတယ္။ ရင္အုပ္ပိုင္း နဲ႕ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္း ကိုလည္း အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ရင္ 1.618 ပဲရတယ္။

ေနၾကာပြင့္ရဲ႕ အလယ္က အေစ့ေတြဟာ စက္၀ိုင္းပံု ရစ္ေခြေနၾကတယ္။ အဲ့ဒီ စက္၀ိုင္းေတြရဲ႕ အခ်င္းကို တိုင္းၿပီး အျပင္စက္၀ိုင္း ရဲ႕ အခ်င္းတန္းဖိုး အတြင္းစက္၀ိုင္းရဲ႕ အခ်င္းတန္ဖိုးနဲ႕ စားရင္ အေျဖဟာ 1.618 ရတယ္။

ေနာက္ဆံုး . . . စၾက၀ဠာရဲ႕ ဗိသုကာႀကီး ဖန္ဆင္းတဲ့ ‘လူသား’ ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားကိုပဲ ၾကည့္ဦးေလ . . လူရဲ႕ ဦးေခါင္းထိပ္ဖ်ားကေန ၾကမ္းျပင္အထိ အျမင့္ကိုတည္ ၀မ္းဗိုက္အလယ္ဆံုမွတ္ျဖစ္တဲ့ ခ်က္ရဲ႕ အေပၚနားကေန ၾကမ္းျပင္အထိ အျမင့္နဲ႕ စားရင္ အေျဖဟာ 1.618 ရတယ္။

ပခံုးကေန လက္ေခ်ာင္းဖ်ားထိပ္ထိ အလ်ားကို တည္ၿပီး တံေတာင္ဆစ္ကေန လက္ေခ်ာင္းဖ်ားထိပ္ထိ အလ်ားနဲ႕ စားရင္လည္း 1.618 ပဲရတယ္။

တင္ပဆံု႐ုိးကေန ၾကမ္းျပင္အထိ အျမင့္ကို တည္ၿပီး ဒူေခါင္းကေန ၾကမ္းျပင္ထိ အျမင့္နဲ႕ စားရင္လည္း အေျဖဟာ 1.618 ပဲရတယ္။

ေက်ာ႐ုိးဆစ္ကေလးေတြ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ရင္လည္း 1.618 ပဲရတယ္။

 

‘မင္းခိုက္စိုးစံ’ ရဲ႔ ‘သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့လူည့ံ’ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။

 

About maung hninkharr

has written 24 post in this Website..