၁၉၉၇-၉၈ အယ္နီးညိဳ သဘာဝျဖစ္စဉ္

၁၉၉၇-၉၈ တြင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အယ္နီးညိဳ သဘာဝ ရာသီဥတုျဖစ္စဉ္၏ ဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၉၇ မွစ၍ ေတာင္အေမရိက ႏွင့္ အေမရိကအလယ္ပုိင္း၊ အာရွတုိက္တုိ႕တြင္ ထိခုိ္က္မႈ အေတာ္အတန္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၁ ႏိုင္ငံ၌ ေရၾကီိးမႈကုိ ခံစားေနရခ်ိန္၌ ၂၂ႏိုင္ငံတြင္ မိုးေခါင္၍  ၂ ႏိုင္ငံတြင္ ေတာမီးၾကီး ေလာင္ကၽြမ္းမႈကုိခံစားခဲ့ၾကရသည္။ အယ္နီးညိဳသည္ သီးႏွံျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ႏိုင္ငံ့စားနပ္ရိကၡာ၊ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝေပါက္ပင္ မ်ားအေပၚတြင္လည္းသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ အေရွ႕အာဖရိက တြင္ အယ္နီးညိဳေၾကာင့္ မိုးၾကီး၍ ေရလႊမ္းမုိးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခုိက္ရျပီး လူႏွင့္ တိရစာၦန္တုိ႕အတြက္ ေရာဂါဘယမ်ား ထူေျပာေစခဲ့သည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံ၊ ဆုိမာလီယာႏွင့္ အီသီယုိပီးယား ႏိုင္ငံတုိ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့ျပီး အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံမ်ားကုိပါ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုအေနျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေနခဲ့သည္။ ေေရလုပ္ငန္းတြင္လည္း ကမၻာ့ငါးရရွိမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး တစ္ကမၻာလံုးဖမ္းယူရရွိသည့္ငါးမ်ား၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိကုိ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ ေတာင္အေမရိက အေနာက္ပုိင္းေဒသကုိလည္း ျပင္းထန္စြာပ်က္ဆီးေစခဲ့သည္။ အယ္နီးညိဳ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားမွာလညး္ မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္မႈအေျခအေန ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္နီညိဳ ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေနပူခ်ိန္ပိုမ်ားကာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ အပူခ်ိန္ပိုမ်ား လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဧၿပီလက မိုးရြာသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ မိုးမရြာလို႕ ေနပူခ်ိန္ပိုမ်ားၿပီး အပူခ်ိန္ တိုးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ ဧၿပီလလယ္မွာ သႀကၤန္မိုး ရြာပါတယ္။ မရြာရင္ေတာင္ မိုးအံု႕ပါတယ္။ အယ္လ္နီညိဳ ၿပီးၿပီဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အယ္လ္နီညိဳ ျဖစ္စဥ္ၿပီးဖို႕ နည္းနည္း လိုပါေသးတယ္။ ကမၻာ့ မိုးေလဝသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဒီႏွစ္မွာ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုၿပီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႕ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္ဟု မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္က ေျပာသည္။
စံခ်ိန္ခ်ိဳး
ယခုႏွစ္တြင္ မံုရြာ၊ မေကြး၊ ျမင္းမူ၊ ေနျပည္ေတာ္ (ေရဆင္း) ေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္ ခ်ိဳးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဩဂုတ္လအထိ
အခု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ မြန္၊ တနသၤာရီမွာ မိုးစရြာေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ေရာက္ ႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရြာရမယ့္စံခ်ိန္ကို မမီႏိုင္တဲ့ အတြက္ အပူခ်ိန္ ဆက္လက္ခံစားရဖို႔ ရွိပါတယ္ဟု ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ၄၅ .၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္ စံခ်ိန္တင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ေလးဆယ္ ဝန္းက်င္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

About kyawgyi

kyaw linn htet has written 28 post in this Website..