ေမာင္ေရခ်မ္းတို႕သဗ် အခ်စ္လည္းေရးလိုက္တာပဲ…အပ်က္လည္း ေရးလိုက္တာပဲတဲ့…အဲ…စဥ္းစားစရာေလး မ်ား မေရးဘူးလား ဆိုသတဲ့ေနာ္…

မရွိပဲေနမလားေနာ့…ရွိတာ မွ ရွိသဗ်..ဗ်ာ… ‘ ႏို႕ ဘာတုန္း  ‘ လို႕ ေမးဖြယ္ရာရွိသဗ်…. ကိုယ္တိုင္ ေစ့ေစ့ ေတြး ၍ ေစ့ေစ့ ေပၚေသာ အရာမ်ား စာရႈ သူတို႕လည္း ေစ့ေစ့

ေတြး တတ္ေအာင္ တင္ေပးခ်င္သဗ်။ အဲ့သဟာေလးကေတာ့ တျခားေတာ့မဟုတ္ဗ်။ ျမန္မာတိုင္း သိၾကတဲ့ စကားပံုေလး ျဖစ္တယ္ဗ်…။ ‘ ေၾကာက္ရင္ လြဲ ၊ ရဲရင္ မင္းျဖစ္ ‘

လို႕ ဆိုသတဲ့… အားတက္စရာၾကီးဗ်ာ… လံုး၀ စိတ္ဓာတ္က်၊ ေၾကာက္ေနတဲ့ လူအဖို႕ ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ ငင္း ေအာင္ျမင္ ေအာင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္ေစသဗ်…

ေပါက္မကိုး… ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ ကို တြန္းေပးေနတဲ့ စကားပံုပဲ မဟုတ္တကား.. အဲ…ဘယ္လိုေျပာ ရမလဲ ဆို ဆီ ရွိေပမယ့္ ေရွ႕ဆက္မသြားခ်င္ တဲ့ စက္၊ အင္ဂ်င္

၀ိုင္ေလး ထည့္ေပးလိုက္သေတာ့ ဖြတ္..ဖြတ္ ဆို လွမ္းသလိုျဖစ္ေနသေပါ့…ဆိုခ်င္ တာက အင္ဂ်င္၀ိုင္လို စိတ္ဓာတ္ ေခ်ာ ဆီ ထည့္ ေပးသလို အင္ မတန္မွ အဖိုးတန္း

ေသာ စကားပံုေလး ျဖစ္သကိုး…။ ေရခ်မ္းဆို တဲ့ လူက ဒီတိုင္းမေတြးဘူးဗ်…ဂ်ပိုးဆိုရင္ ေတာ့ အစြယ္ရွိလား မရွိလား  ၾကံဖန္ေတြးတဲ့ လူဗ်။ အခုမလည္းေပါ့…

ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္မေပါ့… ေၾကာက္ရင္ လြဲ..ဟုတ္ပါျပီ… ဒါေလးကေတ့ာ…ေၾကာက္ရင္ေတာ့ လြဲမွာပဲ တဲ့…ရဲ ရင္ မင္းျဖစ္…ဒါလည္း ဟုတ္ပါတယ္…ရဲ တဲ့သူကေတာ့

မင္းျဖစ္မွာပဲေလ..ဒါေပမယ့္  ျမန္မာ စကားက ရႈပ္သဗ်… ရဲဆို တဲ့ေနရာမွာ စာေရးသူက လွည့္သဗ်… လုပ္ရဲ တာလား ရဲရင့္ တာ လား…အဲ…အဲ့မွာစေတြ႕တာပဲ…လုပ္ရဲ

ကုိင္ရဲ နဲ႕ ရဲရင့္တာက မတူးဘူးဗ်… လုပ္ရဲကို င္ရဲဆို ဒီလူက ဟုတ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဟုတ္ လုပ္မွာပဲေလ…. ရဲရင့္ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူက လုပ္သင့္ လုပ္ ထိုက္တဲ့ အရာမွာ ပဲ

ရဲရင့္မွာမေပါ့…ဒါနဲ႕…ဒီစကားပံု ျဖစ္ရာ ကာလ ၾကည့္မေပါ့…ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ အ

တိအက်လည္း ေရခ်မ္းတို႕ မသိသဗ်… ဒါနဲ႕ မွန္းပလိုက္ေတာ့ ရွင္ဘုရင္ မင္းျမတ္

တို႕ စိုးစံ ရာ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ေခတ္ သာျဖစ္မဗ်…ဒီကားပံု နဲ႕ ဒီကာလ ရဲ႕ အျဖစ္ကို ေတြးၾကည့္မေပါ့..(ဒီေခတ္ေတာ့ မပါဘူးထင္ပါ့ ) .

အဲ့ကာလ အဲ့ေခတ္ တုန္းက

တရားစီရင္ ေရးေတာ့ ရွိသဗ်…ဒါေပမယ့္…ရဲ တဲ့သူက ေတာ့ ဘုရင္ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္…ဥပမာ အကိုဘုရင္ အေဖဘုရင္ကို သတ္ျပီး ဘုရင္

လုပ္တာတို႕၊ သူမ်ားဘုရင္

သတ္ျပီးဘုရင္ လုပ္တာတို႕ ေျပာရရင္ ဇတ္တူသားစားသည္ေပါ့… ရာဇ၀င္ေျပာရေၾကးဆို ကေနာင္မင္းသားလုပ္ၾကံမႈလိုေပါ့.. ( ျမင္ကြန္းျမင္း

ခုန္တိုင္ အေရးအခင္း

တြင္ ကေနာင္မင္းသား လုပ္ႀကံခံရၿပီး မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးမွာလည္း လက္မတင္ေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ကေနာင္မင္းသားႏွင့္အတူ

မလြန္မင္းသား ၊ စကုမင္းသား၊ ျပင္စည္မင္းသား သံုးပါးလည္း အသက္ဆံုးပါးရသည္ လို႕ ဆိုသဗ်…)မင္းတုန္းမင္း က လြတ္ခဲ့ေပမယ့္

မလြတ္ ရင္

ျမင္ကြန္းမင္းသားကဘုရင္ျဖစ္မေပါ့ေနာ္… အျခားေသာ ဥပမာေတြ လည္း ရွိသဗ်…ရာဇ၀င္အစံုေရးျပ ရရင္ေတာ့ စာရႈ သူလည္း မ်က္ေမွာင္က်ဳံ႕

ေလေရာ့မယ္…အဲ့

ေခတ္က လိုေျပာရရင္ေၾကာက္တတ္တဲ့ လူကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ ကိုယ့္လက္ရွိေနရာမွာပဲ ေနရမယ့္သေဘာဗ်…လုပ္ရဲကိုင္ရဲတတ္တဲ့ လူကေတာ့

ရွင္ ဘုရင္ေတာင္

ျဖစ္ႏိုင္တယ္ တဲ့ဗ်..အဲ…အဲ့လုိေတြးေတာ့လည္း အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းလွ တဲ့ စကားပံုျဖစ္ေလေရာဗ်….ျမန္မာ့သမိုင္း ျမန္မာ့ ရာဇ၀င္ထဲ

က စရိုက္ကို

ေဖာ္ၾကဴးထားသလိုဗ်…ေတြးရင္ေတာင္ မ်က္စိက်ိန္းသဗ်… ေစ့ေစ့ ေတြးေတာ့လည္း ေစ့ေစ့ျမင္သကုိး… အဲ..ကၽြန္ေတာ္လည္း အေကာင္းဘက္

က လွည့္ေတြး

ရမေပါ့ေနာ္…ႏုိ႕မို႕ ရင္ရာဇ၀င္လည္း ငါ ေသေအာင္ သူသတ္ ဘုရင္ ျဖစ္၊ သူေသ ေအာင္ ငါသတ္ ဘုရင္ ျဖစ္ ျဖစ္ေနေရာ့မယ္ေလ… ရဲရင့္ တဲ့

လူေတြ လည္း ဘုရင္

ျဖစ္သြားသည္ေပါ့ေနာ္… ဗႏၶဳ လ လို ဘုရင့္ေနာင္ လိုမေပါ့ေနာ္….အဲ့ဒီ လိုနဲ႕ ပဲ စိတ္ေျဖ ကာ ၾကိတ္ ေနရသည္ေပါ့….စာေရးဆရာၾကီးေတြ

ေျပာသလို ရသ စာေပဆို တာ

ဘယ္ေနရာဘယ္ ပံုစံ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြးတတ္ရင္ အသံုး၀င္ သည္ဆုိမေပါ့… စာလည္း ရွည္ သည္ ထင္ သဗ်….စာရႈသူလည္း ေစ့ေစ့ေတြး

ျပီးေစ့ေစ့ ထင္ေစခ်င္ ေလေတာ့ ေရခ်မ္းေတာ့ အရင္ေတြး အရင္ ေၾကာက္..အဲ..အားတက္မိတယ္ဗ်…

မည္သူ မည္၀ါ ကိုမွ တိုက္ခိုက္တာလည္းမဟုတ္…စာရႈသူတို႕လည္း စာေရးသူတို႕အတိုင္း ဘက္စံုျမင္တတ္ေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သျဖင့္

စာအရသာပ်က္ ေစခဲ့လွ်င္လည္း… ေရခ်မ္း သာ အျပစ္ဖို႕ၾကပါလို႕………………

About ေမာင္ေရခ်မ္း

ေမာင္ ေရခ်မ္း has written 28 post in this Website..

စဥ္းစားပါ ဆင္ျခင္ပါ ဆံုးျဖတ္ပါ (စ.ဆ.ဆ )