ယေန.ျ ပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဦးေတဇႏွင္ .အတူဒုကၡေရာက္ခဲ.ေသာ capt: ေမာင္ေမာင္သန္းျပန္ေရာက္လာျပီဟုသိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ hotel ဖြင္.ရန္သြားရင္း ပူတာအိုေဒသရွိအျမင္.ေပ၁၅၅၁၁၀ရွိေသာ မဒြယ္ေတာင္ နတ္ေရကန္အနီး အျမင္.ေပ၁၃၅၀၀တြင္  htoo group of companies ပိုင္ EC130(B4) ေလယဥ္ပ်က္က်ခဲ.ရာ ဦးေတဇပါ ပါသြားခဲ.သည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ.သည္. capt: ေမာင္ေမာင္သန္းစင္ကာပူႏုိင္ငံ raffles hospital တြင္ေဆးကုသမွဳ ခံယူခဲ.ျပီး စက္တင္ဘာ၂၅ ရက္ေန.ကျပန္လာခဲ.သည္။ capt: ေမာင္ေမာင္သန္းသည္ႏွင္းကိုက္ေရာဂါေၾကာင္.ဘယ္ဘက္ဒူးေအာက္မု၄င္း ၊ ညာဘက္ေျခခ်င္း၀တ္ေရွ.အား ၄င္း ျဖတ္ေတာက္ခဲ. ရသည္။           capt: ေမာင္ေမာင္သန္းအား ဦးေတဇ မွေထာက္ပံ.ေပးမႈအျဖစ္ တစ္လလ်င္အေမရီကန္ေဒၚလာ၁၀၀၀ ၊သားသမီးမ်ာ အတြက္ပညာသင္စရိတ္၊ ကားတစ္စီး ႏွင္. ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းတစ္ခန္း သို.မဟုတ္ ဓာတ္ေလွကားပါေသာ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းေပးခဲ. သည္ဟုသိရသည္။ ထိုအရာဟာ capt: ေမာင္ေမာင္သန္းအတြက္ လံုေလာက္မည္ ဟုထင္ပါသလား။

About presenterkaungkin

presenter kaungkin has written 1 post in this Website..