ေရွးေခတ္ကပညာရွိေတြအေၾကာင္းကိုစာေစာင္တခုမွာဖတ္မိတာကိုၿပန္တင္ၿပခ်င္ပါတယ္၊တစ္ခါက

ေက်းရြာတစ္ရြာရွိဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္သိတင္းသံုးေနထိုင္ေသာကိုရင္ေလးမ်ားသည္

ေက်ာင္းတြင္ထင္းလုပ္ရန္အတြက္ခုတ္ၿဖတ္ထားေသာသစ္တံုးမ်ားေပၚတြင္ထိုင္ေနၾကရာမွတစ္ပါးေသာ

ကိုရင္ကသစ္တံုးတစ္တံုးေပၚတြင္သံုးတစ္ဟုေရးထားသည္ကိုဘာအဓိပါယ္လည္းဟုက်န္ကိုယ္ရင္

မ်ားကိုေမးရာ၊တခ်ိဳ့ကဆရာေတာ္ကသစ္တံုးအမွတ္ၿပဳထားေၾကာင္းတခ်ိဳ့ကလည္းနိဗာန္သံုးပုတစ္

ပံုရွိသည့္အၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၿဖေပးၾကသည္၊သို့ေသာ္၄င္းကိုယ္ရင္ကသင္တို့အားလံုးမွားတယ္

အမွန္ေတာ့(၃/၁)ဆိုတာ…သစ္တံုးကိုေၿပာတာ..ဆုိၿပီး..က်န္ကိုယ္ရင္ေတြလည္းၿငိမ္သြားၾကရတယ္

ေပါ့…ေနာင္တြင္၄င္းကိုယ္ရင္ေလးသည္နံမည္ေက်ာ္ၾကားေသာဆရာေတာ္တစ္ပါးၿဖစ္လာသည္ဟု

ဆိုပါသည္…

 

 

 

About goldenhawk

Golden Hawk has written 3 post in this Website..

I am retire one ,now i have alot of time to study anythings,eg.social,religion and politic.