သားသမီးအေပၚတြင္ ထားရွိေသာမိခင္ဧ။္ေမတၱာထုထည္ျကီးမားသည္ကို လူတိုင္းနားလည္သိရွိျပီးျဖစ္သည္။သားသမီးကိုဝမ္းနွင့္လြယ္ျပီး အသက္နွင့္ရင္း၍ေမြးခဲ့ရေသာေျကာင့္ မိခင္တို ့သည္သားသမီးကိုခ်စ္ရာတြင္ ဖခင္ထက္ပိုတတ္ျကသည္။မိခင္ကသားအေပၚေမတၱာထားသေလာက္ သားကမိခင္ေပၚမ တုံ့ျပန္တတ္ေပ။တနည္းဆိုလ်ွင္ မိခင္ကခ်စ္သေလာက္ သားက မိခင္ကိုျပန္မခ်စ္ေပ။ဤစကားပုံဧ။္ဆိုလိုရင္းမွာမိခင္ခ်စ္သလိုသားကမိခင္ကိုတူညီေသာတုံ ့ျပန္မႈျဖင့္ခ်စ္လ်ွင္ သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားအားလုံးေနာင္ဘဝတြင္ နတ္ျပည္ေရာက္ျပီး နတ္ျပည္က်ဥ္းသြားလိမ့္မည္ဟုဆိုလိုသည္။သမီးမ်ားသည္ မိခင္ေမတၱာကိုနားလည္ပီးတုံ ့ျပန္တတ္ဖို ့လိုပါသည္။ျမန္မာစကားပုံတြင္“စုန္ေရသာရွိသည္ ဆန္ေရမရွိဟုမိဘေမတၱာကိုေဖာ္ညြွန္းထားသည္။

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။