ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုးတို႔၏ ၁၅% မွာ အစာေရစာ ရွားပါးမႈနွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ ၂၀% ေသာ လူသားတို႔မွာ အာဟာရ လြန္ကဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားေနၾကရသည္။

ယမန္နွစ္က လူသား သန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္မွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အဝလြန္ေသာ အေျခအေနတြင္ ၉၂၅ သန္းေသာ လူသားမ်ားမွာ အစာေရစာ ဝလင္ေအာင္ မစားရေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕၏ ကမၻာတစ္လႊား ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ကမၻာႀကီး အေနျဖင့္ လူသား အားလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာကို ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေသာ္လည္း လူသားမ်ားမွာ ငတ္မြတ္မႈနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿမဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကေလးသူငယ္ သံုးသန္းခန႔္မွာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ ငါးနွစ္မျပည့္မီ ေသဆံုးေနရသကဲ့သို႔ လူေပါင္း နွစ္သန္းခဲြခန္႔မွာလည္း အဝလြန္ျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးေနၾကရသည္။ကမၻာေပၚတြင္ အာဟာရ လံုေလာက္စြာ မစားသံုးရသည့္ လူသားမ်ား၏ ၆၀% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဟာရ မလံုေလာက္သည့္ အမ်ုိးသမီးနွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ဦးေရမွာ အမ်ဳိးသား ဦးေရ၏ ႏွစ္ဆခန္႔အထိ ရွိၾကသည္။
ယခုလက္ရွိ အေနအထားအေပၚ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၿဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ ၌ အမ်ဳိးသား ဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔နွင့္ မ်ားစြာေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔မွာ အဝလြန္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရးပါသည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာ အခ်က္တစ္ခုမွာ လက္ရွိ ျပႆနာသည္ အမွန္တကယ္တြင္ အစားအစာ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ကမၻာႀကီးက လူသားအားလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာကို ထုတ္လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ယခု ျပႆနာသို႔ တြန္းပို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ျဖန္႔ခ်ိပံု စနစ္ မွားယြင္းျခင္း၊ ေလလြင့္ျပဳန္းတီးျခင္းနွင့္ ေစ်းနႈန္းျမင့္တက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အစားအစာမ်ားကို ဝယ္ယူစားသံုးရန္ မတတ္နိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အစားအစာနွင့္ ေျမယာမွာ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ေနရာ ေစ်းႏႈန္း ကစားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းနႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေစ်းတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရေၾကာင္း  ၾကက္ေျခနီ အဖဲြ႕မွ Mr. Chapagain က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: www.soschildrensvillages.org.uk

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။