စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ စာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ႔ေသာ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း ” စစ္ကိုယ္ေတြ႕ ” အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အေတြးအေခၚ ေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ပါ ” ေရႊဥေဒါင္း ၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား ” ေဆာင္းပါးကိုဖတ္၍ ဤစာကိုေရးပါသည္။

အရက္ေသာက္တာ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကို ေယဘုလ် အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္။အရက္ေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ေနတဲ့လူေတြ၊ အရက္ေၾကာင့္ မိသားစုတစ္ခုလံုး ဒုကၡေတြ ေတာင္လိုပံုေနၾကတာေတြ ေတြ႕ခဲ႔ဘူးေပါင္းမ်ားပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အရက္ေသာက္တတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ မူးၿပီးအန္တဲ့အဆင့္အထိ အလြန္အကြ်ံ မေသာက္ဘူးတာပါပဲ။ အရက္မေသာက္ရလို႔ ေလေတြတစ္ေအ႔ေအ႔ တက္တဲ့ အဆင့္ကို မေရာက္ခဲ့ဘူးပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္အရက္ေသာက္ရတာ ႀကိဳက္ပါသည္။ အရက္ကိုလူမွန္းသူမွန္းမသိေအာင္ ေသာက္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုေနေသာသူမ်ားကိုေတြ႕လွ်င္ အရက္ကို သိကၡာခ်ေနတာပဲဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ အရက္မွာ အျပစ္လံုး၀မရွိပါ။ အဆင္အျခင္မဲ႔ ေသာက္သူမွာသာ အျပစ္ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ဆိုခ်င္ပါသည္။ တန္ေဆးလြန္ေဘးဟု ဆိုစကား ရွိပါသည္။ အလြန္အကၽြံလုပ္လွ်င္ ဘယ္အရာမွ မေကာင္းပါ။ စိတ္ညစ္လွ်င္ေသာက္သည္။ စိတ္ေပ်ာ္လွ်င္ေသာက္သည္။ အသည္းကြဲလွ်င္ေသာက္သည္။ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုျပ၍ အရက္ကို ေသာက္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ေသာက္ေသာက္ အရက္ေသာက္တတ္သူမ်ားတြင္ ေရခ်ိန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေသာက္သူတိုင္းတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အရက္၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံႏိုင္စြမ္းမတူညီၾကပါ။ အခ်ိဳ႕က ႏွစ္ပက္ေလာက္ေသာက္လွ်င္ မူးပါသည္။ အခ်ိဳ႕က တစ္ပိုင္းေလာက္ေသာက္လွ်င္မူးပါသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေရခ်ိန္မတူၾကပါ။ ေရခ်ိန္ေက်ာ္ၿပီးေသာက္လွ်င္ အရက္က လူကို ဒုကၡေပးပါေတာ႔သည္။ လူမွန္းသူမွန္းမသိျဖစ္ၾကရသည္မွာ မိမိ ခံႏိုင္စြမ္းထက္ပိုေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အရက္ေသာက္သူတိုင္းကို ယစ္ထုပ္ႀကီးမ်ားဟုထင္တတ္ပါသည္။ အရက္ေသာက္သူတိုင္း ယစ္ထုပ္ႀကီးမ်ား မဟုတ္ပါ။ အရက္ေသာက္သူတိုင္း လူဆိုးမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ထိုအေၾကာင္းကို ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း ေရးေသာ ”ေရႊဥေဒါင္း၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား” ေဆာင္းပါးတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ စာအခ်ိဳ႕ကို ကူးယူတင္ျပခြင့္ျပဳပါ။

 

‘ဗုဒၶ ၏ တရားေတာ္အရ သီလဟူ၍တစ္ဌာန၊ ဒုစရိုက္ဟူ၍ တစ္ဌာန ေဖၚျပထားေၾကာင္း၊ သီလမွာ ေကာင္းေသာ အေလ႔အထဟု အဓိပၸာယ္ရွိ၍ ဒုစရိုက္ဟူသည္မွာ မေကာင္းေသာအက်င့္ (၀ါ) အပါယ္သို႔က်ေစတတ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း၊ ဒုစရိုက္မွာ ၁၀ ပါးရွိ၍ သီလမွာ ၅ ပါး၊ ၈ ပါး၊ ၉ ပါး၊ ၁၀ ပါး ဟူ၍ရွိေၾကာင္း၊ ဒုစရိုက္မလံုလွ်င္ အပါယ္သို႔ က်ေစတတ္သည္။ သီလမလံုၿခံဳလွ်င္ အက်င့္ပ်က္သည္ဟု ယူဆရမည္မဟုတ္ပါေလာ”

”ဥပမာ ပန္းပန္ျခင္း၊ ညစာစားျခင္းတို႔သည္ သီလပ်က္ေသာ္လည္း အပါယ္သို႔ က်တတ္သည္ဟုမဆိုႏိုင္၊ ထိုနည္းတူ သုရာေမရိယက်ဴးလြန္မႈသည္ သီလပ်က္ေသာ္လည္း ဒုစရိုက္၁၀ ပါးတြင္ မပါေသာေၾကာင့္ အပါယ္သို႔ က်ေကာင္းေသာအျပဳအမူမဟုတ္”

”ဒုစရိုက္ ၁၀ ပါး တည္းဟူေသာ ကာယကံသံုးပါး၊ ၀စီကံေလးပါး၊ မေနာကံသံုးပါး တို႔တြင္ သုရာေမရိယ မပါေခ်”

“သုရာေမရိယ လြန္က်ဴးၿပီးေနာက္ အျခားေသာ အကုသိုလ္အမႈမ်ား ျပဳလြယ္တတ္သည္ ဆိုျခင္းကို လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းအကုသိုလ္အမႈမ်ား မျပဳရေသးမီကတည္းက အျပစ္ႀကီးေနၿပီဆိုျခင္းမွာ သဘာ၀မက်ေၾကာင္း၊ သုရာေမရိယေဖါက္ဖ်က္ေသာ္လည္း အကုသိုလ္မႈမျပဳပဲေနလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ သီလတျခား၊ ဒုစရိုက္တျခား ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ သီလထဲမွ သိကၡာပုဒ္ကို ဒုစရိုက္ကဲ့သို႔ (အဌကထာအရက) သြင္းေသာ္လည္း သဘာ၀မက်သျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူမိုက္ေတြ လိမၼာေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ေပးရသည္ဆိုေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္ျခင္းကိုလည္း ေထာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”

“ကၽြႏု္ပ္၏ စိတ္ထဲ၌ သုရာေမရိယသည္ ကိုယ္႔မယားႏွင့္ကိုယ္ ေနျခင္းကဲ့သို႔ ကာမဂုဏ္မႈတစ္ခုျဖစ္၍ တရားအားထုတ္ျခင္း၌ အေႏွာက္အယွက္ျပဳေသာ္လည္း ‘ငရဲႀကီး’ ေသာအလုပ္တစ္ခု မဟုတ္ဟူ၍ (ဘယ္သူဘာပဲေျပာေျပာ)ယူဆသူၿဖစ္သည္”

 ဆရာႀကီးသည္ အရက္ေသာက္သျဖင့္ ငရဲမက်ႏိုင္ဟု ယူဆေသာ္လည္း အရက္၏ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးျပသြားျပန္ပါသည္။

“သုရာေမရိယ၏ အျပစ္မ်ားမွာ ငရဲျဖင့္ေျခာက္ဖို႔မလို၊ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ပင္ ႀကီးက်ယ္လွပါၿပီ၊ ပိုက္ဆံကုန္ျခင္း (မ်ားခဲ႔လွ်င္) က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္း၊ ေဒါသႀကီးတတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းသေဘာတရားေလ်ာ႔ပါး ကုန္ခန္းတတ္ျခင္း၊ လူကဲရဲ႕ ခံရျခင္း၊ ေတာင့္ခိုင္ေသာစိတ္ဓါတ္ (Will power) ေလွ်ာဆင္းက်ဆံုးတတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေသအရက္ကို ေရွာင္ၾကည္ဖို႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီးလံုေလာက္ခဲ႔ပါၿပီ။””

 ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း ၏ ေဆာင္းပါးကိုဖတ္မိသူတိုင္း ေတြးစရာ၊ ေျပာစရာ၊ ေဆြးေႏြးစရာ၊ အျငင္းပြားစရာေလးမ်ားရွိၾကပါလိမ္႔မည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလိုက္စားသူမ်ား တြင္ ေျပာစရာမ်ားရွိလိမ္႔မည္ ဟု ထင္ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ အရက္သမားမ်ား ဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္ခဲ႔ျခင္း မဟုတ္၊ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ မေကာင္း၊ ေသာက္ခဲ႔လွ်င္လည္း မည္သူ႔ကိုမွ် ဒုကၡမေပးဘို႔ ညႊန္ျပဆံုးမခဲ႔သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။

 

black chaw

About black chaw

black chaw has written 332 post in this Website..