ကၽြန္ေတာ္ အမွန္ တကယ္ အသုံး၀င္ေသာ Microsoft ကုမၼဏီ မွ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးေနသည္႔ အခမဲ႔ 25 GB of free online storage for sharing Microsoft Office
docs and photos
ကို အမ်ား အသုံး ျပဳ ၾကည္႔ ေစလို ပါ သည္။ အထူးသျဖင္႔ Microsoft excel ကို online edit လုပ္၍သိမ္းထားႏိုင္ျခင္း၊ ဓါတ္ပုံ၊ ႏွင္႔ file အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုလုံျခဳံ စြာသိမ္းဆည္းႏိုင္သျဖင္႔ အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ အသုံးျပဳႏိုင္ ရန္ hotmail (သို႔မဟုတ္) livemail ရိွမွ သာ အသံုးျပဳ ပါသည္။ ထုိ mail account ကို မွတ္ပုံတင္ရာ တြင္ gmail ကဲ႔သို႔ လုံး၀ မခက္ခဲ ပါ။  http://login.live.com သို႔၀င္ျပီး အလြယ္တကူ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ account ျပီးသြားပါ က Hotmail ပါ တပါတည္း အသုံးျပဳ ႏိုင္ပါ သည္။ အသုံးျပဳနည္း ကိုပုံႏွင္႔တကြ အနည္းငယ္

ရွင္းျပထားပါသည္။skydrive အတြက္တိုက္ရိုက္၀င္ရန္ http://skydrive.com ကို address bar အတြင္း သို႔ရိုက္ျပီး enter ႏွိပ္ႏိုင္ပါသည္။ သိျပီးသူမ်ားအတြက္ စိတ္ေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ပါ က ေလးနက္စြာ ေတာင္းပန္ပါ ၏

About saitheinphay

sai thein has written 2 post in this Website..

nothing