ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ခဲ့ဖူးပါသည္။  ေရွ  ့ေလွ်ာက္လဲ က်ေနဦးမည္ ထင္ပါသည္။

မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္မွ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ ၿဖစ္ပါသည္။  ၿမန္မာႏိုင္ငံသား

တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ ႏိုင္ငံသား ဘ၀ႏွင့္ မရပ္တည္

ႏိုင္ပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လည္း Civil Soceity ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ။

မည္သည့္ႏိုင္ငံဆိုသည့္ အမည္ အပိုင္းအၿခား ေနာက္ကြယ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ အားလံုးသည္

“လူေတြ အားလံုးဟာ အတူတူပါပဲ။ လူသားခ်င္း ခ်စ္ခင္တတ္ဖို ့ စာနာတတ္ဖို ့ သနားတတ္ဖို ့

ကူညီရိုင္းပင္းဖို ့လုိအပ္ပါတယ္” ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ားအား လက္ခံခ်င္ပါေသာ္လည္း မိမိ၏

ေနထိုင္ရပ္တည္မႈ၊ မိမိ၏ ေနာက္ပိုင္းမ်ိဳးဆက္မ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအား အေလးေပးသင့္သည္

ဆိုလ်င္ လြန္က်ဴးေသာ အတၱဟု မဆိုႏိုင္ပါ။  ကမၻာေပၚရွိ လူသားၿဖစ္စဥ္ အရ မိမိကိုယ္ကို အရင္

ဦးစားေပးၿပီး ေနာက္တြင္ မိမိႏွင့္ ပတ္သတ္လာသည့္ မိသားစု၊ ထို ့ေနာက္ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္၊

ရပ္ကြက္ၿမိဳ ့နယ္……ေနာက္ဆံုး နယ္နမိတ္ အၿဖစ္ မိမိ ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္ အတြင္းရွိ

ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အတၱ အား ေ၀မွ်ေပးၿခင္းၿဖင့္ ရွင္သန္ၿခင္းသည္

လူၿဖစ္ရက်ိဳးနပ္ၿခင္း (သို ့) ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေစလိမ့္မည္။  ကၽြန္ေတာ္က်ေသာ မ်က္ရည္

သည္ လူအၿဖစ္ႏွင့္ ေမြးဖြားလာၿပီး လူမၿဖစ္ေစေသာ Soceity အတြင္းတြင္ ေပ်ာ္ေမြ ့ႏွစ္သိမ့္ေစ

ေသာ ယုတိၱမဲ့ အေၾကာက္တရား ေဘာင္ အကြပ္မ်ားအား ရုတ္ခ်ည္း ေဆြးေၿမ  ့ပ်က္စီးေစမည္

မဟုတ္ေသာ္လည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ  အခ်ိဳ ့အခ်ိဳ ့ေသာ မ်က္လံုးေပါင္းမ်ားစြာမွ မ်က္ရည္မ်ား ဆက္

လက္ စီးဆင္းေနဦးမည္ ၿဖစ္သည္။

 

အေၾကာက္တရား

ေၾကာက္စိတ္သည္  အလြန္ပင္ အားအင္ၾကီးမားသည္။  ေၾကာက္ၿခင္းသည္ အတၱကို အေၿခခံပါ

သည္။  ကၽြန္ေတာ္ ငတ္မွာေၾကာက္ပါသည္။ ငတ္မွာေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ မၿဖစ္မေန အလုပ္ လုပ္

ရပါမည္။  အလုပ္ လုပ္ေသာ အခါ အစဥ္မေၿပမႈေတြ ၾကံဳရပါသည္။  အစဥ္ မေၿပမႈသည္ ေအာက္

ပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး ၀ိ၀ါဒ ကြဲၿပားေစခဲ့သည္။

ၿပသာနာ ။  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ၿခင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အတိုက္အခံ ပူးတြဲ ၾကံဳရသည္။

အေၿဖ  ၁။  လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ  ကၽြန္ေတာ္ ယခုထက္ပိုၿပီးၾကိဳးစားဖို ့လိုေနေၾကာင္း ပတ္၀န္း

               က်င္ က သတိေပးေနသည္။

အေၿဖ  ၂။  လူေတြကိုက ေကာင္းကို မေကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သူတို ့ဘာေၿပာေၿပာ

               ဘာလုပ္လုပ္ ေမတၱာပို ့ပါသည္။   

=====================================================

ၿပသာနာ။    အထက္လူၾကီးထံမွ ေန ့စဥ္ ၾကိမ္းေမာင္းၿခင္းကို ခံေနရသည္။

အေၿဖ  ၁။   ဒီလူၾကီးသည္လဲ ေကာင္းတဲ့လူေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို ့ေသာ္ သူ အသားလြတ္ၾကိမ္း

                ေမာင္းႏုိင္ၿခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္လည္း အမွား တစ္ခုခုေတာ့ ရွိေနႏိုင္သၿဖင့္

                ကၽြန္ေတာ္ ဘာေတြ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသလဲဆိုတာကို အေၿဖ ရွာရမည္။

အေၿဖ  ၂။   ဒီလူၾကီးသည္ သူ ့ ေဆြမ်ိဳး ၀န္ထမ္းေတြကိုေတာ့ မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို

                သာ အၿပစ္မရွိ အၿပစ္ရွာ လိုက္မဲၿပီး  ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းေနသည္။  တေကြ ့ေကြ ့ေတာ့

                ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္းသိရေပမည္။

======================================================

ၿပသာနာ။    အလုပ္မွ ရပ္စဲၿခင္း ခံလိုက္ရသည္။

အေၿဖ  ၁။   ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ မဟုတ္ပါ။  ဘယ္ အလုပ္မဆို မင္းမရွိရင္ မၿဖစ္ဘူး

               ဆိုတဲ့ ေနရာ မရွိေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္မႈ ရွိရမည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္

               မႈသည္ ကၽြန္ေတာ္သာ ၿဖစ္သင့္သည္။  ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္

               ဒီလို မၿဖစ္ရေအာင္ ခ်ိဳ  ့ယြင္းခ်က္တို ့အား ၿပဳၿပင္ရမည္။

အေၿဖ  ၂။  ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္ကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ခဲ့ပါရဲ  ့သားနဲ ့ဒီလူၾကီးက လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

               အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။   ကၽြန္ေတာ္ ဂရုမစိုက္ပါ။ ဘယ္ေနရာသြားသြား ကၽြန္ေတာ့္

              အတြက္ အလုပ္ မရွားပါ။   ေလာေလာဆယ္ ကံနိမ့္ ေနပါသည္။

ကံနိမ့္……………………………………….

 

ကၽြန္ေတာ္တို ့ကံနိမ့္ေနပါသလား ?????????

 

 

About nigimi77

has written 108 post in this Website..