လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ – ေက်ာ္က ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားဓမၼအေပၚ ကာလ၊ ေဒသ၊ အေျခအေနမ်ားအလိုက္ သေဘာေပါက္သိျမင္မႈမ်ား ကြဲျပားလာခဲ့ရာ ယေန႔အခါ ဗုဒၶဘာ သာေလာကတြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာ၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ၊ တိဗက္လားမား ဗုဒၶဘာ သာႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ စေသာ ဗုဒၶဘာသာအယူ၀ါဒကြဲမ်ားစြာ ႏိုင္ငံ အလိုက္၊ လူမ်ဳိးအလိုက္ အသီးသီး ျဖစ္ေပၚလာၾကပါသည္။
အားလံုးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀ါဒကြဲတို႔သည္ ဗုဒၶဘုရားႏွင့္ ဗုဒၶေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားဓမၼ မ်ားကို မိမိတို႕ သေဘာေပါက္ သိျမင္ မႈမ်ားအလိုက္ က်င့္သံုး၊ ေဟာေျပာ၊ ျပသေနလ်က္ ရိွေနၾက ပါသည္။

             ဗုဒၶ၏တပည့္ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ဗုဒၶသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အဆင္းဖ်က္ သကၤန္းအေရာင္မ်ားကို လည္း ကာလ၊ ေဒသအလိုက္  အ၀ါ၊ နီညိဳ၊ အျပာ၊ အနက္ စသည္ျဖင့္ ဆိုးျခယ္၍ 

 

 

 

 

 

         ျမန္မာ၊ ယိုးဒယား၊ သီရိလကၤာ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီယားစေသာ ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္  

 

            တိဗက္ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အ၀ါ၊ နီညိဳ စသည့္အေရာင္ သကၤန္းမ်ား၀တ္ဆင္ၿပီး၊ 

 

 

        တ႐ုတ္မဟာယာန ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အ၀ါေရာင္၊ အျပာေရာင္သကၤန္းတို႔ကို ၀တ္ဆင္ၾက ပါသည္။ 

 

          ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ဇင္ဗုဒၶ ဘာသာ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အျပာေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ သကၤန္းတို႔ကို ၀တ္ဆင္ၾကၿပီး  

 

ကိုးရီးယားမဟာယာန ရဟန္းေတာ္တို႔က အျပာေရာင္သကၤန္းကို ၀တ္ဆင္ၾကပါသည္

 

                  ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အရိယသစၥာ ကံအျမင္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေဟာၾကားၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာရဟန္း ေတာ္တို႔သည္လည္း အျပာေရာင္ သကၤန္းကို ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

                    ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ စေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀ါဒကြဲမ်ားျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းလင္းလ်က္ရိွေနပါသည္။  ၎ဗုဒၶဘာသာ ၀ါဒကြဲမ်ားထဲမွ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာက ၀တ္ဆင္ေသာ အျပာေရာင္သကၤန္း၀တ္ဆင္မႈကို ရည္ညႊန္းၿပီး မိုးျပာဟု ၀ါဒကြဲမ်ားမွ ေခၚဆို သမုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (မိုးျပာ) ၏ တရားမ်ားကို ေလ့လာလိုပါက

(ဗုဒၶဘာသာ၀ါဒကြဲမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈစာတမ္းမွ)

 

About ashinariya

has written 10 post in this Website..