Internet website  မ်ားတြင္ေရးသားေနၾကေသာသူမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အေတြး  ကိုယ္ပိုင္အေရးမ်ားသာမက ေကာင္းရာႏိုးႏိုး စာမ်ား၊ကဗ်ာမ်ား၊ ခရီသြားအက္ေဆးမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊သတင္းမ်ားကိုပါ ဘာသာျပန္ဆိုကာ တင္လာၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ထိုေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရွိ ဘာသာျပန္စာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏ ၀ါဒကို ကၽႊန္ေတာ္ လက္လမ္းမီသေလာက္ ႀကိဳးစာကာ ေဖၚျပျခင္စိတ္ျဖစ္လာမိသည္။ ထိုေၾကာင္အိမ္တြင္ရွိေသာ စာအုပ္စင္ကို ဟိုလွန္သည္ေလွာ္လုပ္ရာ ဗမာဒိုင္ဂ်က္ အတြဲ-၁ အမွတ္-၉ ၁၉၅၇-ခု ဧၿပီလ ထုတ္စာေစာင္မွ ဆရာႀကီးတက္တိုး၏ ဘာသာျပန္၀ါဒကို ပထမဆုံးရွာေတြ႔ရာ သူ႔၀ါဒကို ပထမဆုံးေဖၚျပလိုက္ပါသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္က စာျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဆရာႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးလက္ကိုင္၀ါဒမွာ မည္တို႔ျဖစ္မည္မသိပါ။ သို႔ေသာဘာသာျပန္ေနသာ မ်ားအတြက္ တစုံတခု ရႏိုင္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္လွ်က္………………

ကၽႊန္ေတာ္၏ ဘာသာျပန္၀ါဒ( တက္တိုး )

ကၽႊန္ေတာ္သည္ ဘာသာျပန္ စာအုပ္မ်ားကိုအေတာ္ အသင့္ေရးခဲ့ဘူးပါသည္။ထိုေၾကာင့္ ကၽႊန္ေတာ့္၏ ဘာသာျပန္၀ါဒကို ထုတ္ေဖၚေရးသားလွ်င္၊အျပစ္တင္လိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ကၽႊန္ေတာ္သည္ အသက္ဆယ္ငါးႏွစ္အရြယ္၊အဂၤလိပ္ျမန္မာေက်ာင္းကိုးတန္းသို႔ ေရာက္စဥ္ကပင္၊ဘာသာျပန္ကိုစ၍ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။အစျပဳ၍ စာေရးက်င့္ကတည္းကပင္၊ ဘာသာျပန္ရာ၌ တိုက္ရိုက္ခ်ည္းျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ မွီး၍ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္က အလြန္ပင္းနည္းလွပါသည္။

တိုက္ရုိက္ ဘာသာျပန္မႈကို အခ်ိဳ႕ စာေရးဆရားမ်ားက မႏွစ္သက္ၾကပါ။ စာၾကည့္ ပရိသတ္မ်ားလည္းေရွးေခတ္ကမူ၊ အထူးပင္မႏွစ္သက္ၾကပါ။ သို႔ေသာ- ကၽႊန္ေတာ့၌ တိုက္၇ိုက္ဘာသာျပန္မႈကိုေလးေလးနက္နက္ သက္၀င္ယုံၾကည္ေနေသာေၾကာင့္၊ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္၀ါဒကို လက္ကိုင္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမ။ ဘာသာျပန္ ဆိုျခင္းကပင္လွ်င္၊မူရင္းစာေပကို ျမန္မာစာေပသို႔ ေရာက္ေအာင္ ဘာသာခ်င္းလဲ့၍ ယူေဆာင္ လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။မူရင္းစာေပ၏ အဓိပၸါယ္အႏွစ္သာရတို႔ကို ျမန္မာဘာသာတည္းဟူေသာယဥ္ႏွင့္ သယ္ယူလာၿပီးလွ်င္ ျမန္မာတို႔နားလည္ေအာင္ေရးျပႏိုင္ျခင္း သည္သာလွ်င္၊ဘာသာျပန္ဆရာ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဒုတိယ။ မူရင္းစာေပတြင္ေဖၚျပေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တို႔ကိုဖ်က္ပစ္ၿပီးလွ်င္ မိမိလိုရာသို႔ ဆြဲကာေရးလိုက္လွ်င္၊ မူရင္းစာေ၇းဆရာကို ေစာ္ကားသည္ႏွင္တူဟုထင္မိပါသည္။ ျမန္မာစာေပတြင္လည္း၊ ထိုမူမက်ေသာစာစု ေရာက္လာ၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ မထင္ပါ။တိုက္ရိုက္ျပန္ဆိုလိုက္လွ်င္၊ျမန္မာစာခ်ည္း တက္သူတို႔အား၊တိုင္းျခား စာေပ အႏွစ္သာရတို႔ကို၊ ခ်ိဳၿမိန္ေစရာေရာက္၍ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုလိုက္ျခင္း အားျဖင့္၊ျမန္မာ့ပစၥည္း အစစ္ထင္မွတ္ကာ၊ အျမင္က်ယ္သင့္သေလာက္ မက်ယ္ေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ရပါေတာ့သည္။

တတိယ။ မိမိညဏ္စြမ္းႏွင့္ ထိုမွ်က်ယ္၀န္း နက္နဲေအာင္ မႀကံဆမေတြးေတာ ႏိုင္သည္ကို မိမိအႀကံရင္းအေတြးစစ္သဖြယ္၊ေတာ္သလိုေလွ်ာ္သလိုလုပ္ထားျခင္းသည္ စာဆို လိပ္ျပာ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။ထို႔ျပင္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ညဏ္ျဖင့္၊ေတြးေခၚလိုေသာ ဆႏၵတို႔ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ပါးကာ၊အျခားသူတို႔၏ ညဏ္ကိုလူမသိေအာင္ငွါးရမ္း၍ ၾကြားသည္ႏွင့္တူသည္ထင္မိပါေတာ့သည္။

ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္စီမံတက္ျခင္းသည္လည္း ထူးျခားေသာ စြမ္းရည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။မျငင္းသာေခ်။ သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္တတ္ေသာ သတၱိကိုကားခ်ီးမြမ္းဘြယ္ပင္။ သို႔ေသာ္-ကၽႊန္ေတာ့သေဘာမွာ၊ တိုင္းျခားစာေပကို တိုင္းျခားသားတို႔၏ယဥ္ေက်းမူေၾကးမုံအျဖစ္အျဖစ္ႏွင့္ သူတို႔၏ အေျခအေန အေလ့အက်င့္ အေတြးအေခၚတို႔ကို ေလ့လာျခင္းသည္ ထူးကဲေသာအက်ိဴးေက်းဇူးျဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုေၾကာင့္ သူ႔နဂိုရုပ္ကိုမပ်က္ ေစသင့္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ၊ ျပင္သစ္ ၀တၱဳတစ္ပုဒ္ဘာသာျပန္လိုက္လွ်င္၊မူအတိုင္းျပန္ဆိုပါက ျပင္သစ္တို႔၏ အေျခအေနစိတ္ထား၊ ဓေလ့တို႔ကိုသိႏိုင္သည္။သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမူမွာ ကၽႊန္ေတာ္တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားတြင္တူ၍ မည္သည့္အခ်က္တြင္ ကြဲျခားသည္ဟုသိလွ်င္၊ ထိုဗဟုသုတသည္ အလြန္အဘိုး တန္ေပသည္။အကယ္၍ ထို၀တၱဳကို ျမန္မာေယာင္ေယာင္ ျပဳလိုက္လွ်င္၊ဖတ္သူက ျမန္မာ့အျဖစ္အပ်က္ထင္ကာ ဗဟုသုတ တိုးႏိုင္ဘုိ႔မရွိေတာ့ေခ်၊ဇာတ္လမ္းထူးျခာမႈရွိလွ်င္ ထိုဇာတ္လမ္းကိုစြဲမက္ရုံသာရွိေခ်ေတာ့သည္။

ကၽႊန္ေတာ္သည္ ျပင္သစ္၀တၱဳဆရာေရးဆရာႀကီးဖေလာဘဲယား၏ ဒန္ေဘာဗာရီ ကိုဗာမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္၊ သူေရာနႏၵီ အမည္ျပန္ဆိုထည့္သြင္းခဲ့ဘူးပါသည္။ဇာတ္၀င္တို႔၏ အမည္ကိုမွတ္လြယ္ေအာင္ ျမန္မာနာမည္ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ထိုမွအပ အျခားအခ်က္အလက္တို႔မွာ မူရင္းဆရာ၏ အာေဘာ္ကိုရႏိုင္ေအာင္ ျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ထို၀တၱဳကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပင္သစ္တို႔၏ ေနထိုင္ေပါင္းသင္းမႈႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထား အခ်ိဳမွာ ျမန္မာတို႔ႏွင့္တူ၍ အခ်ိဳ႕မွာကန္႔လန္႕ျခားနားကြဲျပားလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ေပလိမ့္မသည္။ ထိုသို႔သိႏိုင္သည္ပင္လွ်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေပသည္။ ဇာတ္လမ္း သိရုံကား အက်ိဳးမထူးႏိုင္ေခ်။

မွီး၍ေရးျခင္း၊ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ျခင္း တို႔သည္  စင္စစ္အားျဖင့္၊ပင္ကိုယ္ၪာဏ္ကို သံေခ်းတက္ေစေလသည္။ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ျခင္းသည္သာ တိုင္းျခားဘာသာစာေပတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဗဟုသုတကို ရေစသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

About lxxnwaxx

has written 8 post in this Website..