ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဖီဂ်ီသမၼတ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းပါ မူႀကီးမ်ား ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဗီယင္နာကြန္ဗင္းရွင္း၊ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ဗီယင္နာကြန္ဗင္း ရွင္းတို႔ႏွင့္ အညီ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ထူေထာင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေမ၁၀ရက္မွ စတင္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံမန္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဖီဂ်ီအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေမ ၁၀ရက္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံမႈ တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဖိဂ်ီသမၼတႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၁၀၁) ႏိုင္ငံေျမာက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္ထူေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..