1 ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အျဖစ္မ်ားဆံုးေဒသမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရ။
2 ဧရာ၀တီျမစ္ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္စီး၀င္ေနေသာ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ ေလ့လာမည္။
3 အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလုံးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ နည္းလမ္းသုံးခုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေန၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းပဲ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္း ေျပာၾကား။
4 ေအာင္ဆန္းပင္လံု စာဖတ္ခန္း ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား က်င္းပ။
5 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာရန္ လူငယ္မ်ားပိုမို စိတ္၀င္စား။
6 ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ (Pardon) ေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (Amnesty) ေပးႏိုင္ရန္မူ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္လိုေၾကာင္း သိရ။
7 ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံအေရးအတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ေပါင္းဆုံပါ၀င္ခဲ႕ေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင္႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ။
8 နယ္စပ္ေဒသအခ်ဳိ႕၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ၀ယ္ယူသုံးစြဲေနရ။
9 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကုိ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏႇင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအား ရာထူးမႇႏုတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္ၿပီး ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း မလိုက္နာပါက တာ၀န္မႇရပ္စဲရမည္ဟု သိရ။
10 ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုႏွင့္ အထက္ဘက္ ေမခ-မလိချမစ္၀ွမ္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းရွစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီး၊ ခ်ီေဗြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေန။
11 ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳရန္ လက္မွတ္ထိုးထားရ၍ BANCA အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ CPI အေနျဖင့္ EIA Reporting အား ျပည္သူမ်ားသို႔ ခ်ျပရန္ BANCA ဥကၠ႒ေျပာၾကား။
12 ဧရာ၀တီျမစ္ အပါအ၀င္ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္အခ်ဳိ႕၌ ျမစ္ကမ္းၿပိဳမႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး လူေနအိမ္ေျခႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ား ဆံုးရံႈးမႈပိုမိုလာ။
13 ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ား စုေဆြးေႏြးၿပီး ေျပာၾကမည္ ဆိုပါက ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦး ေျပာၾကား။
14 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား။
15 ဧရာ၀တီျမစ္၀ႇမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏႇင္႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ။
16 ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေပၚ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ေရးသားမႈကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမဟုတ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက မဇၩိမသတင္းဌာနသို့ ေျပာၾကား ဌာနသို႔ လာေရာက္ေလ့လာသင့္ၿပီး ပညာရွင္ကို ပညာရွင္ခ်င္း၊ ဓားကို ဓားခ်င္း၊ တုတ္ကို တုတ္ခ်င္း ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား။
17 ျမစ္ဆုံကိစၥသည္ အေရးႀကီးသည္႕ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင္႕ ေနာင္တြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးမည္႕ အေနအထားရႇိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင္႕ ေျပာၾကား။
18 မည္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကုိ ဆက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ဆုတ္မည္္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းေျပာၾကား။
19 ဧရာ၀တီျမစ္ရွိ အႀကီးဆုံး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမစ္ဆုံကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန။
20 ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ေကာင္ေရ ၇၅ ေကာင္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့။
21 သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစမည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ကို မည္သူ ရရႇိမည္၊ လူမႈစီးပြားေရးကို မည္သို႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည္ ဆိုသည္မႇာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေန။

About POL

PO L has written 16 post in this Website..