၁  ဧက ဟာ စကြဲယားေပနဲ႔ဆုိရင္  ၄၃၅၆၀  စကြဲယားေပ ရွိပါတယ္

 

လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္   အေတာင္  (အတုိင္းအတာ) မတူေပမဲ့   FPS   စနစ္နဲ႔ ေျပာင္းၿပီးအမ်ားလက္ခံသုံးစြဲေနၾကတာရွိပါတယ္။

၂   ေတာင္  တစ္ကုိက္ ပါ ။    တစ္ေတာင္ဟာ   ၁ ေပခြဲ  ဆုိရင္

၁ လံ ဟာ  ၄   ေတာင္ဆုိေတာ့   ၆  ေပရွိပါတယ္။

၃   မုိက္   ၁  ေတာင္  ဆုိေတာ့   ၁   မိုက္  က  ၆  လက္မပါ။

၁   ထြာ ဟာ  ၉  လက္မပါ။

ကုိယ့္လက္ဟာစံႏႈန္းကုိက္ မကို္က္ ေပတံေပၚမွာ  တုိင္းၾကည့္ၾကပါ။

 

ျမန္မာတစ္ခြက္(တစ္ကြက္ကုိတစ္ခြက္လုိ႔ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲၾကပါတယ္)ဟာ   ဘယ္ႏွဧကလဲဆုိတာတြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

အလ်ားအလံ ၄၀ ဆုိေတာ့   ၂၄၀ ေပ ေပါ့။ဒါဆုိရက္တစ္ခြက္မွာ    ၅၇၆၀၀   စတုရန္းေပရွိပါတယ္။

ဧက ဖြဲ႕ၾကည့္လုိက္ရင္    ၁.၃၂  ဧကရွိပါတယ္။

ဒီဆက္စပ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ဧကမွာ လက္လံဘယ္ေလာက္ပတ္လည္ရွိလဲတြက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္..

၄၃၅၆၀ ကုိ   square root  ရွာလုိက္ရင္  ၂၀၈.၇  ေပ ရပါတယ္။အဲဒါကုိ  ၆  နဲ႔စားရင္ ၃၄.၇၈  ေပရပါတယ္။

၁၀လံပတ္လယ္အကြကက္ေလးတစ္ကြက္မွာ  ၃၆၀၀ စတုရန္းေပရွိပါတယ္။အ ခြက္ၾကီးတစ္ခြက္မွာ   အကြက္ေသး ၁၆ ကြက္ဆုိေတာ့

ဒီဆက္စပ္စံႏႈန္းဟာ ကုိက္ပါတယ္။

၃၆ လံ ခြဲေလာက္ဆုိတာ ဟာမွားယြင္းေျပာတာပါ   ၃၄.၇၈   လံဟာအမွန္ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္က်င္းဟာ  ၁၀၀  ကုဗေပ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာတစ္က်င္းကုိတြက္ၾကည့္ရင္

၈  ေတာင္ပတ္လည္ဟာ   ၁၂ ေပ ပတ္လည္ပါ။

၁၂×၁၂×၁.၅=၂၁၆ ကုဗေပျဖစ္ပါတယ္၊အမ်ားၾကီးကြာေနပါတယ္။

၆  ေတာင္ပတ္လည္ ေစာက္   ၁    ေတာင္ဆုိရင္     ၁၂၁.၅   ကုဗေပ   ကေတာ့နီးစပ္ပါတယ္။

 

ကၽြန္ေတာ့ရဲ့စံႏႈန္း  ၂    ထဲက  comment   မွာပါတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ  ဒါေလးနဲ႔ျပင္ၿပီးမွတ္သားၾကပါခင္ဗ်ာ။

 

 

 

About ေၾကာင္ေလး

has written 70 post in this Website..

ေၾကာင္မဟုတ္ေသာငေၾကာင္