ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားလွ်င္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဆန္စပါး အထူးျပဳ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ကဥၥနကြ်န္းသာ ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဓႏျုဖဴၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳတနီ တိုက္နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အက်ိဳးတူ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးေငြႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဦးခ်စ္ခိုင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၏ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အဆင့္၊ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည့္ အဆင့္၊ Supply Chain တစ္ခုလံုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း၊ အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အဆင့္ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ေနရၿပီး ေရရွည္ သေဘာေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားလွ်င္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဆန္စပါး အထူးျပဳ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ကဥၥနကြ်န္းသာ ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဓႏျုဖဴၿမိဳ႕နယ္ က်ံဳတနီ တိုက္နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အက်ိဳးတူ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးေငြႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဦးခ်စ္ခိုင္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၏ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အဆင့္၊ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည့္ အဆင့္၊ Supply Chain တစ္ခုလံုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း၊ အေျခခံ အက်ဆံုး ျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အဆင့္ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ေနရၿပီး ေရရွည္ သေဘာေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ခိုင္က ဆိုသည္။ ကဥၥနကြ်န္းသာ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲ လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးမ်ား ေနခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပံ့ပိုးေငြ ရလာေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ပဲေဈး၊ စပါးေဈး အသင့္အတင့္ ေကာင္းသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပလာေၾကာင္း မိုးသျပဳရြာသား ဦးဒီဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းျပည္ကို ပဲ့ကိုင္မည့္သူ ေရြးခ်ယ္သည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားသည္ ေနာက္လိုက္ ခရီးသည္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဲ့ကိုင္မည့္ သူမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ အတိုင္း ပဲ့ကိုင္ ေခၚသြားႏိုင္ရန္ လိုေၾကာင္း အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ေတာင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။အသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ခိုင္က ဆိုသည္။ ကဥၥနကြ်န္းသာ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲ လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးမ်ား ေနခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပံ့ပိုးေငြ ရလာေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ပဲေဈး၊ စပါးေဈး အသင့္အတင့္ ေကာင္းသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အဆင္ေျပလာေၾကာင္း မိုးသျပဳရြာသား ဦးဒီဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းျပည္ကို ပဲ့ကိုင္မည့္သူ ေရြးခ်ယ္သည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားသည္ ေနာက္လိုက္ ခရီးသည္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဲ့ကိုင္မည့္ သူမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ အတိုင္း ပဲ့ကိုင္ ေခၚသြားႏိုင္ရန္ လိုေၾကာင္း အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ေတာင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..