ထိုစဥ္ကျဖစ္ပါသည္… ဆန္ပြဲရံုစာေရးအျဖစ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးစအခ်ိန္။

အိမ္တြင္ အားအားယားယားေနေနရသည္မွာ ယခင္က တစ္ရက္ ၁၄နာရီ၊ ၁၅ နာရီခန္႕အလုပ္လုပ္ခဲ့သူအတြက္ မည္မွ်ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္မိသည္ကို လက္ေတြ႕ခံစားဖူးသူမ်ားမွ သိေပလိမ့္မည္။ အသက္အရြယ္အားျဖင့္လည္း ၂၀ ခန္႕သာရွိေသးေသာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မူ လုပ္စရာအလုပ္ကား မ်ားျပားလွေပ၏။ သို႕ေသာ္ ခန္႕အပ္မည့္အလုပ္မရွိသည္က အေတာ္ခက္ေပသည္။ ေနာက္ထပ္လဲ ယခင္အလုပ္ကဲ့သို႔ ပင္ပန္း၊ ဆင္းရဲ၊ အႏွိမ္ခံဘ၀ကို ျပန္မေရာက္လိုေတာ့သျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ၊ ဟန္ႏွင့္ ပန္ႏွင့္ လုပ္စားႏိုင္မည့္အလုပ္ကို အေျပးအလႊားစဥ္းစားၾကည့္ရာ ယခင္ဘီယာစက္ရံုေဘးတြင္ အစိုးရစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ Foundation ေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႕မိရာမွတစ္ဆင့္ စံုစမ္းရာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေသြးသားအားျဖင့္ ဦးေလးအရင္းေခါက္ေခါက္ေတာ္စပ္သူ၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးပိုင္းမွ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ၀မ္းသာအဲလဲ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရာမွ အစစ္အေဆး၊ အေမးအျမန္းမရွိ အလုပ္ရံုစိတ္မွဴးရာထူးကို တန္းၿပီး ခန္႕အပ္ျခင္းခံခဲ့ရေတာ့သည္။ ထိုမွစၿပီး ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း အစိုးရ၀န္ထမ္းလံုးလံုးျဖစ္ရေတာ့သည္။

စက္ရံုမွာ ယခင္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္စက္ရံုျဖစ္သည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ ယခင္စက္ရံုအား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုတည္ေနရာတြင္ အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိကာစက စီမံကိန္းကာလသာျဖစ္သျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ လိုင္းခန္းမ်ားမၿပီးေသး၊ ၀င္းနံရံမ်ား၊ စက္ရံုအေဆာက္အဦးမ်ားပင္မၿပီးေသးဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသာ ၿပီးစီးကာစျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွဴးမွာလည္း ရံုးခ်ဳပ္သို႕ ေန႕စဥ္သြားကာ ေနာက္တြင္ေတာ့မူ ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ႏွင့္သာျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ကား စက္ရံုမွဴးလိုအပ္သမွ် စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပန္တမ္းမ်ားကို ျပဳစု ေကာက္ခံေပးရသူျဖစ္သလို တကက စာေရး တာ၀န္ပါ ပူးတြဲယူထားရသည္။ လက္ႏွိပ္စက္အား ရံုးအုပ္ႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မွ အပ မည္သူမွ် မရိုက္တတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်ာ္းသားဆိုၿပီး ေျပးၾကည့္ကာမွ ပင္စင္သြားကာနီး ရံုးအုပ္ႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သာရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္သာ စာရင္းျပဳစု၊ စာၾကမ္းေရးသား၊ ကိုယ္တိုင္စာေခ်ာရိုက္၊ ကိုယ္တိုင္ျပန္တမ္းတင္၊ ၀င္စာ/ထြက္စာကိုင္ႏွင့္ ဗ်ာျမားလ်က္ရွိသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ စက္ရံုရွိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို စက္ရံုမွဴးကိုယ္စား ေျဖရွင္းေနရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ ၀န္ထမ္းျဖစ္ခဲ့သည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကို အေတာ္ေလး တီးမိေခါက္မိ ရွိခဲ့ေတာ့သည္။

ထိုစဥ္က စက္ရံုမွာ စတင္မလည္ပါတ္ႏိုင္ေသးပါ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ ခန္႕အပ္ျခင္း၊ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေနဆဲကာလျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ စက္ရံုသို႔လာခ်င္သည့္အခ်ိန္လာၿပီး ျပန္ခ်င္သည့္အခ်ိန္ ျပန္ၾကေလသည္။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကသူမ်ားမွာ ေအာက္ေျခရာထူးမ်ားအတြက္ အနီးပါတ္၀န္းက်င္ရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားသာရွိၿပီး အတတ္ပညာရွင္ပိုင္းအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ေခၚယူရာ မည္သူမွ် စိတ္ပါ၀င္စားျခင္းမရွိေပ။ ေနာက္ဆံုးတြင္မေတာ့ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္ဂ်င္နီယာအေရအတြက္ အျပည့္အ၀ရရွိေတာ့သည္။ ဟိုလူႀကီးႏွင့္သိသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီလူႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိး ဆယ္၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးအရွည္ႀကီး ပိုင္ဆိုင္ထားသူ၏ စာႏွင့္လက္မွတ္ကိုၾကည့္ၿပီးလည္းေကာင္း ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲ အင္တာဗ်ဳးမ်ားကို ေမးရသည္။ နာမည္၊ အသက္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းကို မွန္ကန္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကသျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရေလေတာ့သည္။

စက္ရံုတည္ေနရာမွာ ရန္ကုန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လာေရာက္ၾကသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွာ နယ္အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီး၊ ေက်ာင္းဆင္းကာစ ၉၅ ရာခုိင္ႏွဴန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၅% ခန္႔ကို အားရဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့သည္။ ျမင္းၿခံ၊ မႏၱေလး၊ ကန္႕ဘလူ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ပဲခူးတိုင္း က၀၊ လက္ပံတန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၿမိတ္၊ သံတြဲ၊ ပုသိမ္ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ ၆ ခန္းတြဲလိုင္းခန္းမ်ားကို အလ်ဥ္အျမန္ၿပီးစီးရန္ ေဆာက္ရေတာ့သည္။ GE ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း အေတာ္ေလး ႀကိဳးစားၾကရွာပါ၏။ ၆လခန္႕ေဆာက္ရမည့္ လိုင္းခန္းတြဲကို ၂ လခန္႔ျဖင့္ အၿပီးတည္ေဆာက္ေပးၾက၏။ ေကာင္း၏၊ ဆိုး၏မွာ ေနာင္တြင္မွသာ သိရေပမည္။ တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ထို၀န္ထမ္းမ်ားမွာ နားမခံသာေအာင္ ပူညံ၊ ပူညံေျပာလြန္းလွသျဖင့္ စက္ရံုမွဴးမွ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ေပးရေတာ့သည္။ ထိုအခါတြင္ အိမ္ေထာင္သည္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း လိုင္းခန္းေတာင္းၾကရာ မေပးႏိုင္သျဖင့္ ေပၚတင္တစ္မ်ဳိး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳးိအတင္းတုပ္ျခင္းခံရသလို လိုင္းခန္းေနရာစီစဥ္ေပးရေသာ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း ထို၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေပးစားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မရရွိခဲ့ေသာ လာဘ္လာဘမ်ားကို ရရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုျခင္းကို အေတာ္ေလးပင္ခံခဲ့ရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာသာ စိတ္ညစ္ေနရသေလာက္ ထိုအမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူကား ေပ်ာ္တစ္ၿပံဳးၿပံဳးျဖင့္ ေခတၱစတည္းခ်ရာ ေနရပ္အသီးသီးမွ အထုပ္ႀကီးငယ္ကိုဆြဲၿပီး သူ႕ထက္ငါအလုအယက္ အစြန္ဆံုးအခန္းမ်ားကို ရျခင္းအလို႔ငွာ အေျပးအလႊားလာေရာက္ၾကသည္မွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအလား ထင္ရ၏။

သို႕ေသာ္ ထိုအေပ်ာ္မ်ားမွာ ၾကာၾကာမခံလိုက္ပါ။ စက္ရံု၏အနီးတြင္ လာေရာက္တည္ေဆာက္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ဖြင့္ပြဲေၾကာင့္ ထိုအမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားမွာ အထုပ္ကိုယ္စီဆြဲကာ နားခိုရန္ေနရာမ်ားကို ရွာရျပန္ေတာ့သည္။ ေတာ္ေတာ္ေလး၀င္ရသျဖင့္ “ေတာ္၀င္လမ္း” ဟု အမည္သညာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာလမ္းရွိသည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ထိုစဥ္က ဘုန္းတန္ခိုး အေတာ္ႀကီးမားခဲ့ေသာ လူႀကီး၏ ေျပာစကားေၾကာင့္ ႏွစ္လႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ ထိုလိုင္းခန္းတြဲမ်ားအား တစ္ပါတ္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳခဲ့ရေတာ့သည္။ စက္ရံုပိုင္ ေျမနယ္နိမိတ္ကိုလည္း ေက်ာင္းသို႕ ေပးလိုက္ရသည္။

(ဆက္ပါဦးမည္)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..