ျမန္မာျပည္ဟာ ဧရာဝတီကို အမွီျပဳ ၊

ျမန္မာျပည္ဟာ ဧရာဝတီကို အားကိုး ၊

ျမန္မာျပည္မွာ ဧရာဝတီဟာ အသက္ ၊

ဧရာဝတီမွာ ခင္ၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ လြမ္းၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ ညားၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ ေပ်ာ္ၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ ရႊင္ၾက ၊

ဧရာဝတီဟာ ျပည္ျမန္မာရဲ့ အသက္ ၊ ဝိဥာဥ္ ၊ အသဲ ၊ ႏွလုံုးသား။  ။

အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရရဲ့

အေငြ႔အသက္ေတြ မကုန္တတ္ေသးလို႔

အေမဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

အာဏာရွင္ လက္သစ္အျဖစ္

သမိုင္းမွာ မွားယြင္းစြာ ရွင္သန္ခ်င္လို႔

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ငါ့လက္ထက္မွာ ငါ့အာဏာကို

ငါသာပိုင္တယ္ ငါဆိုင္တယ္ဆိုၿပီး

အတၱဘီလူးရဲ့ အစြယ္ျပဴးေသာ ေဒါသထြက္သံေတြနဲ႔

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ေရွ႕ကဆင္းသြားရွာတဲ့ စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ့

အခ်ဳပ္အခ်ယ္က မလြတ္ေသးလို႔

ရုပ္ေသးဘဝႏွင့္ ၾကိဳးဆြဲရာ ကေနရတဲ့ အျဖစ္ေၾကာင့္

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

စစ္အာဏာရွင္တို႔ အေဖေခၚခဲ့တဲ့

တရုတ္(ကြန္ျမဴနစ္)ရဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

အရွိန္မကုန္ေသးလို႔ မႏႈန္႔ေႏွးပဲ လက္ရဲ ဇက္ရဲနဲ႔

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ရက္စက္မႈ အရည္အခ်င္းေတြကို

အသင္တို႔ရဲ့အထံမွ ခဝါမခ်ရေသးလို႔

တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူကို မငဲ့ပဲ

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

အသင္တို႔ကို အသင္တို႔

ျပည္သူကေပးတဲ့ မဲဆႏၵႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံတဲ့

အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီး

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝအိုးအိမ္ကို ခ်ဳးိနွိမ္ျပီး

က်ဳးိနိမ္က်သြားမွ အုပ္စိုးလို႔နုိင္မွာ ထင္ျပီး

ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ပစ္ပယ္လွ်က္

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ခ်ဴခ်ာမႈေတြ ျပည္လွ်မ္းေနတဲ့

ျပည္သူေတြကို မၾကည့္ရက္လို႔

မြဲျပာက်ေစျခင္းငွာ

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သတ္…ေန…ျခင္း…ေလာ ။

သတ္….ေန….ျခင္း….ေလာ ။

“အေမဧရာဝတီ”

ရွည္စြာအသက္ ၊ တည္ရွိလွ်က္ႏွင့္

ျပည္သူေတြဟာ ၊ ဧရာအေမ

မပ်က္စီးဆင္း ၊ သြားေနျခင္းကို

ျမတ္ျခင္းနိုးျခင္း ျဖစ္မိ၏ ။ ။

ဧရာအေမ…..

အရွည္အခန္႔ ၊ ခရီးဆန္႔လွ်က္

သန္႔ျပန္႔တည္ၾကည္ ၊ ျမန္မာျပည္ကို

ရီရီၿပံဳးၿပံဳး ၊ ရႊင္ႏွလံုးႏွင့္

စားသံုးဖို႔ရန္ ၊ ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္

ေနရန္ထိုင္ရန္ ၊ လွဴဒါန္းရန္ႏွင့္

မာရန္သာရန္ ၊ လန္းျဖာရန္ႏွင့္

ေပ်ာ္ရန္ရႊင္ရန္ ၊ သက္ရွည္ရန္ႏွင့္

ခ်စ္ရန္ခင္ရန္ ၊ ၾကင္နာရန္ႏွင့္

ရန္ေပါင္းမ်ားစြာ ၊ သင္ စြမ္း ျပီးျပ

သင္လုပ္ျပ၏ ။  ။

သင့္ဘဝကို ၊ သင္ကမၾကည့္

သင္မျငိပဲ ၊ ရႊင္ၿမဲေပ်ာ္ၿမဲ

ဝမ္းသာၿမဲႏွင့္ ၊ လူထဲရွင္ထဲ

သင့္ အသဲကို ၊ အၿမဲေဝငွ

သင္ေပးရ၏ ၊ သင္က တို႔ရဲ့ သူရဲေကာင္း (ထာဝရအေမ) ။  ။

ဧရာအေမ…..

လႈိင္းေတြကထန္ ၊ ေလကသန္ႏွင့္

ကမ္းယံေက်ာ္လ်က္ ၊ ေရလႊမ္းတက္လည္း

မပ်က္စိတ္ဓာတ္ ၊ သင့္လုပ္ရပ္ကို

တို႔ရပ္တို႔သား ၊ တို႔မ်ဳိးမ်ားက

စိတ္ထားေဖါက္ျပန္ ၊ သင့္ကိုရန္ျပဳ

အံမတုပဲ ၊ ေပ်ာ္ၿမဲရႊင္ၿမဲ

ဝမ္းသာၿမဲပဲ ။  ။

ဘာလဲ ဘာေၾကာင့္ ၊ အေမးေထာင့္ေသာ္

တို႔ေနာ္ေနရာ ၊ ကုန္းေျမမွာျဖင့္

အသင့္ေမတၱာ ၊ နုန္းေျမလႊာတို႔

ေသခ်ာရစ္တက္ ၊ က်န္ခဲ့ခ်က္ေၾကာင့္

ထိုအထက္ေပၚမွာ ၊ တို႔ဝမ္းစာအတြက္

ေျပာင္း ဝါ ႏွမ္း ပဲ ၊ စိုက္ပ်ဳးိၿမဲမို႔

အၿမဲဦးတင္ ၊ ေန႔စဥ္ဦးခ်

ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္ ၊ သင္ကတို႔ရဲ့ လူစြမ္းေကာင္း(ထာဝရအေမ) ။  ။

အသင့္ေမတၱာ ၊ ေစတနာသည္ ၊ ကမၻာေပၚမွာ ၊ ပံုပမာမဲ့ ၊ ႏႈိင္းရာမဲ့မို႔ ၊

မတဲ့မေတာ္ ၊ လြဲကာေခ်ာ္လွ်က္ ၊ တင္ျပခ်က္တို႔ ၊ မပ်က္တို႔မွာ ၊

ရွိေနပါေသာ္ ၊ သင္ဟာ

အေမကို သတ္ေနၿပီလား(သို႔) သို႔တည္းမဟုတ္

ျမန္မာျပည္ဟာ ဧရာဝတီကို အမွီျပဳ ၊

ျမန္မာျပည္ဟာ ဧရာဝတီကို အားကိုး ၊

ျမန္မာျပည္မွာ ဧရာဝတီဟာ အသက္ ၊

ဧရာဝတီမွာ ခင္ၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ လြမ္းၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ ညားၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ ေပ်ာ္ၾက ၊

ဧရာဝတီမွာ ရႊင္ၾက ၊

ဧရာဝတီဟာ ျပည္ျမန္မာရဲ့ အသက္ ၊ ဝိဥာဥ္ ၊ အသဲ ၊ ႏွလုံုးသား။  ။

အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရရဲ့

အေငြ႔အသက္ေတြ မကုန္တတ္ေသးလို႔

အေမဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

အာဏာရွင္ လက္သစ္အျဖစ္

သမိုင္းမွာ မွားယြင္းစြာ ရွင္သန္ခ်င္လို႔

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ငါ့လက္ထက္မွာ ငါ့အာဏာကို

ငါသာပိုင္တယ္ ငါဆိုင္တယ္ဆိုၿပီး

အတၱဘီလူးရဲ့ အစြယ္ျပဴးေသာ ေဒါသထြက္သံေတြနဲ႔

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ေရွ႕ကဆင္းသြားရွာတဲ့ စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ့

အခ်ဳပ္အခ်ယ္က မလြတ္ေသးလို႔

ရုပ္ေသးဘဝႏွင့္ ၾကိဳးဆြဲရာ ကေနရတဲ့ အျဖစ္ေၾကာင့္

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

စစ္အာဏာရွင္တို႔ အေဖေခၚခဲ့တဲ့

တရုတ္(ကြန္ျမဴနစ္)ရဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ

အရွိန္မကုန္ေသးလို႔ မႏႈန္႔ေႏွးပဲ လက္ရဲ ဇက္ရဲနဲ႔

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ရက္စက္မႈ အရည္အခ်င္းေတြကို

အသင္တို႔ရဲ့အထံမွ ခဝါမခ်ရေသးလို႔

တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူကို မငဲ့ပဲ

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

အသင္တို႔ကို အသင္တို႔

ျပည္သူကေပးတဲ့ မဲဆႏၵႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံတဲ့

အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီး

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ျပည္သူေတြရဲ့ ဘဝအိုးအိမ္ကို ခ်ဳးိနွိမ္ျပီး

က်ဳးိနိမ္က်သြားမွ အုပ္စိုးလို႔နုိင္မွာ ထင္ျပီး

ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ပစ္ပယ္လွ်က္

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သို႔တည္းမဟုတ္…..

ခ်ဴခ်ာမႈေတြ ျပည္လွ်မ္းေနတဲ့

ျပည္သူေတြကို မၾကည့္ရက္လို႔

မြဲျပာက်ေစျခင္းငွာ

အေမ ဧရာဝတီကို သတ္ေနျခင္းေလာ ။

သတ္…ေန…ျခင္း…ေလာ ။

သတ္….ေန….ျခင္း….ေလာ ။

“အေမဧရာဝတီ”

ရွည္စြာအသက္ ၊ တည္ရွိလွ်က္ႏွင့္

ျပည္သူေတြဟာ ၊ ဧရာအေမ

မပ်က္စီးဆင္း ၊ သြားေနျခင္းကို

ျမတ္ျခင္းနိုးျခင္း ျဖစ္မိ၏ ။ ။

ဧရာအေမ…..

အရွည္အခန္႔ ၊ ခရီးဆန္႔လွ်က္

သန္႔ျပန္႔တည္ၾကည္ ၊ ျမန္မာျပည္ကို

ရီရီၿပံဳးၿပံဳး ၊ ရႊင္ႏွလံုးႏွင့္

စားသံုးဖို႔ရန္ ၊ ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္

ေနရန္ထိုင္ရန္ ၊ လွဴဒါန္းရန္ႏွင့္

မာရန္သာရန္ ၊ လန္းျဖာရန္ႏွင့္

ေပ်ာ္ရန္ရႊင္ရန္ ၊ သက္ရွည္ရန္ႏွင့္

ခ်စ္ရန္ခင္ရန္ ၊ ၾကင္နာရန္ႏွင့္

ရန္ေပါင္းမ်ားစြာ ၊ သင္ စြမ္း ျပီးျပ

သင္လုပ္ျပ၏ ။  ။

သင့္ဘဝကို ၊ သင္ကမၾကည့္

သင္မျငိပဲ ၊ ရႊင္ၿမဲေပ်ာ္ၿမဲ

ဝမ္းသာၿမဲႏွင့္ ၊ လူထဲရွင္ထဲ

သင့္ အသဲကို ၊ အၿမဲေဝငွ

သင္ေပးရ၏ ၊ သင္က တို႔ရဲ့ သူရဲေကာင္း (ထာဝရအေမ) ။  ။

ဧရာအေမ…..

လႈိင္းေတြကထန္ ၊ ေလကသန္ႏွင့္

ကမ္းယံေက်ာ္လ်က္ ၊ ေရလႊမ္းတက္လည္း

မပ်က္စိတ္ဓာတ္ ၊ သင့္လုပ္ရပ္ကို

တို႔ရပ္တို႔သား ၊ တို႔မ်ဳိးမ်ားက

စိတ္ထားေဖါက္ျပန္ ၊ သင့္ကိုရန္ျပဳ

အံမတုပဲ ၊ ေပ်ာ္ၿမဲရႊင္ၿမဲ

ဝမ္းသာၿမဲပဲ ။  ။

ဘာလဲ ဘာေၾကာင့္ ၊ အေမးေထာင့္ေသာ္

တို႔ေနာ္ေနရာ ၊ ကုန္းေျမမွာျဖင့္

အသင့္ေမတၱာ ၊ နုန္းေျမလႊာတို႔

ေသခ်ာရစ္တက္ ၊ က်န္ခဲ့ခ်က္ေၾကာင့္

ထိုအထက္ေပၚမွာ ၊ တို႔ဝမ္းစာအတြက္

ေျပာင္း ဝါ ႏွမ္း ပဲ ၊ စိုက္ပ်ဳးိၿမဲမို႔

အၿမဲဦးတင္ ၊ ေန႔စဥ္ဦးခ်

ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္ ၊ သင္ကတို႔ရဲ့ လူစြမ္းေကာင္း(ထာဝရအေမ) ။  ။

အသင့္ေမတၱာ ၊ ေစတနာသည္ ၊ ကမၻာေပၚမွာ ၊ ပံုပမာမဲ့ ၊ ႏႈိင္းရာမဲ့မို႔ ၊

မတဲ့မေတာ္ ၊ လြဲကာေခ်ာ္လွ်က္ ၊ တင္ျပခ်က္တို႔ ၊ မပ်က္တို႔မွာ ၊

ရွိေနပါေသာ္ ၊ သင္ဟာ ခြင့္လႊတ္နိုင္ပါေစ ။ ။

အေမဧရာ ၊ ႏွစ္မ်ားစြာ ၊ ရွည္စြာ အသက္ျဖစ္ေစေသာ္ ။ ။ အႏၱရာယ္ကင္း ၊ ရန္စြယ္ရွင္း ၊ ဝမ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေသာ္ ။  ။ လူမိုက္အႏၱရာယ္ ၊ ျမန္ျမန္ကြယ္ ၊ သင့္ဝယ္မေရာက္ပါေစေသာ္ ။  ။

*******     *******     *******     *******     *******     ******

ခြင့္လႊတ္နိုင္ပါေစ ။ ။

အေမဧရာ ၊ ႏွစ္မ်ားစြာ ၊ ရွည္စြာ အသက္ျဖစ္ေစေသာ္ ။ ။ အႏၱရာယ္ကင္း ၊ ရန္စြယ္ရွင္း ၊ ဝမ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေသာ္ ။  ။ လူမိုက္အႏၱရာယ္ ၊ ျမန္ျမန္ကြယ္ ၊ သင့္ဝယ္မေရာက္ပါေစေသာ္ ။  ။

*******     *******     *******     *******     *******     ******

About flytiger

has written 1 post in this Website..