ငပလီ
* ေရျပာၾကည္လဲ့ ၊ အုန္းပင္ႏြဲ
ထူးတဲ့ဌာနီ ငပလီ ။
* ေဘာ္ေငြၿဖဴရြ ၊ ကမ္းအလွ
ရႊန္းပသာစည္ ငပလီ ။
* ေက်ာက္စြယ္ေက်ာက္တန္း ၊ ေက်ာက္ခက္ပန္း
တင့္ဆန္းေ၀စီ ငပလီ ။
* ကမ္းေျမာင္ကမ္းေကြ႔ ၊ ရႈအေတြ႔
ေပ်ာ္ေမြ႔စိတ္ၾကည္ ငပလီ ။
* ဇင္ေယာ္ေမာင္ႏွံ ၊ ၀ဲကာပ်ံ
ကာရံလႈိုင္းသီ ငပလီ ။
* ရႈတင့္ဖြယ္စံု ၊ hotel zone
လွဂုဏ္၀င့္ထည္ ငပလီ ။ ။

About ေ၀းလြင့္တိမ္

has written 33 post in this Website..