က်ဳပ္တို႔တစ္ေတြ မင္းသားၾကီးၿဖစ္ခ်င္ပါသလား
ပတ္မၾကီးထိုးေဖါက္ပစ္မည္ ၿခိမ္းေၿခာက္တိုင္း မင္းသားၿဖစ္ မည္ေလာ
မင္းသားၿဖစ္ရန္ သင္႔တြင္မင္းသားၿဖစ္နိူင္ေလာက္သည္႔ အရည္အခ်င္း အခ်ိဳ႕ရွိမွ မင္းသားၿဖစ္နိုင္ပါသည္
မင္းသားၿဖစ္ရန္အတြက္ သင္႔တြင္ ရုပ္ရည္အတန္အသင္႔လည္းရွိ  အဆိုအငိုအေၿပာ ေလ႔လာထားမႈအားေကာင္း
ဇ၀နညာဏ္ လည္းရႊင္  မရွက္မေၾကာက္ရွိၿပီး  စကားၾကြယ္တတ္ရမည္ အမႈအရာေကာင္းရမည္  စာေပ ဗဟု သုတ
လည္းအတန္အသင္႔ရွိေပမွ  မင္းသားၿဖစ္မည္ အဓိက ကေတာ႔ အနဳပညာ ၀ါသနာဗီဇ ပိုး ရွိ ရမည္ ဘယ္ေလာက္ပင္
၀ါသနာရွိ ပါေစ အထက္ပါအခ်က္ေတြ အၿပင္ ေရွး အစဥ္ အဆက္ မင္းသားၾကီး၏နည္းနာကိုလည္းမွတ္သား နာယူနိုင္မွသာ
မင္းသားၿဖစ္နိုင္သည္ ။။။
ကၽြန္နဳပ္တိုလူတြင္လည္းဘယ္ေလာက္ပင္ ေအာင္ၿမင္ခ်င္သည္ၿဖစ္ေစ ေအာင္ၿမင္လိုစိတ္ ရွိမွသာေအာင္ၿမင္နိုင္ေပမည္
ေအာင္ၿမင္ခ်င္စိတ္အား ထပ္မံအားကူ တြန္းထိုးေပးနိဳင္သည္ ေအာင္ၿမင္ေအာင္လုပ္ မည္ဟူေသာ“ ပိုး” တစ္မ်ိဳးကိုေတာ႔
မိမိစိတ္အခံ တြင္ေမြးၿမဴ ထားနိုင္မွသာ ေအာင္ၿမင္ေၾကာင္း လမ္းေပၚသို႕ တက္ေရာက္နိုင္ၾကပါသည္။
မည္မွ်ပင္ သိန္းေထာင္ဆုၾကီး ေပါက္ရန္အတိတ္ကံရွိပါေစ ထီမထိုးလွ်င္မည္သို႔မွ်မေပါက္နိုင္  ထီေပါက္လိုလွ်င္ အရင္
ထီထိုးဖို႔လိုသည္ ထီမေပါက္တိုင္းကံကိုပံုခ်၍ မရေကာင္း “ ကံ” အတိုင္းရရန္ ဥာဏ္ၿဖင္႔ကူညီမွသာၿဖစ္နိုင္သည္ မိမိလုပ္သမွ်
ကံကိုခ်ည္းသာ ပံုခ်ရန္မၿဖစ္စေကာင္းသလို အၿခားသူကိုလည္း အတုခိုးရန္မၿဖစ္စေကာင္း …။။။
ငါမင္းသားမလုပ္ရလို႔ ပတ္မၾကီး ထိုးေဖာက္မည္ဆိုေသာ ၿခိမ္းေၿခာက္ စကားသည္ ေအာက္တန္းက်လွေပသည္ မိမိဥာဏ္ၿဖင္႔
သာ မင္းသားၾကီးၿဖစ္ရန္ က်ိဳစားရန္သင္႔ေပသည္…ပတ္မၾကီးထိုးေဖါက္ၿပီးမွ မင္းသားၿဖစ္လာလွ်င္ေရာ သင္လည္းပတ္မၾကီး
အသံ မပါေသာ တီးမႈတ္သည္႔ဆိုင္းသံၾကား၀ယ္ အဆင္ေၿပစြာ ရပ္တည္ ကၿပနိုင္မည္မဟုတ္  ။။။။
မုန္ေရာင္းသည္ ဆိုပါစို႔  ဥပမာ မုန္ဟင္းခါး ဆိုၾကပါဆိ႔ု…..
အိုးႏွစ္လံုးထဲသို႔ ဟင္းေရခ်က္သူ တစ္ဦးတည္းမွ  ေရဆတူ  အၿခားအဆာပလာဆတူ အခ်ိန္အဆအတူတူ တစ္ၿပိဳင္တည္းခ်က္ပါ
ရရွိလာေသာမုန္႕ဟင္းေရၿဖင္႔  တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ေနရာတည္းတြင္ လူႏွစ္ဦးအား ဆိုင္ခ်င္းကပ္ ေရာင္းခိုင္းသည္
ဆိုပါစို႔ ေရာင္ခ်ရပံု ရေငြၿခင္းႏွင္႔ စားသုံးသူ ၾကိဳက္ပံုၿခင္းတူမည္မဟုတ္နိဳင္ မည္မွ်ပင္ အခ်ိဳးအစားဆတူ ၿပဳလုပ္ထားပါေစ
ထိုေရာင္းခ်သူႏွစ္ဦး၏ ေရာင္ခ်ပံု ဥာဏ္ကသာလွ်င္  တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး သာလြန္ေအာင္ၿမင္ေအာင္ လုပ္နိဳင္စြမ္းေၾကာင္႔ ကြဲၿပား
သြားၿခင္းၿဖစ္သည္။ မိမိစားသကဲ႕သို႔ စားသံုသူ အၾကိဳက္ ေၿပၿပစ္လိုက္ေရာ၍ ဆက္ဆံေရာင္းခ်သူ၏ မုန္႔ဟင္းခါးက သာ၍စား
ေကာင္းေၾကာင္း ၾကားသိရမည္သာ ၿဖစ္သည္ ။ မည္မွ် အက်ိဳးေပးၿခင္းတူသည္ၿဖစ္ေစ ဥာဏ္ၿဖင္႔သာလွ်င္ ေအာင္ၿမင္နိုင္၏…။။
ေရွးယခင္ကၾကားဖူးေသာပံုၿပင္ တစ္ခုၿဖင္႔တင္ၿပရေသာ္ ….
ၿမိဳ႔တစ္မ်ိဳ႔တြင္ သူေဌးႏွစ္ဦးရွိေလသည္ ႏွစ္ဦးစလံုး ကံအက်ိဳးေပးေကာင္းၾကသည္ သိုေသာ္ ခ်မ္းသာပံုခ်င္းမတူ သူေဌးတစ္ဦးမွ
တစ္ဖက္သူေဌးအား အၿပိဳင္အဆိုင္စိတ္ၿဖင္႔  သူ႔ထက္ငါခ်မ္းသာေအာင္လိုက္လံက်ိဳးစားပါေသာ္လည္း လိုက္မမွီ တစ္ဖက္သူေဌး
မွာသာ အစဥ္ အၾကံဦး၍ သူ႔ထက္သာေအာင္ စြမ္းနိုင္ခဲသည္သာၿဖစ္ေနေလသည္ တစ္ေန႔ ဖက္ၿပိဳင္သူေဌးမွ  တစ္ေယာက္ေသာ
သူ၏ အၾကံေပးမႈၿဖင္႔ တစ္ဖက္သူေဌးထံ ပက္လက္ကုလားထိုင္တစ္လံုးလက္ေဆာင္ေပးေလသည္ ထိုသူေဌးလည္း လက္ေဆာင္
ရေသာ ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ထိုင္မိရာက အပ်င္းေရာဂါ ရေလေတာ႔သည္ ကုလားထိုင္မွာ ထိုင္မိရံုၿဖင္႔ အနီးအနားမွေဆးလိပ္မီးညွိ
ရန္ မီးခ်စ္ေသာ္မွ ထမယူခ်င္ ပူအိုက္၍ ခပ္စရာ ယပ္ေတာင္ေသာ္မွထမယူနိုင္ ကုလားထိုင္ မွာထိုင္၍ အနားယူၿခင္းအားစြဲလမ္း
ကာ အပ်င္းေရာဂါစြဲလွ်က္ မ်ားမၾကာမွီ ဆင္းရဲၿခငး္သို႔ ေရာက္ေလရာ လိုက္မမွီနိဳင္ေသာသူေဌးလဲ နိုင္ေလေတာ႔သည္..။။။
ဤ ဥပမာပံုၿပင္သည္ကား ဥာဏ္ၿဖင္႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၿခင္းမဟုတ္ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲၿခင္းသာၿဖစ္ေပသည္  ဤသည္က ကၽြန္ေတာ္၏
အယူအဆသာလွ်င္ၿဖစ္သည္ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ လူၿခင္းတူလွ်င္ အတတ္ပညာၿခင္းသာယွဥ္ရာသည္ အတတ္ပညာၿခင္းတူက
အသိပညာၿခင္းသာယွဥ္ရာသည္ အသိပညာၿခင္းတူက ကံၿခင္းယွဥ္ရာ၏ ကံၿခင္းတူေသာ္ ဥာဏ္ၿဖင္႔သာယွဥ္ရာ၏ စီပြားကိုစးီပြာၿဖင္႔သာယွဥ္ရာသည္ ….
ေကာက္က်စ္ေသာ ေနာက္ကြယ္အေကာက္ ၾကံမႈသည္ကား မင္းသားၾကီးမလုပ္ရ၍ ပတ္မၾကီး ထိုးေဖါက္သူႏွင္႔တူလွသည္ …။။
မိမိေရးေသာစာ ေၿပာေသာစကား လုပ္ေသာအလုပ္ ၿပဳေသာကံ ေဆာင္ေသာအက်င္႔တိုင္းသည္ လူအမ်ားအားခ်ၿပ ဂုဏ္ယူရန္
မဟုတ္စေကာင္း မိမိ ကိုယ္တိုင္က်င္႔ေသာတရားသည္သာ  မိမိကိုယ္၏  ကိုယ္က်င္႔တရားသာၿဖစ္၏  ကိုယ္မဟန္တိုင္း အၿခားသူကိုပ်က္ရန္မၾကံသင္႔လွေပ ကိုယ္မေကာင္းတိုင္း အၿခားသူမ်ားလဲမေကာင္းဟု မဆိုအပ္  အေၾကာင္းတရားၿဖင္႔ သာဓက
ၿပေသာ္ လူ႔အတြက္မစင္သည္စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း ပိုးေလာက္တို႔အတြက္ နတ္သုဓၵာ သာလွ်င္ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ေန
နိုင္ေပေသးသည္…ထိုေၾကာင္႔သာလွ်င္ မိမိေအာင္ၿမင္သည္ၿဖစ္ေစ က်ရံႈးသည္ၿဖစ္ေစ အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္း အမွား
အမွန္ကိုဆင္ၿခင္စဥ္းစားေသာ ဥာဏ္ၿဖင္႔သာထိမ္းကြပ္တည္ေဆာက္ ေထာက္ပံနိုင္ၾကရန္ ရည္သန္ေလးသည္ …။။။။
ေကာင္းမေကာင္းေ၀ဖန္သည္ကား ပုရိတ္သတ္အလုပ္တည္း အေကာင္းဆံုးတင္ဆက္နိဳင္သည္ကား မင္းသားၾကီး၏အလုပ္တည္း
မင္းသားၾကီးၿဖစ္ေသာ္လည္း ပတ္မၾကီး ထိုးေဖာက္ၿပီးမွ ၿဖစ္ေသာ မင္းသားၾကီးမ်ားမၿဖစ္ၾကေစရန္ စိတ္ေစတနာမွန္ၿဖင္႔….
တင္ၿပလိုက္ရပါသည္ …..ဗ်ာတို႔။။
ေကာ႕မက္ေလးတစ္ခုအေပၚ ဖတ္ရႈခံစားေရးဖြဲ႔ပါသည္။။။
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ဘီလူး။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com